Elmarknaden just nu: Höga elpriser ökar viljan att spara

Rekordhöga bränslepriser och stor oro för att Ryssland stoppar gasleveranser till Europa. Det, parat med mindre blåst och flaskhalsar för att leverera el i Sverige, är några av orsakerna till det stigande elpriset just nu. Händelserna i omvärlden spelar en stor roll för hur priserna utvecklas men även vädret har en stor betydelse.

– Det som utspelar sig på elmarknaden just nu är mycket ovanligt. Augusti har präglats av flera prisrekord och allt pekar på att elpriserna kan stiga ytterligare. Det är viktigare än någonsin att verkligen se över sin energianvändning och dra ner där man kan, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning. 

Vattenmagasinen i Sverige har normal fyllnadsgrad medan vattenmagasinen i Norge är rekordlåga vilket påverkar södra Sverige. Kärnkraftverket Ringhals 4 kommer inte att kunna startas förrän i slutet av november, se länk. Kärnkraftsreaktorn Olkiluoto 3 i Finland har försenats och väntas komma i kommersiell drift i december. 

Bränslepriserna på olja och kol fortsätter att vara höga och gaspriset har ökat med anledning av oron för att Ryssland ska stänga av naturgasledningen Nord Stream 1 mellan Ryssland och Tyskland. Gasleveranserna från Ryssland har sedan årsskiftet minskat med 72 procent.

Många kunder har fasta elavtal och påverkas inte av dagens prisökningar men för de som ska teckna om har priserna stigit markant. Under augusti har intresset för rörligt timpris ökat kraftigt. Rörligt timpris betyder att kunden betalar för elen de timmar som elen konsumeras.

–  I dagsläget ligger de fasta kontrakten på höga priser men kan det ändå vara så att man värderar säkerheten i att veta vad priset blir, även om det är högt. Vi kan alla dra ner på vår elkonsumtion utifrån de förutsättningar man har och vi har sett ett ökat intresse hos våra kunder. För de med timpris har det varit gynnsamt att försöka styra elkonsumtionen till timmar med lägre elpris men det innebär ett större engagemang, säger Jonas Stenbeck och fortsätter;

–  Mitt råd är att verkligen försöka energieffektivisera och använda mindre el. Ta en tur i lägenheten eller huset och gå igenom alla prylar som går på el, se över temperaturen i rummen och användningen av varmvatten är en bra början, råder Jonas Stenbeck.

Aug 2022  2021 
Elområde 1, Norra Sverige    18,28 öre/kWh   69,25 öre/kWh  
Elområde 2, Norra Mellansverige    51,86 öre/kWh   69,13 öre/kWh  
Elområde 3, Södra Mellansverige    223,05 öre/kWh   78,73 öre/kWh  
Elområde 4, Södra Sverige    304,99 öre/kWh   97,23 öre/kWh

Se dagsaktuella timpriser på elbörsen 
Spotpriset på Nord Pool Spot omfattar inte kostnad för elcertifikat, påslag, energiskatt, moms och elnätskostnader.  

Mer om elmarknaden:
Privat: Om elmarknaden just nu
Företag: Om elmarknaden just nu
Se länk med energieffektiviseringstips.

För ytterligare information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

En anställd på Vattenfalls trading-avdelning vid sitt skrivbord med flera skärmar

Elmarknaden just nu: Lägre elpriser när värmen kommer

Maj inleds med varmare temperaturer men april blev betydligt kallare än normalt, vilket påverkade elpriset.

Läs hela artikeln
Kraftledningar i Laxede

Elmarknaden just nu: Påsklovet bjuder på aprilväder

Efter påskhelgen sjönk temperaturerna på nytt i hela landet. Det i kombination med mindre vindkraft gör att elpriserna stigit något. Som alltid är vädret ombytligt under april, våren kan gör...

Läs hela artikeln
Laxede vattenkraftverk

Vattenfall och Borealis tecknar långsiktigt energiköpsavtal i Sverige

Vattenfall och Borealis, en av världens ledande leverantörer av avancerade polyetenplast- och baskemikalielösningar, har tecknat sitt första långsiktiga energiköpsavtal (Power Purchase Agree...

Läs hela artikeln