Ny organisation för Vattenfalls framtida strategi

Vattenfall presenterar på torsdagen en ny organisation och koncernledning, ett viktigt steg i arbetet med att utforma Vattenfalls nya strategi. Koncernstrukturen träder i kraft den 1 april 2015 och ersätter den nuvarande regionala organisationen.

Förändringen är en del av den pågående översynen av Vattenfallkoncernens strategi. Strategin kommer att utvecklas stegvis och läggas fast av den nya koncernledningen.

– Vattenfall verkar i ett utmanande marknadsklimat, där kostnadseffektivitet och hållbarhet är avgörande faktorer för framgång. Vi behöver fokusera och prioritera framöver. Ett första steg är att fastställa en övergripande strategi. Vissa delar av den strategin är redan uppenbara; vi måste försvara vår position som ett europeiskt företag och utveckla våra kunderbjudanden mot mer hållbara lösningar. Vi ska också vara en elproducent som fokuserar på utsläppsfria eller utsläppseffektiva lösningar, säger Magnus Hall, VD och koncernchef för Vattenfall, i en kommentar.

Den nya affärsinriktade organisationsstrukturen är utformad i linje med styrelsens strategiska inriktning. Från den 1 april i år organiseras Vattenfall i sex nya affärsområden: Heat, Wind, Customers & Solutions, Distribution, Generation och Markets.

– Vi behöver en organisationsstruktur för att kunna ta oss an de affärsmässiga utmaningar och möjligheter vi har framför oss. De olika affärsområdena kommer förfina strategin och omvandla den till konkreta planer och åtgärder. Fokus kommer att ligga på själva affärsverksamheten och att skapa gränsöverskridande synergier, fortsätter Magnus Hall.

Den nya strukturen kommer också att bestå av fyra stabsfunktioner: CFO Function, Legal, Strategic Development och Human Resources . Vattenfalls brunkolsverksamhet Mining & Generation organiseras i en separat enhet, i linje med Vattenfalls ambitioner att hitta en ny ägare.

I och med den förändrade koncernstrukturen får Vattenfall en ny koncernledning från och med den 1 april. En viktig uppgift för den nya ledningen är att utveckla och anpassa den till varje affärsområde samtidigt som stor vikt måste läggas vid fortsatta effektiviseringar av verksamheten.

– Den nya koncernledningen utgörs av män och kvinnor samt olika nationaliteter och erfarenheter som speglar både våra strategiska val och vår europeiska närvaro. Jag är övertygad om att de kommer vara starkt drivande i Vattenfalls nystart, säger Magnus Hall.

  
Vattenfalls nya koncernledning:

Magnus Hall, President and Chief Executive Officer

Ingrid Bonde, Head of Staff Function Finance and Deputy CEO

Anne Gynnerstedt, Head of Staff Function Legal & CEO Office

Andreas Regnell, Head of Staff Function Strategic Development

Kerstin Ahlfont, Head of Staff Function Human Resources

Tuomo Hatakka, Head of Business Area Heat, Mining & Generation

Annika Viklund, Head of Business Area Distribution

Gunnar Groebler, Head of Business Area Wind

Torbjörn Wahlborg, Head of Business Area Generation

Martijn Hagens, Head of Business Area Customers & Solutions

Stefan Dohler, Head of Business Area Markets


Vattenfalls nya affärsområden från den 1 april:

Heat –förser kunder i Tyskland, Nederländerna, Danmark och Sverige med fjärrvärme och producerar el med hög energieffektivitet. Europas största värmeproducent.

Wind – med 1000 vindkraftverk i Danmark, Tyskland, Nederländerna, Sverige och Storbritannien. Vattenfall är en av de största aktörerna i Europa inom utveckling av havsbaserad vindkraft.

Customers & Solutions – med över 6 miljoner elkunder i Finland, Frankrike, Nederländerna, Tyskland och Sverige. Erbjuder olika lösningar för kunder som vill öka sin hållbarhetsinsats.

Distribution – förbinder kunderna till nätet genom en betydande eldistributionsverksamhet i Sverige och Berlin.

Generation – ansvarar för drift och utveckling av Vattenfalls betydande tillgångar inom utsläppsfri elproduktion såsom vatten- och kärnkraft.

Markets – en av Europas ledande energihandelsverksamheter.

  
Informationen offentliggörs enligt svensk lag om värdepappersmarknaden

  
För ytterligare information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Se även

Vattenfall Logo

Överenskommelse om lösning för att avsluta tvister om tysk nedläggning av kärnkraft

Den tyska förbundsregeringen har idag tillkännagivit grunden till en överenskommelse med E.ON, EnBW, RWE och Vattenfall som ska avsluta tvister om nedläggningen av den tyska kärnkraften.

Läs hela artikeln