HYBRIT: Byggstart för världsunik pilotanläggning för fossilfri ståltillverkning

Idag tas första spadtaget till HYBRITs världsunika pilotanläggning för fossilfritt stål med statsminister Stefan Löfven som huvudtalare. SSAB, LKAB och Vattenfall har tagit ett beslut om att tillsammans med Energimyndigheten investera 1,4 miljarder kronor i pilotanläggningen. Det innebär att initiativet nu går in i nästa fas. Målet med initiativet är en fossilfri malmbaserad ståltillverkning i industriell skala.

Statsminister Stefan Löfven tar idag ett första spadtag för HYBRITs pilotanläggning i Luleå som beräknas stå färdig 2020. I vintras fick initiativet grönt ljus att gå vidare. När pilotanläggningen nu börjar byggas går initiativet in i nästa fas, där försöken ska skalas upp och processtekniken utvecklas för att producera stål med vätgas istället för kol och koks. Det kan bli ett historiskt teknikskifte som leder till att utsläppen av koldioxid ersätts av vatten.

– Genom försök i pilotskala kommer vi kunna lämna de småskaliga laboratorierna och istället försöka efterlikna den kommande industriella processen och förbereda för en effektiv produktion. Vi är mycket glada över att kunna gå vidare till nästa fas och komma ett steg närmare målet med en fossilfri ståltillverkning och alla dess miljövinster, säger Mårten Görnerup, vd för HYBRIT.

HYBRIT har potential att minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med tio procent och Finlands med sju procent. HYBRIT har dessutom en global potential för att minska koldioxidutsläppen. Det historiska teknikskiftet har beskrivits som avgörande för att Sverige ska kunna möta de mål som satts upp i Parisavtalet.

HYBRIT är ett joint venture-bolag som ägs av de tre företagen SSAB, LKAB och Vattenfall med målsättningen att ta fram världens första fossilfria malmbaserade ståltillverkning. Projektet initierades våren 2016, och målsättningen är att ha en industriell process framme till 2035.

HYBRIT har totalt beviljats finansiellt stöd från Energimyndigheten vid fyra tillfällen, bland annat genom Industriklivet. Senast med 528 miljoner kronor till pilotanläggningen, där de tre ägarbolagen därutöver tillsammans kommer att investera 830 miljoner kronor.

– En fossilfri stålproduktion startar i gruvan, vi arbetar intensivt med hur framtidens pelletsverk ska utformas för att hitta en energieffektiv produktionsprocess. LKAB:s utmaning och bidrag i HYBRIT är att utveckla koldioxidfria direktreduktionspellets. Här kommer pilotanläggningen spela en avgörande roll innan vi kan ta det till industriell skala, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.

– Genom att börja bygga pilotanläggningen, där vi ska utveckla och skala upp tekniken för fossilfri ståltillverkning, tar vi ett viktigt steg framåt mot SSAB:s mål att vara fossilfritt 2045. Vi är stolta över att vara del av ett viktigt och utmanande teknikskifte som kan leda till att vi löser en del av klimatfrågan, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef på SSAB.

– Vattenfall vill att det ska vara möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Att hjälpa till att ställa om stålproduktionen är en av de viktigaste åtgärder vi kan vidta. Genom att använda vår fossilfria el till att producera vätgas i stor skala kan vi åstadkomma teknikskiften som får stor påverkan på klimatutsläppen, säger Magnus Hall, vd och koncernchef på Vattenfall.

För mer information, kontakta:

Amelie Winberg, SSAB, amelie.winberg@ssab.com, + 46 702211372
Erika Lindblad, LKAB, erika.lindblad@lkab.com, +46 72 524 12 41
Magnus Kryssare, Vattenfall, magnus.kryssare@vattenfall.com, + 46 767695607

Se även

Stålverk

Så vill Vattenfall göra för att minska egna och andras klimatutsläpp

Klimatförändringen är visserligen en av vår tids största utmaningar, men det innebär också möjligheter till kreativa och innovativa lösningar. Vattenfall har ett bra utgångsläge för att ta s...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Skiss över HYBRIT:s bergrumslager för vätgas

HYBRIT: SSAB, LKAB och Vattenfall bygger unik pilot för storskalig vätgaslagring för en kvarts miljard i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall påbörjar bygget av ett bergrumslager för fossilfri vätgas i pilotskala i anslutning till HYBRIT:s pilotanläggning för direktreduktion i Luleå.

Läs hela artikeln
Jan Moström, vd och koncernchef LKAB, Martin Lindqvist, vd och koncernchef SSAB och Anna Borg, vd och koncernchef Vattenfall

HYBRIT: SSAB, LKAB och Vattenfall inleder industrialiseringen av framtidens fossilfria ståltillverkning – etablerar världens första produktionsanläggning för fossilfri järnsvamp i Gällivare

SSAB, LKAB och Vattenfall tar nu ett nytt och avgörande kliv framåt i arbetet med att producera fossilfritt stål för världsmarknaden.

Läs hela artikeln