Berg som speglas i en sjö

Vattenfalls utsläppsminskningsmål vetenskapligt förankrade

Vattenfalls nya utsläppsminskningsmål har godkänts av Science Based Targets initiative, SBTi, vilket är ett kvitto på att målen är i linje med den vetenskapliga forskningen på området. SBTi är ett gemensamt initiativ bestående av CDP1, FN:s Global Compact, WRI2 och WWF. Samarbetet har utvecklat en metod som anger hur mycket och hur snabbt företag måste minska sina utsläpp av växthusgaser (GHG) för att kunna infria målen i Parisavtalet. 

Vattenfall har åtagit sig att minska sina absoluta utsläpp av Scope 1 och 2 GHG3 med 38% till år 2030 jämfört med 2017 års nivå. Vattenfall har även åtagit sig att minska sina absoluta utsläpp av Scope 3 GHG4 från användning av sålda produkter med 20 % till år 2030. Godkännandet av målen ger en bekräftelse på att Vattenfalls utsläppsminskningar ligger i linje med vad som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till två grader, det så kallade 2-gradersmålet.   

– Vi är väldigt glada över att Vattenfall, ett av Europas ledande energiföretag, har anslutit sig till den grupp av över 270 branschledande företag vars ambitiösa utsläppsminskningsmål vi har godkänt. Genom att sätta upp mål att minska absoluta utsläpp enligt Scope 1, 2 och 3 har Vattenfall tagit ett rejält steg mot att förverkliga sin ambition om att göra det möjligt för sina kunder att leva ett fossilfritt liv inom en generation, säger Alberto Carrillo Pineda, chef för Science Based Targets och förnybar energi vid CDP. 

Godkännandet välkomnas av Annika Ramsköld, Hållbarhetschef på Vattenfall: – Detta kommer att stärka Vattenfalls ställning som ett ledande företag i energibranschen, locka nya kunder och leda till nya möjligheter. Dessutom är det ett erkännande av omfattande interna insatser för att minska koldioxidutsläppen, och det stärker vår strategi om att göra det möjligt för våra kunder att leva ett fossilfritt liv inom en generation. 

Tuomo Hatakka, chef för Business Area Heat på Vattenfall kommenterar:
– Det här är en betydelsefull milstolpe för oss som inte hade varit möjlig utan ett väldigt hårt arbete från våra engagerade medarbetare. Vi nöjer oss dock inte med detta. Vi kommer att fortsätta bedriva partnerskap med kunder, städer och kommuner, utvärdera möjligheter för att påskynda minskningen av koldioxidutsläppen från våra verksamheter och erbjuda integrerade smarta energilösningar samtidigt som vi tillhandahåller en god energiförsörjning. 

– Sammantaget är detta ett kvitto på att Vattenfall är en viktig del av en bredare omställning mot lägre koldioxidutsläpp. Vi vill göra det möjligt att leva ett fossilfritt liv inom en generation för såväl oss själva som för våra kunder, säger Annika Ramsköld.       

1) CDP = Carbon Disclosure Project, 2)  WRI = World Resources Institute. 

3,4) Scope 1 är direkta utsläpp från källor som ägs eller kontrolleras av det rapporterande företaget. Scope 2 är indirekta utsläpp från produktion av förvärvad energi. Scope 3 är alla indirekta utsläpp (som inte ingår i scope 2) som uppstår i det rapporterande företagets värdekedja, inklusive utsläpp som sker både upstream som downstream. Utvecklingen kan följas i Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning samt online.      

För mer information, kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, tel: +46 87 39 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Odling i vindkraftparken: Kriegers Flak producerar tång till livsmedel

Med den ökande konkurrensen om utrymme till havs kommer tång- och musselodling i havet mellan havsbaserade vindkraftverk sannolikt att bli verklighet i framtiden. Ny studie visar på möjlighe...

Läs hela artikeln

Dansande skumstavar leder fisk till säkerhet

Det har länge varit en utmaning att få fiskar att passera vattenkraftverk på ett bra sätt. Nu testar Vattenfall tillsammans med Cellufy en lösning där dansande stavar av vattenbeständigt cel...

Läs hela artikeln
Bygge av vindkraftspark med cementfundament. Foto: Marcus Bäckström

Vattenfall och Cemvision i nytt samarbete om leveranser av cement med nära noll utsläpp

Vattenfall och Cemvision har tecknat en avsiktsförklaring om utveckling och framtida leveranser av ett cement med nära noll utsläpp av koldioxid.

Läs hela artikeln