Mitsubishi Heavy Industries, Shell, Vattenfall och Wärme Hamburg inleder vätgasprojekt vid Moorburg

Mitsubishi Heavy Industries, Shell, Vattenfall och det kommunala företaget Wärme Hamburg har undertecknat en avsiktsförklaring för att planera hur vätgasproduktion från vind- och solenergi kan ske vid Vattenfalls kraftverk Moorburg i Hamburg.

Förutom konstruktionen av en skalbar elektrolysör med en initial effekt på 100 megawatt ska parterna planera den fortsatta utvecklingen av platsen till en så kallad ”Green Energy Hub”. Detta inkluderar analys av i vilken utsträckning den befintliga infrastrukturen vid Vattenfalls Moorburg-anläggning kan användas för produktion av energi från förnybara källor. I detta sammanhang kommer koncept för nödvändiga logistikkedjor och lagringsalternativ för väte också att analyseras.

Beroende på avvecklingen av Vattenfalls nyligen stängda kolkraftverk i Moorburg och framtida investeringsbeslut hos parterna skulle produktionen av förnybar vätgas kunna starta under 2025. Detta skulle göra elektrolysören till en av de största i Europa.

– Produktion av fossilfri vätgas är nyckeln till att minska koldioxidutsläppen i industrier och transportsektorn. Vattenfall vill möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation och vi har höga ambitioner att växa inom produktion av förnybar energi på de marknader där vi verkar. I detta projekt kan vi bidra med vår expertis och erfarenhet samt de unika förutsättningar som finns vid Moorburg med den infrastruktur som krävs för storskalig produktion av vätgas. Vi är därför glada över att vi kan stödja staden Hamburg i genomförandet av deras ambitiösa klimatmål, säger Vattenfalls strategichef Andreas Regnell.

De fyra företagen kan räkna med stöd från Hamburgs regering i sina ansträngningar.

– Hamburg omfamnar energiomställningen och därför är detta avtal ett viktigt steg. Vid Moorburg-anläggningen kommer vi att kunna producera ”grön” vätgas i stor skala i samarbete med erfarna partners från industrin. På så sätt inrättar vi en knutpunkt för klimatvänlig energi. Hamburgs senat stöder dessa ansträngningar och stadens offentliga företag spelar en avgörande roll i detta, säger Jens Kerstan, staden Hamburgs minister för miljö och energi och styrelseordförande för det kommunala bolaget Wärme Hamburg.

Ansökan om finansiering

Partnerna har för avsikt att ansöka om finansiering inom EU-programmet ” Important Projects of Common European Interest (IPCEI) under första kvartalet 2021.  De fyra partnerföretagen anser att Moorburg har idealiska förutsättningar för den planerade användningen. Platsen är ansluten både till det nationella 380 kV överföringsnätet och Hamburgs regionala 110 kV-nät. Dessutom kan internationella fartyg anlända direkt till platsen och använda kaj- och hamnanläggningarna som en importterminal. Det kommunala gasnätsföretaget avser att bygga ut ett vätgasnät i hamnen och många potentiella kunder för fossilfri vätgas finns nära platsen.

Vattenfall drev ett koleldat kraftverk i Moorburg fram till slutet av 2020. Den kommersiella driften avslutades efter att kraftverket i december 2020 vann ett anbud i auktionen för den landsomfattande avvecklingen av kol. Kraftverket står nu i standby-läge i avvaktan på ett beslut från den systemansvariga myndigheten för överföringssystemet i vad mån anläggningen är systemkritisk, ett besked som väntas i mars 2021.

För ytterligare information:
Vattenfalls pressavdelning, telefon 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Vätgasreducerad järnsvamp

HYBRIT: Ny forskning visar att vätgasreducerat fossilfritt järn har överlägsna egenskaper

Ny forskning inom HYBRIT-projektet visar på överlägsna egenskaper och kvalitet hos fossilfri järnsvamp som direktreducerats med vätgas, jämfört med den fossilbaserade processen.

Läs hela artikeln
Bergrumslager för fossilfri vätgas

HYBRIT: Milstolpe nådd – pilotanläggningen för vätgaslagring i drift

SSAB, LKAB och Vattenfall har nu tagit HYBRIT:s pilotanläggning för lagring av fossilfri vätgas i Luleå i drift. Bergrumslagret är det första i världen i sitt slag för lagring av fossilfri v...

Läs hela artikeln
Vindkraftspark under uppförande

Vattenfall siktar på att bygga världens första vätgaskluster i Nederländerna

Vind- och solkraft kommer i framtiden att stå för en allt större andel av vår energi. Det ständigt varierande vädret innebär lika ständiga variationer i den vind- och solkraft vi kan utvinna...

Läs hela artikeln