Elmarknaden just nu: Elpriset är som aprilvädret – osäkert

Det milda vädret under februari vände och mars blev betydligt kyligare än normalt. Elpriserna har dock inte rusat, tvärtom har det varit en fallande pristrend under årets första kvartal. Främsta orsakerna är välfyllda gaslager i Europa, fortsatt lägre elkonsumtion och förväntningar på mer kärnkraft nu när Ringhals 4 återstartas.

Det genomsnittliga priset på den nordiska elbörsen Nord Pool (utan påslag och ex moms) ser ut att landa på cirka 81 öre/kWh i elområde 3 för mars. Att jämföras med i fjol då priset var 130,33 öre/kWh.

– Energisituationen i Europa ser betydligt ljusare ut idag än för bara några månader sedan. Detta i kombination med i överlag sett mildare väder och hushållens aktiva elsparande har lett till en stabilisering av elpriset. Dock ser vi att elsparandet klingat av något och är något lägre än förra månaden, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning Norden och fortsätter:

– Även de fasta elprisavtalen har sjunkit och ligger nu på samma nivåer som motsvarande tid i fjol. Men det rörliga elpriset kan fortfarande svänga både uppåt och nedåt eftersom priset i hög grad påverkas av vädret och omvärldshändelser.

Med anledning av kylan i slutet av mars, som enligt prognoserna ser ut att fortsätta en bit in över påsk, kommer vårfloden förmodligen bli försenad. Prognoserna pekar på att vårfloden blir mer intensiv i maj vilket kommer att pressa elpriset nedåt.

– Att vårfloden försenas innebär ett större beroende av vindkraft och andra energikällor i april, säger Jonas Stenbeck.

Ringhals 4 väntas vara driftsatt fredagen den 31 mars och då har den nordiska kärnkraften 100 procents tillgänglighet efter 80 timmar. I mitten av april kopplas både Oskarshamn 3 och Olkiluoto 2 bort från elnätet för den årliga revisionen och kärnkraften kommer att ha 80 procents tillgänglighet.

– Många faktorer påverkar elpriset och hushållen har fått upp ögonen för sina elavtal och sin elförbrukning, vilket är bra. Att välja elavtal behöver baseras på de behov hushållen har, så fortsätt läsa på, håll koll och spara el där det är möjligt, uppmanar Jonas Stenbeck.

Mars 2023 (medelspotpris) Mars 2022 (medelspotpris)
Elområde 1, Norra Sverige    56,49 öre/kWh    22,92 öre/kWh   
Elområde 2, Norra Mellansverige    56,49 öre/kWh    22,92 öre/kWh   
Elområde 3, Södra Mellansverige    80,62 öre/kWh    130,33 öre/kWh   
Elområde 4, Södra Sverige    91,79 öre/kWh    154,53 öre/kWh   

Se dagsaktuella timpriser på elbörsen 
Spotpriset på Nord Pool Spot omfattar inte kostnad för elcertifikat, påslag, energiskatt, moms och elnätskostnader.  

Mer om elmarknaden:
Privat: Om elmarknaden just nu
Företag: Om elmarknaden just nu
Energispararen ett bra elsparverktyg online.

För ytterligare information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Vattenkraftverket i Boden en vinterdag

Elmarknaden just nu: Omvärldshändelser och väder kan påverka elpriset snabbt

Mindre elproduktion, kallt väder och ökad elkonsumtion präglade de tre första veckorna av januari. Månaden avslutas dock med mildare väder och mer blåst vilket inneburit att elpriset sjunkit...

Läs hela artikeln
Jens Berggren, Vattenfalls klimatcoach. Foto: Peter Knutson

Vattenfalls spartips för årets fattigaste månad

I januari är det ofta tunnare än vanligt i plånboken. Dessutom är det kallt och mörkt, vilket märks på elräkningen. Enligt Vattenfalls undersökning Energitempen vet hälften av svenskarna int...

Läs hela artikeln
Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning. Foto: Peter Knutson

Elmarknaden just nu: Extrem kyla och minskad produktion ger höga elpriser

2024 har inletts med elpriser i nivå med de högsta nivåerna sedan mitten av december 2022. Det som drivit upp elpriserna är ökad elkonsumtion i och med extrem kyla, minskad kärnkraftsprodukt...

Läs hela artikeln