HYBRIT lyfts fram som ett av de mest ambitiösa initiativen vid FN:s klimattoppmöte

SSAB, LKAB och Vattenfall, ägarna bakom HYBRIT-initiativet, blir medlemmar i Leadership Group for Industry Transition, ett initiativ som lanserades vid FN:s klimattoppmöte i New York av Sveriges statsminister Stefan Löfven. På mötet lyftes även HYBRIT-initiativet fram som ett av de mest ambitiösa och mest transformativa initiativen för att hantera klimatförändringarna. Syftet med Leadership Group är att påskynda övergången till att minska koldioxidutsläppen även i linje med målen i Parisavtalet.

FN:s generalsekreterare António Guterres har bjudit in världen till ett klimatmöte den 23 september, för att presentera konkreta realistiska planer på att minska växthusgaser för att nå nollnetto utsläpp 2050. Sverige tillsammans med Indien har fått förtroendet att visa på vikten av att industrin blir mer hållbar och fossilfri.

Under toppmötet lanserade Sveriges och Indiens regeringar ”Leadership Group for Industry Transition”, av statminister Stefan Löfven. HYBRIT:s ägare kommer att vara några av de utvalda i ledningsgruppen. Samtidigt lyftes HYBRIT upp som ett av fyra exempel i världen som anses vara de mest ambitiösa och mest transformativa initiativen för att tackla klimatförändringarna.

Ledningsgruppen kommer att arbeta för att påskynda övergången inom flera industrisektorer så att fler väljer en mer klimatvänlig väg i linje med Parisavtalets mål, samtidigt som de ska sträva efter att nå nettonoll koldioxidutsläpp vid 2050. Genom att stödja regeringars och industriers omvandling för att minska koldioxidutsläpp från industrin samt att etablera en arena för innovation genom offentligt och privat samarbete, kommer Leadership Group att kunna ge riktlinjer för ett framgångsrikt och förbättrat genomförande av Parisavtalet. Samtidigt följer man principerna och bestämmelserna i FN:s ramkonvention om klimatförändring (UNFCCC) och Parisavtal inklusive eget kapital och CBDR-RC.

– Stålindustrin ses som en av de sektorer som är svåra att förändra, men vi är övertygade om att det går att minska utsläppen även här. Det är därför vi tog initiativet till att skapa HYBRIT. Fossilfritt stål har en enorm potential och kan hjälpa många kundsegment att bli fossilfria. Vi tror att förändringen är positiv både för klimatet och för vår industris konkurrenskraft, säger Martin Lindqvist, VD och koncernchef på SSAB.

– HYBRIT är ett av de mest ambitiösa industriella övergångsprojekten som finns globalt idag. Alla tre företagen har åtagit sig att vara fossilfria redan år 2045. Vi har alla konkreta tidsplaner för att nå det målet och har genom HYBRIT startat byggandet och gjort investeringar för att påbörja den övergången. För oss på LKAB, Europas största järnmalmsproducent, är HYBRIT en viktig del för att skapa en klimatneutral värdekedja från stenen i berget till det varma stålet, och vi gör detta med stöd från den svenska regeringen och tillsammans med akademin, säger Jan Moström, VD och koncernchef LKAB.

– Med HYBRIT och Leadership Group tar vi chansen att vara en del av övergången och arbeta med lösningar för vår tids viktigaste utmaning. Tillsammans vill vi inspirera andra att samarbeta över organisatoriska gränser, eftersom verkliga förändringar och nya affärsmöjligheter kräver en fossilfri värdekedja, säger Magnus Hall, VD och koncernchef för Vattenfall.

Leadership Group fokuserar främst på (a) industrier som är svåra ställa om (står för över 30 procent av de globala utsläppen); och (b) att tillhandahålla ett specifikt verktyg kring politiska ramar, mekanismer och färdplaner som en modell för hur regeringar och industrin kan arbeta tillsammans mot övergången och förstå att det kommer att se annorlunda ur i varje sektor och land.

I samband med toppmötet, på plats i New York, kommer Rocky Mountain Insitute ha ett Facebook Live-evenemang där de bjudit in HYBRIT. För att se eventet den 24 september, kl. 09.30 i New York klicka här. Om du vill vara på plats, kontakta yvonne.edenholm@hybrit.se

Fakta om HYBRIT och Hybrit Development

Hybrit Development AB är ett samriskbolag som ägs av ståltillverkaren SSAB, gruvbolaget LKAB och energibolaget Vattenfall med målsättningen att ta fram världens första fossilfria malmbaserade ståltillverkning. Projektet initierades våren 2016 och målsättningen är att ha en industriell process framme till 2035. Genom att använda vätgas istället för koks och kol under ståltillverkningen kommer utsläppet att bli vatten istället för koldioxid. Initiativet har potential att minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med tio procent. HYBRIT-initiativet har beviljats finansiellt stöd från Energimyndigheten vid fyra tillfällen senast med 528 miljoner kronor till pilotfasen. De tre ägarbolagen kommer därutöver tillsammans att investera 830 miljoner kronor. Forskningsprojektet är ett omfattande samarbete mellan industri, högskolor och forskningsinstitut för att kartlägga möjliga fossilfria steg i värdekedjan energi, gruva, järn och stål.
www.hybritdevelopment.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Yvonne Edenholm, informationschef Hybrit Development, yvonne.edenholm@hybrit.se, +46 722 465 765

Mia Widell, presschef SSAB,
mia.widell@ssab.com, +46 765 272 501

Anders Lindberg, informationschef LKAB, anders.lindberg@lkab.com, +46 980 783 55

Magnus Kryssare, pressekreterare Vattenfall, magnus.kryssare@vattenfall.com, +46 767 695 607

Se även

En av Vattenfalls anläggningar i Uppsala

Vattenfall och Aker Carbon Capture i samarbete för negativa koldioxidutsläpp i bio-CCS-projekt

Vattenfall har tecknat ett samförståndsavtal med norska Aker Carbon Capture för att påskynda utvärderingen av framtida anläggningar för koldioxidavskiljning i Sverige och norra Europa.

Läs hela artikeln
Tranfamilj flyger genom Klim-vindkraftparken. Foto: Henrik Haaning Nielsen
Foto: Henrik Haaning Nielsen

Fåglar är bra på att undvika vindkraftverkens vingar

En ny fågelstudie vid danska vindkraftverk visar att fåglar är betydligt bättre på att undvika vindkraftverkens vingar än man tidigare trott.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Grässlätt med ringhals i bakgrunden

Webbinarium: Så påverkar kärnkraften miljön

Varmt välkommen att delta i online seminarium via Microsoft Teams den 28 oktober om den uppdaterade miljövarudeklarationen för kärnkraft.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']