Den havsbaserade vindkraftsparken Sandbank

Vattenfall, Fortum och Statkraft vill se en koldioxidneutral europeisk ekonomi före 2050

Med en snabbt växande fossilfri energiproduktion är Vattenfall, Fortum och Statkraft fast beslutna om att leda utvecklingen mot en fullständig utfasning av koldioxid i det europeiska energisystemet. Företagen anser att det är fullt möjligt att kombinera ambitiösa utsläppsminskningar med ekonomisk tillväxt.

EU måste uppdatera sina långsiktiga klimatmål så att de överensstämmer med Parisavtalet och IPCC:s slutsatser. EU behöver skärpa klimatmålet för 2030 och sträva efter att uppnå en koldioxidneutral ekonomi före 2050.

På ett gemensamt nordisk initiativ träffade de tre koncerncheferna för Vattenfall, Fortum och Statkraft i dag EU:s Klimat- och Energikommissionär Miguel Arias Cañete för att berätta om sina engagemang för ytterligare koldioxidminskning inom den europeiska ekonomin och sin syn på hur det ska uppnås.

Koncerncheferna underströk vikten av elektrifiering som en viktig möjliggörare för utfasning av koldioxid inom andra sektorer. Att se till att målen är lika ambitiösa även inom de sektorer som inte ingår i ETS och att öka graden av elektrifiering är viktiga tidiga åtgärder.

– Vi tror att ambitiösa, långsiktiga klimatmål kan nås på ett ekonomiskt hållbart sätt med hjälp av marknadsinstrument och sektorsintegration, uppger koncerncheferna i ett gemensamt utlåtande och tillägger att vattenkraft kommer att vara en viktig nyckel i arbetet med att nå klimatmålen och integrera produktion från nya, fossilfria energislag.

De tre koncerncheferna, Magnus Hall, Vattenfall, Pekka Lundmark, Fortum och Christian Rynning-Tønnesen, Statkraft, representerar alla stora energiproducenter i Europa med en sammanlagd årlig produktion på cirka 230 TWh (2017) varav 196 TWh är fossilfri. Den nordiska elmarknaden är Europas tredje största.

För ytterligare information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Se även

Scanias R 450-lastbil försedd med strömavtagare

Sverige och Tyskland leder utvecklingen av elvägar

Tyskland och Sverige är världsledande när det gäller försök med elektriska vägar. Världens första trådlösa elväg har färdigställts på Gotland.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']

Vattenfall och Kaunis Iron i nytt samarbete om elektrifierad fossilfri gruvdrift

Vattenfall AB och Kaunis Iron AB har tecknat en avsiktsförklaring om att utveckla en fossilfri och elektrifierad gruvdrift vid järnmalmsgruvan i Pajala.

Läs hela artikeln
Svenska skidlandslaget

Vattenfall bidrar till längdskidtävlingen Smart Energy Partner Challenge 17–19 december

Från torsdag till lördag, 17–19 december kan du se de svenska längdskidessen mäta sina krafter i Smart Energy Partner Challenge i Östersund med Vattenfall som titelsponsor. Tävlingen direkts...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']