Utsikt över vattenkraftverket i Porjus

Elmarknaden just nu: Mild höst har gett lägre elpriser

Regn och mycket vind i kombination med milt väder har hittills resulterat i lägre elpriser. En prisuppgång som pågått sedan årets början har därmed brutits. Inledningen av november ser ut att bli fortsatt mild. Vintern är dock i antågande och det är fortsatt viktigt att spara el där det är möjligt.

De europeiska gaslagren är fyllda och det milda och varma vädret i Europa har lett till en lägre efterfrågan på el. Även EU:s aviserade pristak bidrar till lägre gaspriser, vilket påverkar elpriserna i södra Sverige.

– Oktober har varit en bra månad för elpriset. Regnet har fallit på rätt ställen och ger oss bra förutsättningar inför vintern. Mycket blåst och milt väder pressar ner, men blir det en riktigt kall vinter skjuter elpriserna iväg uppåt. Därför är det viktigt att fortsätta vara energimedveten, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning. 

De nordiska vattenmagasinen har fyllts på, framförallt de norska vattenmagasinen i söder. Den hydrologiska balansen, dvs. måttet för att uppskatta hur mycket energi som finns lagrat i form av snö, vattenmagasin och grundvatten, har återhämtat sig från -12 TWh och ligger nu på -7 TWh. Vindkraften levererar på hög nivå och nu startar perioden då det oftast blåser som mest.Kärnkraften har en tillgänglighet på 88 procent. Dock är uppstarten av Olkilouto3 i Finland försenad till slutet av december.

Flera rapporter bland annat från Svenska kraftnät visar på minskad elanvändning, med så mycket som 18 procent för de svenska hushållen. Priserna på de rörliga elkontrakten är lägre än föregående månad och de fasta elavtalen har sjunkit något men är fortsatt höga.

–  Det bästa rådet är fortsatt att se över sitt hem och fundera på var man kan minska energikonsumtionen. Sänk temperaturen med någon grad, duscha inte längre tid än nödvändigt och se till att ha täta fönster. Enkla råd som sparar såväl energi som pengar, säger Jonas Stenbeck.

Oktober 2022  2021 
Elområde 1, Norra Sverige   50,50 öre/kWh   25,83 öre/kWh  
Elområde 2, Norra Mellansverige   51,33 öre/kWh   25,83 öre/kWh  
Elområde 3, Södra Mellansverige   80,67 öre/kWh   64,75 öre/kWh  
Elområde 4, Södra Sverige   81,28 öre/kWh   86,88 öre/kWh  

Se dagsaktuella timpriser på elbörsen Spotpriset på Nord Pool Spot omfattar inte kostnad för elcertifikat, påslag, energiskatt, moms och elnätskostnader.  

Mer om elmarknaden:
Privat: Om elmarknaden just nu
Företag: Om elmarknaden just nu

Se länk med energieffektiviseringstips.

För ytterligare information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Medarbetare på Vattenfalls trading-avdelning framför datorskärmar

Elmarknaden just nu: December inleds med högre efterfrågan på el och högre elpris

Lägre produktion av vindkraft och kärnkraft tillsammans med ökad efterfrågan på el både i Europa och i Sverige bidrog till högre elpriser i slutet av november.

Läs hela artikeln
Lasse Ejeklint

Nio av tio svenskar vill aktivt spara el i vinter

87 procent av svenskarna planerar att minska sin elförbrukning i vinter. Majoriteten gör det för att kunna spara pengar men många motiveras även av miljö- och klimatfrågan.

Läs hela artikeln
Vindkraft - Vattenkraft - Kärnkraft

Framtiden är elektrisk – men kommer elen att räcka?

Det är frågor som kommer att stå i centrum vid ett lunchseminarium på Vetenskapens Hus i Luleå på torsdag den 24 november. Mötet streamas och går att följa via länk för alla som inte kan var...

Läs hela artikeln