Nytt samarbete för nya industrimöjligheter i norra Sverige

I dag offentliggör Skellefteå Kraft och Vattenfall en gemensam satsning för att få elintensiv industri från hela världen att etablera sig i Sverige.

Satsningen är ett svar på den kraftigt ökade efterfrågan av datalagring som nu sker runt om i världen men även framväxten av nya elintensiva industrier som t ex batteritillverkning. För många av de nya industrierna är kraven på låg klimatpåverkan en av de viktigaste konkurrensfaktorerna för var man väljer att lokalisera sin produktion. Här ligger Sverige, och tydligast den norra landsändan, bra till i konkurrensen med andra länder.

– Möjligheterna som norra Sverige erbjuder för att bygga upp den här typen av nyindustrialisering är mycket gynnsamma. Här finns tillgång till stabil och förnybar el till konkurrenskraftiga priser, men också starka lokalsamhällen. Det är en möjlighet för norra Sverige, fler etableringar kommer att betyda jobb och tillväxt i regionen, säger Hans Kreisel, koncernchef vid Skellefteå Kraft.

Regeringen har föreslagit att energiskatten för datacenter, med en installerad effekt på minst 0,5 MW, sänks till samma nivå som gäller för övrig elintensiv industri från 1 januari 2017. Förslaget ligger nu på riksdagens bord.

– Den föreslagna skattelättnaden i regeringens budgetproposition är varmt välkommen, och den ger Sverige ännu bättre förutsättningar att locka till sig dessa etableringar. I samarbete med kommuner, myndigheter och andra aktörer i norra Sverige vill vi nu satsa på att marknadsföra regionens goda förutsättningar för de nya industrierna, säger Magnus Hall, koncernchef för Vattenfall.

En rapport som nyligen publicerades av The Boston Consulting Group, på uppdrag av Business Sweden, visade att den stora globala efterfrågan på nya datahallar skulle kunna leda till 50 miljarder kr i ökat tillskott till svensk ekonomi och leda till 27 000 arbetstillfällen under de närmaste tio åren.
Skellefteå Kraft och Vattenfall kommer att bedriva satsningen som ett gemensamt initiativ med ett särskilt fokus på att attrahera och underlätta för nya elintensiva industrier att etablera sig i norra Sverige. Som en del av detta avser parterna att förvärva The Node Pole, ett bolag som arbetat med att attrahera datacenterverksamhet till Norrbotten.

Besök gärna www.vattenfall.se och www.skekraft.se för att läsa mer om våra respektive verksamheter.

För ytterligare information kontakta:
Intervjuförfrågningar till Hans Kreisel kan riktas till:
Mimmi Jonsson, pressekreterare Skellefteå Kraft, 070-220 99 76
Intervjuförfrågningar till Magnus Hall kan riktas till:
Peter Stedt, pressekreterare Vattenfall, 070-597 73 38

Se även

Skiss över HYBRIT:s bergrumslager för vätgas

HYBRIT: SSAB, LKAB och Vattenfall bygger unik pilot för storskalig vätgaslagring för en kvarts miljard i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall påbörjar bygget av ett bergrumslager för fossilfri vätgas i pilotskala i anslutning till HYBRIT:s pilotanläggning för direktreduktion i Luleå.

Läs hela artikeln
Jan Moström, vd och koncernchef LKAB, Martin Lindqvist, vd och koncernchef SSAB och Anna Borg, vd och koncernchef Vattenfall

HYBRIT: SSAB, LKAB och Vattenfall inleder industrialiseringen av framtidens fossilfria ståltillverkning – etablerar världens första produktionsanläggning för fossilfri järnsvamp i Gällivare

SSAB, LKAB och Vattenfall tar nu ett nytt och avgörande kliv framåt i arbetet med att producera fossilfritt stål för världsmarknaden.

Läs hela artikeln
Texten Fossil-free steel på fasaden till HYBRIT:s pilotanläggning i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall bjuder in till digital pressträff – HYBRIT tar nästa steg

Välkommen till pressträff med SSAB, LKAB och Vattenfall, ägarbolagen till HYBRIT, initiativet för att utveckla världens första fossilfria malmbaserade järn- och stålframställning.

Läs hela artikeln