Elmarknaden just nu: En kyligare och torrare jul än normalt ger högre elpris

Lägre temperaturer, låg vindkraftsproduktion, höga bränslepriser i Europa samt högre efterfrågan på el bidrar till stigande elpriser. Däremot producerar den nordiska vattenkraften på hög nivå vilket verkar stabiliserande på elpriset.

December inleddes med högre elpriser än vad som varit normalt för årstiden. Elpriserna i norra Sverige fortsätter att vara lägre än i södra Sverige. Det beror på att elproduktionen i norra Sverige är högre samtidigt som det finns begränsningar i elnätens kapacitet att överföra elen till södra Sverige där elanvändningen är störst. 

- Med dagens situation där framförallt de ovanligt höga bränslepriserna i Europa drar upp elpriset så är det fortsatt problem med att föra elen från norr till söder. Vad som också bidrar till högre elräkning är att uppvärmningsbehovet så här års ökar, så det bästa man kan göra är att försöka vara uppmärksam på det som drar el och minska där det är möjligt, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Lars Ejeklint är klimatcoach på Vattenfall och hans bästa tips för en mer energismart jul, utan att göra avkall på komforten, är att sänka temperaturen hemma med någon grad. Passa även på att ha flera plåtar samtidigt i ugnen när du lagar mat. Och sist men inte minst. Använd LED-lampor. Merkostnaden är ytterst liten för att ändå kunna låta juleljusen lysa i jul. Mer tips från klimatcoachen hittar du här.

Hittills i december har det fortsatt blåst mindre vilket påverkar vindkraftsproduktionen. Vattenkraften producerar på en hög nivå och kärnkraftsreaktorerna i Sverige har full produktion från och med den 23 december vilket bidrar till en stabilisering av elpriserna. Bränslepriserna, framförallt på kol, gas och utsläppsrätter har under december månad ökat vilket har drivit upp priset på el i Europa. 

 – Vattenfall erbjuder till och med den 31 december en Vintersäkring som är ett alternativ för den med ett rörligt elpris. Då kan man teckna ett vintersäkrat elpris under de kallaste vintermånaderna och till våren får man ett rörligt pris igen. Tyvärr är det även så att det finns oseriösa aktörer som just nu ringer och vill sälja ”billiga” elavtal, så vi rekommenderar alla att vara lite på sin vakt. Är du orolig så kontakta ditt elbolag eller om du föredrar så kan du få oberoende rådgivning från Konsumenternas rådgivningsbyrå, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning. 

Spotpriset 1-21 december, 2021 2020 2019
Elområde 1, Norra Sverige  71,23 öre/kWh  18,42 öre/kWh   36,84öre/kWh 
Elområde 2, Norra Mellansverige  71,23 öre/kWh  18,42 öre/kWh   36,84 öre/kWh 
Elområde 3, Södra Mellansverige  198,87 öre/kWh  31,58 öre/kWh   37,76 öre/kWh 
Elområde 4, Södra Sverige  207,30 öre/kWh  38,03 öre/kWh   38,48 öre/kWh 

Se dagsaktuella elpriser på rörligt elpris

Mer om elmarknaden:
Privat: Om elmarknaden just nu
Företag: Om elmarknaden just nu

För ytterligare information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Kraftledningar i Porjus

God tillgång på el men oförutsägbara elpriser

Efter en kylig majinledning steg temperaturerna i hela landet och en extremt kraftig vårflod fyllde vattenmagasinen. Utöver el från vind- och vattenkraft, har även solel kommit att ha en all...

Läs hela artikeln
Jonas Stenbeck

Elmarknaden just nu: Kyligare maj ger försenad vårflod

Kylan i slutet av april fortsätter in i maj och det väntas mer nederbörd och lägre temperaturer. Detta försenar vårfloden och kan påverka elpriserna uppåt.

Läs hela artikeln
Lina Thomsgård, programledare för Vattenfalls nya webbserie ”Energistudion"

Energistudion – ny webbserie från Vattenfall

Den 24 april har Vattenfalls nya webbserie ”Energistudion” premiär. Syftet är att på ett rättframt och pedagogiskt sätt diskutera elpriser, självförsörjning och framtidens energikällor.

Läs hela artikeln