Vattenfall och AMF Fastigheter i samarbete om frekvensreglering

Frekvensreglering innebär att elkonsumenter kan bidra till ett stabilt kraftnät genom att tillfälligt gå ner i egen elkonsumtion. Som ett av de första fastighetsbolagen i Sverige kommer nu AMF Fastigheter att vara med och balansera elsystemet vid behov.

Genom Vattenfall och systemleverantören Sympower, kommer AMF Fastigheter, ett av Sveriges största fastighetsbolag med kommersiella fastigheter i Stockholm och Sundbyberg, att få tillgång till marknaden för FCR (Frequency Containment Reserve) med en kapacitet om cirka 1,600 kilowatt (kW), vilket motsvarar ungefär 500 villors effektbehov.

– AMF Fastigheter är Vattenfalls första fastighetskund på FCR-marknaden. Vi har hittills haft kunder inom industrin men att nu AMF Fastigheter, som dessutom är elkund med 100 procent fossilfri el ansluter sig, öppnar det upp för helt nya möjligheter inom fastighetsbranschen. Frekvensreglering av elsystemet är en av flera lösningar där kunderna själva aktivt kan medverka för att upprätthålla balansen i nätet och möjliggöra alltmer fossilfri el i kraftsystemet, säger Henrik Juhlin, Head of Power Management på Vattenfall.

Vattenfall har ett tydligt mål om att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation och målen har godkänts av Science Based Targets initiative (SBTi), precis som AMF Fastigheters klimatmål. Det innebär att företagen förbinder sig att sätta mål i linje med Parisavtalet.

–  För att nå klimatmålen måste vi lyfta blicken och se var vi kan göra skillnad, även bortom den egna verksamheten. Genom att ansluta oss till FCR-marknaden hoppas vi kunna bidra till ett mer stabilt kraftnät och stödja användningen av mer fossilfri el i Sverige. Ju fler som ansluter sig desto bättre, så vi hoppas också inspirera fler i branschen till att ta samma steg, säger Michael Eskils, hållbarhetschef hos AMF Fastigheter.

Nu kommer en implementering av den nya tekniken att genomföras i fastigheterna. Man vill kunna använda systemet som tillåter frekvensjustering utan att det påverkar inomhusklimatet och hyresgästerna. AMF Fastigheter ansluter till FCR-marknaden under våren 2022.

Fakta FCR: Frekvenshållning är en av Svenska Kraftnäts (SvK) huvuduppgifter, och sköts tillsammans med de nordiska systemoperatörerna. Kraftsystemet är beroende av en balans mellan produktion och förbrukning, bäst är vid 50,00 Hz. Det innebär att energi måste tillföras och avlägsnas när frekvensen är ojämn. I takt med att mer väderberoende förnybar energi växer så krävs det större reserver.

Läs mer om:
FCR på Vattenfall
AMF Fastigheter

För ytterligare information kontakta:
Heidi Stenström, pressekreterare, Vattenfall, 070-611 81 92, heidi.stenstrom@vattenfall.com
Bodil Hassel, kommunikatör, AMF Fastigheter, 073-270 62 34, Bodil.hassel@amffastigheter.se

Se även

Medarbetare i AstraReals laboratorium

Vattenfall och AstaReal ingår omfattande energiavtal: Överskottsvärme från algodling ska värma hushållen i Gustavsberg

Vattenfall och AstaReal utökar sitt samarbete genom ett omfattande energiavtal för att bland annat återvinna överskottsvärme från AstaReals algodling.

Läs hela artikeln
Orthex-produkter

Fossilfri energi från Vattenfall möjliggör minskade utsläpp i Orthex produktion

Vattenfall kommer att leverera 100 procent fossilfri el från vattenkraft till Orthex fabriker i Sverige och Finland.

Läs hela artikeln
Anna Borg, vd och koncernchef Vattenfall

Tio förslag för att möta Sveriges ökade elbehov

I en debattartikel i Dagens Nyheter listar Vattenfall tio förslag som vi tror är avgörande för att möjliggöra den elektrifiering som krävs för att Sverige ska vara konkurrenskraftigt och kla...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']