Utgrävning av bergrum för lagring av fossilfri vätgas. Foto: HYBRIT

Pressinbjudan: Välkommen att delta i invigningen av HYBRIT:s vätgaslager i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall önskar bjuda in dig till invigningen av HYBRIT:s pilotanläggning för lagring av fossilfri vätgas i Svartöberget.

Den 14 juni är det dags att inviga lagret som är det första i världen i sitt slag, byggt för att lagra vätgasen i ett inklätt bergrum med så kallad LRC-teknik. Invigningen markerar inledningen på den två år långa testperiod i pilotskala som ska pågå från 2022 till 2024.

Tid: 14 juni 2022 kl. 16:15-17:45

Plats: HYBRIT:s pilotanläggning för lagring av vätgas, Skeppargatan 17 Luleå

Vid detta tillfälle medverkar även Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar samt Andreas Regnell, Styrelseordförande, Hybrit Development AB (HDAB) samt SVP och chef för Strategic Development på Vattenfall, Martin Pei, EVP och Teknisk direktör, SSAB och Lars Ydreskog, Direktör strategiska projekt på LKAB.

Intervjuer kan genomföras direkt efter invigningen.

Anmälan om deltagande sker senast 10 juni till asa.backlin@hybrit.se

Varmt välkommen!

Kontakt:
Magnus Kryssare, Vattenfall, magnus.kryssare@vattenfall.com , +46 76 769 56 07
Hanna Hoikkala, SSAB, hanna.hoikkala@ssab.com , +46 73 655 11 17
Anders Lindberg, LKAB, anders.lindberg@lkab.com , +46 +72 717 83 55

LRC-teknik
LRC står för Lined Rock Cavern och innebär i korthet att gasen lagras under mark i ett bergrum vars väggar kläs in med ett utvalt material som tätskikt.

Vätgaslagring
Bygget av ett bergrumslager för fossilfri vätgas i Luleå är ännu ett viktigt steg i HYBRIT-projektet. Vätgaslager har en mycket viktig funktion i den samlade värdekedjan för fossilfri järn- och stålframställning. Lagring ger möjligheten att variera efterfrågan på el och säkerställa stabil produktion i direktreduktionen genom att producera vätgas då det finns mycket el, till exempel när det blåser, och använda lagrad vätgas när elsystemet är ansträngt.

HYBRIT-initiativet
SSAB, LKAB och Vattenfall skapade HYBRIT, Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology, 2016 med målet att utveckla en fossilfri värdekedja för järn- och stålframställning. HYBRIT-tekniken ersätter masugnsprocessen, som använder kol och koks för att ta bort syret ur järnmalmen, med en direktreduktionsprocess som använder fossilfri vätgas. I stället för koldioxid blir biprodukten vatten. Sommaren 2021 producerade de tre bolagen världens första vätgasreducerade järnsvamp i pilotskala. Nästa steg är att industrialisera tekniken, en etapp som inleds med en första järnsvampsanläggning i Gällivare som ska skapa förutsättningarna för fossilfritt stål på marknaden 2026.

HYBRIT-tekniken har potential att minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med minst tio procent. Det motsvarar en tredjedel av utsläppen från industrin och kan i framtiden bidra till att minska utsläppen från järn- och stålproduktion i hela världen.

Se även

Bygge av vindkraftspark med cementfundament. Foto: Marcus Bäckström

Vattenfall och Cemvision i nytt samarbete om leveranser av cement med nära noll utsläpp

Vattenfall och Cemvision har tecknat en avsiktsförklaring om utveckling och framtida leveranser av ett cement med nära noll utsläpp av koldioxid.

Läs hela artikeln
Havsbaserad vindkraftspark

Vattenfall och Copenhagen Infrastructure Partners vinner upphandling av stort vindkraftsprojekt i Nederländerna

Vattenfall och Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) har tillsammans vunnit upphandlingen av vindkraftsparken IJmuiden Ver Beta utanför den nederländska kusten.

Läs hela artikeln
Vattenkraftverket i Porsi

Vattenfall ansöker om planbesked för vätgasproduktion i Jokkmokk

Vattenfall har lämnat in en ansökan om planbesked till Jokkmokks kommun för att undersöka möjligheterna för en vätgasfabrik och vätgaslager i Porsi. Ansökan om planbesked är en administrativ...

Läs hela artikeln