Kraftledningar i Porjus

Elmarknaden just nu: Lägre elpriser i början av 2023

Elpriserna under januari blev betydligt lägre än vad som förutsågs i december. Orsakerna är minskad elkonsumtion, milt väder och välfyllda gaslager i Europa. Elmarknaden är dock fortsatt väldigt svårbedömd med priser som varierar kraftigt upp och ner. Rekommendationen att fortsätta vara aktiv, se över sitt elavtal och spara el där det går kvarstår.

Elpriserna på Nord Pool (utan påslag och ex moms) landade på cirka 0,7 - 1 kr/kWh i alla elområden för januari, att jämföras med december då de låg runt 2-3 kr/kWh.

– Många har haft det tufft under januari då decemberräkningen skulle betalas. Lyckligtvis har året börjat hyfsat milt med betydligt högre temperaturer vilket påverkar det rörliga elpriset nedåt. Även marknaden ser mer positivt på energisituationen i Europa, vilket pressar ned elpriset även i Norden, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning Norden och fortsätter:

– Att priset nu dalar är väldigt positivt men det rasar fortfarande ett krig i Europa och vädret framåt är det svårt att sia om. Mycket pekar på att den värsta elpristoppen har passerat.

Den nordiska vattenkraften ger fortsatt hög effekt och den hydrologiska balansen, måttet för att uppskatta hur mycket energi som finns lagrat i form av snö, vattenmagasin och grundvatten, är kraftigt förbättrad sedan december. Den senare återstarten av kärnkraftreaktorn Ringhals 4 motverkas av att övriga reaktorer levererar enligt plan, vilket verkar stabiliserande på elpriset. Det milda vädret i Europa har lett till välfyllda gaslager och i Frankrike är flera kärnkraftsreaktorer tillbaka i drift. Detta tillsammans med lägre bränslepriser har bidragit till att priserna på termins- och spotmarknaden sjunkit markant.  

– Eftersom det är så många faktorer som påverkar elpriset och det fortfarande återstår ett par månader då det kan vara kallt så är det bra att fortsätta spara el för att hålla nere elräkningen. Vill du ha hjälp på traven så är Energispararen ett bra online verktyg, säger Jonas Stenbeck.

Januari 2023 (medelspotpris) Januari 2022 (medelspotpris) December 2022(medelspotpris)
Elområde 1, Norra Sverige    70,38 öre/kWh    28,99 öre/kWh    205,95 öre/kWh
Elområde 2, Norra Mellansverige    70,38 öre/kWh    28,99 öre/kWh    206,03 öre/kWh
Elområde 3, Södra Mellansverige    92,58 öre/kWh    104,33 öre/kWh    269,02 öre/kWh
Elområde 4, Södra Sverige    104,42 öre/kWh    109,37 öre/kWh    271,45 öre/kWh

Se dagsaktuella timpriser på elbörsen 
Spotpriset på Nord Pool Spot omfattar inte kostnad för elcertifikat, påslag, energiskatt, moms och elnätskostnader.  

Mer om elmarknaden:
Privat: Om elmarknaden just nu
Företag: Om elmarknaden just nu

För ytterligare information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Närbild på händer som skruvar i en glödlampa

Vattenfalls internationella energibarometer: Pengar främsta orsaken till energisparande i Europa

5 000 personer i fem länder har svarat på frågor i Vattenfalls internationella energibarometer om beteende och åtgärder för att spara el. 90 procent svarade att de drivs av att spara pengar.

Läs hela artikeln
Jonas Stenbeck

Vattenfall förenklar byte av timprisavtal

Nu blir det möjligt för Vattenfalls kunder att byta från timpris till rörligt elpris med månadspris. – Vi har under den turbulenta situationen på elmarknaden märkt att våra kunder vill kunna...

Läs hela artikeln
Kraftledningar

Elmarknaden just nu: Mild marsinledning men kyla väntar

Mycket blåst, milt väder, minskad elkonsumtion och fyllda gaslager i Europa bidrog till sjunkande elpriser i februari.

Läs hela artikeln