Den havsbaserade vindkraftsparken Sandbank

Vattenfall, Fortum och Statkraft vill se en koldioxidneutral europeisk ekonomi före 2050

Med en snabbt växande fossilfri energiproduktion är Vattenfall, Fortum och Statkraft fast beslutna om att leda utvecklingen mot en fullständig utfasning av koldioxid i det europeiska energisystemet. Företagen anser att det är fullt möjligt att kombinera ambitiösa utsläppsminskningar med ekonomisk tillväxt.

EU måste uppdatera sina långsiktiga klimatmål så att de överensstämmer med Parisavtalet och IPCC:s slutsatser. EU behöver skärpa klimatmålet för 2030 och sträva efter att uppnå en koldioxidneutral ekonomi före 2050.

På ett gemensamt nordisk initiativ träffade de tre koncerncheferna för Vattenfall, Fortum och Statkraft i dag EU:s Klimat- och Energikommissionär Miguel Arias Cañete för att berätta om sina engagemang för ytterligare koldioxidminskning inom den europeiska ekonomin och sin syn på hur det ska uppnås.

Koncerncheferna underströk vikten av elektrifiering som en viktig möjliggörare för utfasning av koldioxid inom andra sektorer. Att se till att målen är lika ambitiösa även inom de sektorer som inte ingår i ETS och att öka graden av elektrifiering är viktiga tidiga åtgärder.

– Vi tror att ambitiösa, långsiktiga klimatmål kan nås på ett ekonomiskt hållbart sätt med hjälp av marknadsinstrument och sektorsintegration, uppger koncerncheferna i ett gemensamt utlåtande och tillägger att vattenkraft kommer att vara en viktig nyckel i arbetet med att nå klimatmålen och integrera produktion från nya, fossilfria energislag.

De tre koncerncheferna, Magnus Hall, Vattenfall, Pekka Lundmark, Fortum och Christian Rynning-Tønnesen, Statkraft, representerar alla stora energiproducenter i Europa med en sammanlagd årlig produktion på cirka 230 TWh (2017) varav 196 TWh är fossilfri. Den nordiska elmarknaden är Europas tredje största.

För ytterligare information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Se även

Tranfamilj flyger genom Klim-vindkraftparken. Foto: Henrik Haaning Nielsen
Foto: Henrik Haaning Nielsen

Fåglar är bra på att undvika vindkraftverkens vingar

En ny fågelstudie vid danska vindkraftverk visar att fåglar är betydligt bättre på att undvika vindkraftverkens vingar än man tidigare trott.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Grässlätt med ringhals i bakgrunden

Webbinarium: Så påverkar kärnkraften miljön

Varmt välkommen att delta i online seminarium via Microsoft Teams den 28 oktober om den uppdaterade miljövarudeklarationen för kärnkraft.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Ulrika Jardfelt, chef för Vattenfalls fjärrvärmeverksamhet i Sverige

Vattenfall ett steg närmre minusutsläpp

Vattenfall Värme Sverige närmar sig målet att fånga in och lagra koldioxid från förbränning av biobränslen, så kallad bio-CCS. Om ansökan till EU:s innovationsfond godkänns, sker byggstart i...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']