Kraftledningar i Porjus

Elmarknaden just nu: Lägre elpriser i början av 2023

Elpriserna under januari blev betydligt lägre än vad som förutsågs i december. Orsakerna är minskad elkonsumtion, milt väder och välfyllda gaslager i Europa. Elmarknaden är dock fortsatt väldigt svårbedömd med priser som varierar kraftigt upp och ner. Rekommendationen att fortsätta vara aktiv, se över sitt elavtal och spara el där det går kvarstår.

Elpriserna på Nord Pool (utan påslag och ex moms) landade på cirka 0,7 - 1 kr/kWh i alla elområden för januari, att jämföras med december då de låg runt 2-3 kr/kWh.

– Många har haft det tufft under januari då decemberräkningen skulle betalas. Lyckligtvis har året börjat hyfsat milt med betydligt högre temperaturer vilket påverkar det rörliga elpriset nedåt. Även marknaden ser mer positivt på energisituationen i Europa, vilket pressar ned elpriset även i Norden, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning Norden och fortsätter:

– Att priset nu dalar är väldigt positivt men det rasar fortfarande ett krig i Europa och vädret framåt är det svårt att sia om. Mycket pekar på att den värsta elpristoppen har passerat.

Den nordiska vattenkraften ger fortsatt hög effekt och den hydrologiska balansen, måttet för att uppskatta hur mycket energi som finns lagrat i form av snö, vattenmagasin och grundvatten, är kraftigt förbättrad sedan december. Den senare återstarten av kärnkraftreaktorn Ringhals 4 motverkas av att övriga reaktorer levererar enligt plan, vilket verkar stabiliserande på elpriset. Det milda vädret i Europa har lett till välfyllda gaslager och i Frankrike är flera kärnkraftsreaktorer tillbaka i drift. Detta tillsammans med lägre bränslepriser har bidragit till att priserna på termins- och spotmarknaden sjunkit markant.  

– Eftersom det är så många faktorer som påverkar elpriset och det fortfarande återstår ett par månader då det kan vara kallt så är det bra att fortsätta spara el för att hålla nere elräkningen. Vill du ha hjälp på traven så är Energispararen ett bra online verktyg, säger Jonas Stenbeck.

Januari 2023 (medelspotpris) Januari 2022 (medelspotpris) December 2022(medelspotpris)
Elområde 1, Norra Sverige    70,38 öre/kWh    28,99 öre/kWh    205,95 öre/kWh
Elområde 2, Norra Mellansverige    70,38 öre/kWh    28,99 öre/kWh    206,03 öre/kWh
Elområde 3, Södra Mellansverige    92,58 öre/kWh    104,33 öre/kWh    269,02 öre/kWh
Elområde 4, Södra Sverige    104,42 öre/kWh    109,37 öre/kWh    271,45 öre/kWh

Se dagsaktuella timpriser på elbörsen 
Spotpriset på Nord Pool Spot omfattar inte kostnad för elcertifikat, påslag, energiskatt, moms och elnätskostnader.  

Mer om elmarknaden:
Privat: Om elmarknaden just nu
Företag: Om elmarknaden just nu

För ytterligare information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Två Vattenfallmedarbetare vid vattenkraftverket i Messaure

Elmarknaden just nu: Lägre men oberäkneliga elpriser

Den blöta sommaren med mycket vindkraft, framförallt i juli, har gett välfyllda vattenmagasin och låga elpriser. Det innebär att förutsättningarna inför vintern ser bra ut, men elpriserna är...

Läs hela artikeln
LED-lampa

Vattenfalls Energisparbarometer: Energisparande fortsatt högt prioriterat bland europeiska konsumenter

Att spara pengar är drivkraften som får människor i Europa att minska sin energianvändning. Just nu – mitt i sommaren – är elpriserna lägre än för några månader sedan, men det stoppar inte e...

Läs hela artikeln
Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning. Foto: Peter Knutson

Elmarknaden just nu: Elpriser engagerar även sommartid

Förr var intresset för elpriser något som hörde till vinterhalvåret. Höga temperaturer och torrt väder under stora delar av juni har lett till en oro för höga elpriser i sommar.

Läs hela artikeln