Vattenfalls elbarometer: Tydlig trend mot fler elavtal med rörligt prisavtal

Efter att trenden under lång tid varit att fast pris är den största avtalsformen när det gäller elavtal på privatsidan är bryts nu den. I dag har rörliga elavtal tagit över som den procentuellt största avtalsformen.

- Vi ser att den här utvecklingen fått fäste sista halvåret, inte minst tack vare extremt låga elpriser under en längre tid, konstaterar Jonas Stenbeck, chef för Vattenfall Försäljning.

Rörligt elpris är ofta ett bra elavtal för de som aktivt följer elmarknadens utveckling. Det innebär alltid en risk att välja ett rörligt elpris, då priset kan ändras både fort och kraftigt. Ett smidigt sätt att vara uppdaterad är att anmäla sig till den prisbevakningstjänst Vattenfall tillhandahåller utan kostnad på sin hemsida.

Det varma vädret har fortsatt att hålla i sig i stora delar av landet även i oktober. Det har bidragit till att hålla nere det rörliga elpriset i och med att behovet för uppvärmning har varit lägre än normalt för årstiden. Under de senaste veckorna har nederbördsmängderna legat över det normala för perioden, vilket har stabiliserat situationen i vattenmagasinen efter den torra sommaren och inledningen av hösten.

Då kärnkraften också är i slutskedet av sin årliga översynsperiod, har vi för närvarande en relativt god kraftsituation och priserna såväl på kortare som de längre avtalen uppvisar en sjunkande trend.

Prognoserna framöver visar på att det kommer att vara fortsatt milt och blött. Dessutom är det blåsigt vilket gör att tillgången på vindkraft är god. Sammantaget bidrar den här vädersituationen till att hålla nere det rörliga elpriset.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars-Åke Linander, pressekreterare, mobil: 070-982 67 69

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se

Se även

Elmarknaden just nu: 2020 kan bli ett rekordår för elpriset

Mycket nederbörd och varmare temperaturer än normalt har lett till att 2020 kan gå till historien som ett av de år då elpriserna varit lägst.

Läs hela artikeln
Kraftledningar

Elmarknaden just nu: Bra förutsättningar för stabilt elpris

Elprisgapet mellan norra och södra Sverige minskar. Högre kapacitet inom kärnkraften, lättade överföringsbegränsningar, samtidigt som norra Sverige har fortsatt god tillgång på vatten- och v...

Läs hela artikeln
Två Vattenfallmedarbetare vid vattenkraftverket i Boden

Elmarknaden just nu: Stor prisskillnad mellan elområdena

Det är stora skillnader på elpriserna mellan norra och södra Sverige. Det beror framförallt på en lägre tillgång av kärnkraft, vindkraft och fortsatta överföringsbegränsningar av vattenkraft...

Läs hela artikeln