Elmarknaden just nu: December inleds med högre efterfrågan på el och högre elpris

Lägre produktion av vindkraft och kärnkraft tillsammans med ökad efterfrågan på el både i Europa och i Sverige bidrog till högre elpriser i slutet av november. Den utvecklingen ser nu ut att fortsätta även i december. Svenska folket har varit bra på att spara el – det är fortfarande det bästa rådet för att hålla priserna nere.

Början av november var mildare för årstiden vilket bidrog till att dämpa elpriserna, framförallt i södra Sverige. Men nu i december är det, enligt meteorologerna, kallare väder på väg och nya prisrekord i hela landet.

– Nu behöver vi förbereda oss på kallare väder och därmed högre elpriser. Elkonsumenterna har varit duktiga på att energieffektivisera och hushålla med sådant som ökar elanvändningen. Trenden att spara fortsätter och är ett mycket bra sätt att hålla nere elpriserna på, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Den avstängda reaktorn vid Ringhals och nedstängning av Oskarshamn 3 kan, om det samtidigt blir kallt och det produceras mindre vindkraft, medverka till högre elpriser.

Andra faktorer som styr elpriset är de nordiska vattenmagasinen. De ligger just nu på i stort sett normala nivåer. Men den hydrologiska balansen det vill säga måttet för att uppskatta hur mycket energi som finns lagrat i form av snö, vattenmagasin och grundvatten, kommer att försämras vilket också kan påverka elpriserna uppåt.

–  December blir ytterligare en tuff månad sett till höga elpriser. Vårt råd är att fortsätta minska elanvändningen. Ett bra hjälpmedel, som vi ser används av många, är vårt online verktyg Energispararen, säger Jonas Stenbeck.

November  2022   2021  
Elområde 1, Norra Sverige    122,07 öre/kWh    43,89 öre/kWh   
Elområde 2, Norra Mellansverige    122,07 öre/kWh    43,89 öre/kWh   
Elområde 3, Södra Mellansverige    130,88 öre/kWh    83,52 öre/kWh   
Elområde 4, Södra Sverige    134,84 öre/kWh    112,56 öre/kWh   

Se dagsaktuella timpriser på elbörsen 
Spotpriset på Nord Pool Spot omfattar inte kostnad för elcertifikat, påslag, energiskatt, moms och elnätskostnader.  

Mer om elmarknaden:
Privat: Om elmarknaden just nu
Företag: Om elmarknaden just nu

För ytterligare information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Vattenkraftverket i Boden

Elmarknaden just nu: Sparande håller ner elpriserna under jul och nyår

Elpriserna i december började på skyhöga nivåer vilket märktes i hela landet. Kyla, lägre produktion av vind- och kärnkraft tillsammans med isläggningen i flera älvar bidrog till detta.

Läs hela artikeln
Lasse Ejeklint

Nio av tio svenskar vill aktivt spara el i vinter

87 procent av svenskarna planerar att minska sin elförbrukning i vinter. Majoriteten gör det för att kunna spara pengar men många motiveras även av miljö- och klimatfrågan.

Läs hela artikeln
Lasse Ejeklint, energiexpert

Lasse Ejeklint släpper bok med sina bästa råd om el och energisparande

Han har givit råd kring energianvändning i decennier. Nu kommer Lasse Ejeklints bok ”Energismart – spara el och pengar” med råd, tips och kunskap kring energi och elanvändning.

Läs hela artikeln