Vattenfall välkomnar energiöverenskommelse

Vattenfall: Överenskommelsen i dag bekräftar den politiska ambitionen om ett 100 procent förnybart framtida energisystem och visar samtidigt på kärnkraftens betydelse för att nå dit på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt.

– Vi välkomnar att en bred parlamentarisk överenskommelse om Sveriges framtida energipolitik har uppnåtts. Den ger oss den förutsägbarhet vi behöver. Slopandet av effektskatten är en viktig förutsättning för att vi ska kunna överväga de investeringar som behövs för att säkerställa långtidsdrift av våra kärnkraftsreaktorer som togs i drift på 1980-talet, säger Magnus Hall, vd för Vattenfall.

– Dagens besked är också  en positiv signal för de cirka 4 000 anställda i kärnkraftsverksamheten, fortsätter Hall.

Reaktorerna i Forsmark och Ringhals är i gott skick och har genomgått omfattande moderniseringsprogram som skapat förutsättningar för långtidsdrift till mitten av 2040-talet. För att möjliggöra fortsatt drift efter år 2020 behöver reaktorerna dock uppfylla skärpta säkerhetskrav och förses med så kallad oberoende härdkylning.

– Lönsamheten är en utmaning även med borttagen effektskatt. De låga elpriserna pressar alla energiproducenter och vi fortsätter att fokusera på att ytterligare sänka produktionskostnaderna. Givetvis måste alla investeringsbeslut fattas på affärsmässiga grunder med hänsyn till alla kostnader liksom den förväntade långsiktiga marknadsutvecklingen som överenskommelsen innebär, säger Magnus Hall.

Överenskommelsen innebär även sänkt fastighetsskatt på vattenkraft och sätter ett nytt förnybarhetsmål till år 2030. En sänkning av fastighetsskatten för vattenkraften möjliggör nödvändiga  investeringar i befintlig vattenkraft för att stötta utvecklingen mot ett 100 procent förnybart energisystem.

– Den kraftiga ökningen av förnybar energiproduktion behöver kombineras med väsentligt utökad kraftöverföring mellan Sverige och andra länder. Vattenfall ser gärna att Energikommissionen preciserar planen för detta, fortsätter Hall.

Det behövs också tydlighet kring utvidgat nordiskt samarbete, gemensam syn på långsiktig leveranssäkerhet och ett stödsystem för förnybar energiproduktion som ger förutsägbarhet om årlig tillväxt och minskar investerarnas risk.

– Målet måste vara att se till att våra kunder fortsatt har en säker och kostnadseffektiv energiförsörjning, säger Magnus Hall.

Fakta om effektskatten och fastighetsskatten på vattenkraft:

En rörlig produktionsskatt på kärnkraft infördes 1984. Den utgjorde inledningsvis 0,2 öre/kWh och höjdes successivt till 2,7 öre/kWh år 2000. Samma år infördes istället en skatt på installerad effekt – ”effektskatt”. Sedan införandet har skatten höjts i flera steg och motsvarar i dag ca 7 öre/kWh.

En särskild skatt på vattenkraft infördes 1983. Den utgjorde ca 1,5 öre/kWh. 1997 ersattes den av fastighetsskatt. I dag uppgår fastighetsskatten till ca 8,5 öre/kWh.

Fakta om våra kärnkraftverk:
https://corporate.vattenfall.se/om-oss/var-verksamhet/var-elproduktion/forsmark/

https://corporate.vattenfall.se/om-oss/var-verksamhet/var-elproduktion/ringhals/

För ytterligare information kontakta:

Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum 

Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se

Se även

Kraftledningar

Elmarknaden just nu: Bra förutsättningar för stabilt elpris

Elprisgapet mellan norra och södra Sverige minskar. Högre kapacitet inom kärnkraften, lättade överföringsbegränsningar, samtidigt som norra Sverige har fortsatt god tillgång på vatten- och v...

Läs hela artikeln
Två Vattenfallmedarbetare vid vattenkraftverket i Boden

Elmarknaden just nu: Stor prisskillnad mellan elområdena

Det är stora skillnader på elpriserna mellan norra och södra Sverige. Det beror framförallt på en lägre tillgång av kärnkraft, vindkraft och fortsatta överföringsbegränsningar av vattenkraft...

Läs hela artikeln
Vattenfalls vind- och solkraftspark Parc Cynog

Ny undersökning från Vattenfall: Få känner till vad fossilfri el innebär

Endast en av tre svenskar känner till vad fossilfri el faktiskt innebär och knappt var femte uppger att de har ett fossilfritt elavtal idag.

Läs hela artikeln