Batterilager

Nytt batterilager i Skåne stöttar när elnätet inte räcker till

Vattenfall, Boliden och Landskrona Energi genomför med stöd av Energimyndigheten ett tvåårigt forskningsprojekt och satsar på ett nytt batterilager i Landskrona.

Det nya med projektet är att utveckla ett batterilager som kan förena sänkt elkostnad för kunden med flexibla elnätstjänster som nätstabilitet (frekvensreglering) eller om lokala elnätet inte räcker till. Det smarta lagret väljer den tjänst som är mest lönsam för stunden, oavsett vilken så gynnas kunden när den är delaktig och skapar flexibilitet.

Det är första gången ett så stort batterilager installeras på plats hos en industrikund, Bolidens återvinningsanläggning Bergsöe i Landskrona. Lagret tas i drift till sommaren och har en kapacitet på 1 MWh vilket motsvarar 24 elbilsbatterier av samma typ som finns i elbilen BMW i3.

Boliden Bergsöe är ett smältverk som smälter ned bly från uttjänta bilbatterier för återvinning. Projektets kostnad ligger på 7,4 miljoner kronor och delfinansieras av Energimyndigheten med 1,9 miljoner kronor.

– Vi arbetar med lösningar för dagens och framtidens behov av flexibilitet. Det unika med projektet är att det kan stötta fyra nivåer i elsystemet: stamnät, region- och lokalnät och elkonsumenten. Projektet är en viktig del av Vattenfalls resa framåt med nya tjänster för våra industrikunder, anpassat till framtidens energisystem och elektrifieringen av industrin, säger Magnus Berg, ansvarig för projektet inom Vattenfall.

– Batterier kommer att bli en viktig del i vårt arbete mot elektrifiering och energieffektivisering av vår verksamhet. Detta projekt kommer ta oss en bit på vägen samtidigt som vi också skapar högre energisäkerhet för andra elkunder, säger Mats Gustavsson, Energiansvarig inom Boliden.

– Effekt- och kapacitetsfrågorna blir allt viktigare i vår region samtidigt som vi vill främja ytterligare etableringar i Landskrona. Därför ser vi fram emot att utvärdera vilka möjligheter det finns för kunderna att bidra till en mer effektiv användning av nätet och samtidigt påverka sina kostnader, säger Angelo Tizzano, Elnätschef, Landskrona Energi.

– Lokala och regionala lösningar för hur man kan lagra och använda el blir allt viktigare allt eftersom våra behov av el i samhället ökar. Projektet är ett exempel på att det går att hitta lösningar här och nu, säger Susanne Karlsson, chef för Energimyndighetens enhet Hållbar el.

Fakta:

  • Vattenfall: Flera affärsenheter inom Vattenfall deltar i projektet. Vattenfall Network Solutions ansvarar för ägandet, förvaltningen samt drift och underhåll av batterilagret under projekttiden. Konceptet är en del av Power-as-a-service och formellt sker leveransen från Vattenfall Elanläggningar AB. Vattenfall AB projektleder själva forskningsprojektet och vidareutvecklar styralgoritmerna för batteriet samt levererar även tjänsten frekvensreglering till Svenska Kraftnät.
  • Boliden: Boliden Mineral AB driver anläggningen i Bergsöe där batterilagret placeras. Batteriet skapar kundflexibilitet genom lagring av fossilfri el när priset är lägre vilket sänker elkostnaden samtidigt som batteriet även stöttar vid förbrukningstoppar.
  • Landskrona Energi AB: Äger och driver det lokala elnätet i Landskrona. Vid begränsningar i nätet på grund av tillfälligt hög förbrukning, s. k. effekttoppar, kan batteriet stötta det regionala och lokala elnätet.
  • Batterilagrets effekt är 500kW.
     
     

För ytterligare information kontakta:

Magnus Kryssare, pressekreterare Vattenfall, tfn. 076-769 56 07
Klas Nilsson, kommunikationsdirektör Boliden, tfn. 070-453 65 88
Angelo Davide Tizzano, elnätschef Landskrona Energi, tfn. 0418-47 07 79

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Facebook:          https://www.facebook.com/vattenfall/   

Twitter:                                             https://twitter.com/vattenfall_se  

Se även

Batterilager, Bergsöe Landskrona

Forskningsprojektet med jättebatteriet i Bergsöe avslutat

Efter två år avslutas nu projektet med batterilagret på Bergsöe i Landskrona. Projektet, som har varit ett samarbete mellan Vattenfall, Boliden och Landskrona Energi, har framgångsrikt visat...

Läs hela artikeln
Solpaneler på ett tak i skärgården.

Svenskarna vill ta långsiktiga beslut för klimatet och den egna ekonomin

Sju av tio svenskar känner att de på egen hand kan bidra till att motverka klimatförändringarna. Men hälften tycker att sådana beslut kan vara svåra att fatta.

Läs hela artikeln
Vattenfall Network Solutions mobila energilager på 100 kWh

Mobil batterilösning stöttar drönare med fossilfri gallring av skog

Vattenfalls ”Power-as-a-Service”-lösningar för mobila energilager fortsätter att utvecklas. Tillsammans med Uppsala-företaget AirForestry genomförs nu ett ettårigt pilotprojekt där drönare l...

Läs hela artikeln