Vattenfall och norska Elkem tecknar långsiktigt elavtal

Vattenfall och den norska industrikoncernen Elkem har tecknat ett långsiktigt avtal om elleveranser för perioden 2020–2026. Affären är det första större leveransavtalet med Elkem och omfattar omkring 260 GWh/år eller totalt cirka 1,8 TWh.

– Vattenfall är mycket glada att inleda ett långsiktigt samarbete med Elkem och visa vår förmåga att fortsätta det mångåriga samarbetet med norsk basindustri, säger Bjørn Bruvik, försäljningsansvarig för Vattenfall i Norge. 

Elkems verksamhet är mycket elintensiv, speciellt användningen av elektriska ugnar för tillverkning av kisel, ferrokisel och gjuterilegeringar.

– Vi är mycket nöjda med avtalet som säkerställer konkurrenskraftiga priser och förutsägbarhet. Elkem lägger stor vikt vid hållbarhet och har som mål att minska fossila koldioxidutsläpp. Vi välkomnar därför samarbetet med Vattenfall som är en av Nordens största producenter av el från fossilfria energikällor, säger Morten Viga, finansdirektör vid Elkem ASA.


Fakta:

Elkem grundades 1904 och är en av världens ledande producenter av avancerade siliciumrelaterade material. Företaget levererar produkter i hela värdekedjan från kvarts till silicium och nedströms silikonspecialiteter. Dessutom har företaget starka marknadspositioner inom gjuterilegeringar och karbonmaterial. Elkem är noterat på Oslobörsen och har huvudkontor i Oslo. Företaget har 6 000 anställda med 27 fabriker och säljkontor i 28 länder över hela världen. Elkem hade 2017 en omsättning på 21,4 miljarder norska kronor. För mer info, se www.elkem.com

För ytterligare information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com 

Alexander Strøm Arnesen, Head of Power Procurement, Elkem ASA,
Mobil: +47 95113929; e-post: alexander.arnesen@elkem.no

Se även

Conaptos datacenter i Sollentuna

Vattenfall och Conapto: Nytt fossilfritt elavtal och eltransparens med 24/7 Matchning

Ett nytt fossilfritt elavtal har tecknats mellan Vattenfall och Conapto, som har två datacenter i Stockholm.

Läs hela artikeln