Elmarknaden just nu: Elpriset börjar stiga

En torr sommar med mycket sol och värme innebär också högre elpriser för konsumenterna. Vattenfall rekommenderar kunder att se över sina elavtal.

– Även om det rörliga elpriset börjat stiga något är prisnivån låg om man ser bakåt fyra-fem år. Det är med andra ord ett bra läge att se över ditt elavtal. Jag skulle rekommendera att säkra ditt elpris i ett fastprisavtal om du vill ha ett fortsatt pris på denna nivå. Har du större marginaler i din ekonomi kan ett rörligt avtal vara bra men då är det bra att hålla koll på prisutvecklingen med jämna mellanrum, säger Jonas Stenbeck, chef för Vattenfall Försäljning.

Förra året i augusti låg det rörliga spotpriset på elbörsen Nord Pool på 15,87 öre/kWh. I år är det nästan dubbelt så högt för augusti, 28,94 öre/kWh, och trenden är att det rörliga priset är på väg upp. Fastprisavtalen ligger på ungefär samma nivåer som förra året.

Den främsta förklaringen till prisskillnaderna är att förra året blåste och regnade det mycket mer och kraftverken hade välfyllda vattenmagasin, vilket i sin tur pressade ned elpriset.

– I år har det varit betydligt torrare. Nu behöver vi och andra elproducenter spara på det vatten som finns och se till att vattnet räcker hela hösten och vintern. Om det inte börjar regna ordentligt vill säga, säger Jonas Stenbeck.

Under sommaren har, som vanligt, flera kärnkraftreaktorer tagits ur drift för att genomgå sitt årliga underhåll. Prispåverkan från dessa revisioner är betydligt mindre än från vind och hydrologi. 

Läs mer om elmarknaden:
https://www.vattenfall.se/elavtal/energikallor-och-elmarknad/elmarknaden-just-nu/
https://www.vattenfall.se/foretag/elavtal/nulaget-pa-elmarknaden/

Video med Jonas Stenbeck ”Elmarknaden just nu” (1:53)
Video med Andreas Regnell ”Så fungerar elpriset” (8:14)

För ytterligare information kontakta:
Heidi Stenström, pressekreterare, telefon: 070 611 81 92, e-post: heidi.stenstrom@vattenfall.com
Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post:  press@vattenfall.com
Facebook
:     facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter:          
twitter.com/Vattenfall_Se

Se även

Kraftledningar

Elmarknaden just nu: Bra förutsättningar för stabilt elpris

Elprisgapet mellan norra och södra Sverige minskar. Högre kapacitet inom kärnkraften, lättade överföringsbegränsningar, samtidigt som norra Sverige har fortsatt god tillgång på vatten- och v...

Läs hela artikeln
Två Vattenfallmedarbetare vid vattenkraftverket i Boden

Elmarknaden just nu: Stor prisskillnad mellan elområdena

Det är stora skillnader på elpriserna mellan norra och södra Sverige. Det beror framförallt på en lägre tillgång av kärnkraft, vindkraft och fortsatta överföringsbegränsningar av vattenkraft...

Läs hela artikeln
Vattenfalls vind- och solkraftspark Parc Cynog

Ny undersökning från Vattenfall: Få känner till vad fossilfri el innebär

Endast en av tre svenskar känner till vad fossilfri el faktiskt innebär och knappt var femte uppger att de har ett fossilfritt elavtal idag.

Läs hela artikeln