Vätgasförråd i Överkalix vätgasanläggning

Vattenfall driftsätter vätgasdriven reservkraft för telekomnät

Idag inviger Vattenfall, i samarbete med Ballard Power Systems och IT Norrbotten, Sveriges första vätgasdrivna bränslecellsanläggning för reservkraft till bredbandsnät. Anläggningen som är placerad i Överkalix ska säkerställa avbrottsfri drift av bredband och digital kommunikation vid långvariga strömavbrott i kallt klimat.

– Den nya bränslecellsanläggningen är ett ytterligare steg framåt i vår ambition att tillsammans med partners skapa fossilfria lösningar som samtidigt kan leverera reservkraft under betydligt längre tid än tidigare lösningar. Det innebär att driften av telekommunikation kan upprätthållas både hållbart och långvarigt även i svårtillgängliga områden när det uppstått avbrott i den ordinarie strömförsörjningen. Vi äger och ansvarar för anläggningens funktionalitet vilket underlättar för kunden att ha fokus på sin kärnverksamhet, säger Patrik Appelgren, affärsutvecklare på Vattenfall Network Solutions.

Det vätgasdrivna bränslecellssystemet är utvecklat för telekom- och fiberindustrin för att på ett hållbart sätt leverera den högsta nivån av robusthet för kritisk infrastruktur. Systemet omvandlar fossilfri vätgas till elektricitet omedelbart vid behov av reservkraft.

– Att samarbeta i partnerskap med Vattenfall har varit en bra möjlighet för oss att tillsammans skapa lösningar där vi introducerat ny hållbar teknologi i storskaliga projekt som ger nytta till samhällets kritiska infrastruktur, säger John Skjoldrup Pedersen, affärsutvecklare på Ballard.

IT Norrbotten är beställare av anläggningen och Post- och telestyrelsen (PTS) har finansierat anläggningen i syfte att skapa drifterfarenhet i utmanande klimat, som ett led i sitt arbete med att stärka robusthet och uthållighet i elektroniska kommunikationsnät.

För ytterligare information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Mer om:
Vattenfall Network Solutions – Power-as-a-Service. (PaaS)
PaaS innebär att Vattenfall erbjuder funktionslösningar inom bland annat elanläggning, belysning och reservkraft. Med dessa energilösningar tar Vattenfall ett totalt ekonomiskt, funktionellt och elsäkerhetsmässigt ansvar för anläggningen.
Ballard: Fuel Cell & Clean Energy Solutions | Ballard Power
Den tekniska lösningen består av Ballards FCgen®-H2PM 5,0 kW som är en produkt designad för att ge kraft till kritisk infrastruktur, blåljustjänster, mobiloperatörer och fiberstamnät. Den omvandlar väte i en kemisk process vid låg temperatur till likström, som stabiliseras och levereras vid 48VDC. Systemet har en kondensator som levererar ström vid uppstart och eliminerar behovet av batterier.
Robust kommunikation | PTS
Beskriver PTS arbete med robusthetshöjande åtgärder.
IT Norrbotten
Anläggningen ersätter en konventionell backupanläggning med diesel och batterier. Med allt högre krav på hållbarhet- och tillgänglighet är detta ett naturligt steg för IT Norrbotten att utveckla verksamheten.

Se även

Havsbaserade vindkraftverk utanför Aberdeen

Världens första vätgasproducerande havsbaserade vindkraftverk får 9,3 miljoner GBP i innovationsstöd

Vattenfall har fått 9,3 miljoner GBP i innovationsstöd från den brittiska regeringens fond Net Zero Innovation Portfolio Low Carbon Hydrogen Supply 2.

Läs hela artikeln
Andreas Regnell, Vattenfalls strategichef, och Frans Timmermans, Europeiska kommissionens vice ordförande, framför HYBRIT:s anläggning i Luleå

HYBRIT får stöd från EU:s innovationsfond

HYBRIT-initiativet som drivs av Vattenfall, SSAB och LKAB har nu officiellt fått stöd från EU, som ett av sju utvalda projekt under Innovationsfonden.

Läs hela artikeln
Representanter för ägarföretagen inviger vindkraftsparken Blakliden Fäbodberget

Vattenfalls största landbaserade vindkraftspark, Blakliden Fäbodberget, har invigts

Idag invigdes Blakliden Fäbodberget – Vattenfalls största landbaserade vindkraftspark hittills med sina 84 vindkraftverk.  

Läs hela artikeln