Vattenfall och Göteborg Energi i samarbete om fysisk elhandel

Göteborg Energis elhandelsverksamhet inleder ett nytt samarbete med Vattenfall rörande fysisk elhandel och stödtjänster till Svenska Kraftnät. Samarbetet innebär att Vattenfall blir balansansvarig för Göteborg Energis elhandelskunder samt Göteborg Energis totala elproduktion.

I takt med att energikällor som sol- och vindkraft byggs ut befaras kostnaderna för att hantera obalanser i elsystemet öka under de kommande åren. Med en större andel väderberoende elproduktion är stödtjänsterna till Svenska Kraftnät en viktig åtgärd för att säkerställa balans i kraftsystemet.

– Vårt mål om att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation handlar inte endast om att bygga mer fossilfri elproduktion, utan innebär även förändringar inom elhandeln. Här kan vi stötta våra kunder på ett bra sätt, som genom att vara en stabil partner och minska deras riskexponering. Vi är glada och stolta över att Göteborg Energi har valt oss som sin samarbetspartner. Tillsammans kommer vi att kunna utveckla båda våra företag i en alltmer volatil marknad, säger Matts Wesslén, chef Vattenfall Företagsförsäljning.

– För Göteborg Energi, som är kraften i energiomställningen av Västsverige, är det viktigt att vi prioriterar våra resurser och jobbar på så effektivt som möjligt. Det gäller inte minst hur vi hanterar verksamhetens risker. Utbyggnaden av icke-planerbar energiproduktion i kombination med den volatilitet vi har på elmarknaden och energikrisen i Europa gör att vi ser ett helt nytt energilandskap. För att bättre kunna hantera de risker detta innebär finns det stora fördelar med att samarbeta med andra energibolag, vilket också gynnar elhandelskunderna i slutänden. Vi har utvärderat flera olika möjligheter och funnit att Vattenfall är den aktör som passar Göteborg Energi bäst att samarbeta med, säger Malin Flysjö, affärschef för el- och gashandel på Göteborg Energi samt VD Göteborg Energi Din El.

Balansansvar innebär att det vid varje givet tillfälle måste finnas lika mycket produktion som konsumtion i elhandelssystemet. Att Vattenfall blir balansansvarig för den fysiska elhandeln har ingen direkt påverkan på elhandelskunderna eller deras avtal med Göteborg Energi. Förändringen träder i kraft den 1 oktober 2022.

För ytterligare information kontakta:
Heidi Stenström, presskontakt Vattenfall, 070-611 81 92, heidi.stenstrom@vattenfall.com
Maria Ingvar Björklund, presskontakt Göteborg Energi, 031-62 67 30, maria.ingvar-bjorklund@goteborgenergi.se

Se även

Medarbetare på Vattenfalls trading-avdelning framför datorskärmar

Elmarknaden just nu: December inleds med högre efterfrågan på el och högre elpris

Lägre produktion av vindkraft och kärnkraft tillsammans med ökad efterfrågan på el både i Europa och i Sverige bidrog till högre elpriser i slutet av november.

Läs hela artikeln
Lasse Ejeklint

Nio av tio svenskar vill aktivt spara el i vinter

87 procent av svenskarna planerar att minska sin elförbrukning i vinter. Majoriteten gör det för att kunna spara pengar men många motiveras även av miljö- och klimatfrågan.

Läs hela artikeln
Vindkraft - Vattenkraft - Kärnkraft

Framtiden är elektrisk – men kommer elen att räcka?

Det är frågor som kommer att stå i centrum vid ett lunchseminarium på Vetenskapens Hus i Luleå på torsdag den 24 november. Mötet streamas och går att följa via länk för alla som inte kan var...

Läs hela artikeln