Elmarknaden just nu: Trendbrott, fast pris är billigare än rörligt pris

Låga nivåer i de svenska vattenmagasinen medför högre elpriser. Det innebär att i år har kunderna som tecknat ett avtal med fast pris haft ett lägre pris än de med rörligt pris. Vattenfall rekommenderar alla att se över sina elavtal.

– I år kan vi konstatera att det har skett ett trendbrott. Det rörliga elpriset har under en lång tid varit lägre än  priset för fastprisavtal, men i år har kunderna kunnat tjäna på att teckna ett avtal med fast pris, säger Jonas Stenbeck, chef Vattenfall Försäljning.

De som till exempel tecknade ett 1-årsavtal i våras, har haft en lägre elkostnad under de senaste månaderna än de som har ett avtal med rörligt pris.

Den främsta anledningen till att det rörliga elpriset är högre i år är att nivåerna i de svenska vattenmagasinen är förhållandevis låga. Däremot finns det mycket vatten i Norge men på grund av begränsningar i överföringen mellan Norge och Sverige kan man inte föra över tillräckligt med el från Norge, vilket bidragit till att hålla uppe de svenska elpriserna på lite högre nivåer.

– Sett bakåt i tiden är elpriserna fortfarande mycket låga. Vi tror inte att elpriserna kommer att förändras särskilt mycket på sikt, men det förutsätter normala omständigheter både vad gäller väder och händelser på marknaden, säger Jonas Stenbeck, chef Vattenfall Försäljning.

Vattenfall rekommenderar sina kunder att vara aktiva och se över sina elavtal.
– Det är bra om du är aktiv vad gäller ditt elavtal. Om du inte gör något val till exempel i samband med att du flyttar så kommer du automatiskt få ett anvisningsavtal och dessa kostar mer för dig som kund. Just nu är det mer fördelaktigt med ett längre elavtal där du slipper höga priser under kommande vintrar, säger Jonas Stenbeck, chef Vattenfall Försäljning.

Förra året i september låg det rörliga spotpriset på elbörsen Nord Pool på 19,65 öre/kWh i elområde 3 jämfört med nu i september då priset är 28,49 öre/kWh. Allt pekar på att det rörliga priset kommer att hålla denna nivå ett tag till. Fastprisavtalen ligger på ungefär samma nivåer som förra året.

Läs mer om elmarknaden:
Om elmarknaden just nu - privat
Om elmarknaden just nu - företag
Video med Jonas Stenbeck ”Elmarknaden just nu (1:29)

För ytterligare information kontakta:
Heidi Stenström, pressekreterare, telefon: 070 611 81 92, e-post:  heidi.stenstrom@vattenfall.com 
Från
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Facebook:     facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter:          twitter.com/Vattenfall_Se

Se även

Kraftledningar

Elmarknaden just nu: Bra förutsättningar för stabilt elpris

Elprisgapet mellan norra och södra Sverige minskar. Högre kapacitet inom kärnkraften, lättade överföringsbegränsningar, samtidigt som norra Sverige har fortsatt god tillgång på vatten- och v...

Läs hela artikeln
Två Vattenfallmedarbetare vid vattenkraftverket i Boden

Elmarknaden just nu: Stor prisskillnad mellan elområdena

Det är stora skillnader på elpriserna mellan norra och södra Sverige. Det beror framförallt på en lägre tillgång av kärnkraft, vindkraft och fortsatta överföringsbegränsningar av vattenkraft...

Läs hela artikeln
Vattenfalls vind- och solkraftspark Parc Cynog

Ny undersökning från Vattenfall: Få känner till vad fossilfri el innebär

Endast en av tre svenskar känner till vad fossilfri el faktiskt innebär och knappt var femte uppger att de har ett fossilfritt elavtal idag.

Läs hela artikeln