Vattenfall och Aker Carbon Capture i samarbete för negativa koldioxidutsläpp i bio-CCS-projekt

Vattenfall har tecknat ett samförståndsavtal med norska Aker Carbon Capture för att påskynda utvärderingen av framtida anläggningar för koldioxidavskiljning i Sverige och norra Europa. Avtalet kommer att stödja Vattenfalls ambitioner att uppnå negativa utsläpp vid avfalls- och bioenergianläggningar (bio-CCS).

– Vi ser fram emot att samarbeta med Aker Carbon Capture och tillsammans utveckla lösningar för storskaliga kommersiella bio-CCS-anläggningar i Sverige och norra Europa. Med Vattenfalls omfattande utveckling inom hållbarhet för energisektorn och Aker Carbon Captures teknik och erfarenhet av CO2-lösningar, ser vi ett utmärkt tillfälle att ta nästa steg enligt vår plan för att uppnå klimatneutralitet, säger Ulrika Jardfelt, chef för Vattenfalls affärsenhet Värme Sverige.

CCS (Carbon Capture and Storage) – en metod att uppnå negativa koldioxidutsläpp

Vattenfall har kunskap och beprövad erfarenhet av flera CCS-tekniker (Carbon Capture and Storage). Koldioxidavskiljning testades mellan 2008 och 2014 i en storskalig pilotanläggning i Tyskland och testanläggningar i Nederländerna och Storbritannien. CCS har dock tagit många steg framåt under de senaste åren, vilket har lett till att flera projekt går framåt både på avskiljnings- och lagringssidan.

Det norska fullskaliga demonstrationsprojektet ”Longship CCS” (Langskip) med offshore-lagringsanläggningen ”Northern Lights” är ett exempel. Även Danmark planerar ett lagringsprojekt, ”Greensand”, med befintlig oljeplattformsinfrastruktur.

– Att tillämpa vår teknik för avskiljning av koldioxid på avfalls- och bioenergianläggningar över hela Europa kan göra det möjligt för företag som Vattenfall att uppnå negativa utsläpp och därmed ge ett betydande bidrag till kampen mot klimatförändringarna, säger Valborg Lundegaard, vd för Aker Carbon Capture. Vi förbereder oss för att leverera avskiljningsanläggningen för Longship, det norska fullskaliga demonstrationsprojektet, och ser en kraftig ökning av företag inom olika sektorer som vill utforska och förverkliga anläggningar för koldioxidavskiljning i framtiden, säger Lundegaard.

Samförståndsavtalet (Memorandum of Understanding, MoU), som är icke-exklusivt och löper under två år, omfattar tjänster för att främja Vattenfalls ambitioner relaterade till CCS.

Om Aker Carbon Capture

Aker Carbon Capture är ett företag inriktat på avskiljning av kolföreningar med lösningar, tjänster och tekniker som betjänar en rad industrier med koldioxidutsläpp, inklusive cement, avfallsförbränningsanläggningar, olja och gas samt stål. Aker Carbon Captures egenutvecklade teknik för kolavskiljning erbjuder en effektiv och miljövänlig lösning för att avlägsna koldioxidutsläpp.

För ytterligare information:
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Bergrumslager för fossilfri vätgas

HYBRIT: Milstolpe nådd – pilotanläggningen för vätgaslagring i drift

SSAB, LKAB och Vattenfall har nu tagit HYBRIT:s pilotanläggning för lagring av fossilfri vätgas i Luleå i drift. Bergrumslagret är det första i världen i sitt slag för lagring av fossilfri v...

Läs hela artikeln
Batterilager, Bergsöe Landskrona

Forskningsprojektet med jättebatteriet i Bergsöe avslutat

Efter två år avslutas nu projektet med batterilagret på Bergsöe i Landskrona. Projektet, som har varit ett samarbete mellan Vattenfall, Boliden och Landskrona Energi, har framgångsrikt visat...

Läs hela artikeln
Fågelperspektiv av värmeackumulatortanken

Tysklands största värmelager i startgroparna

Tysklands största värmeackumulator väntas tas i drift i början av nästa år. Värmelagret finns på Vattenfalls område vid kraftvärmeverket Reuter West i Berlin.

Läs hela artikeln