Elmarknaden just nu: Med vintern kom de högre elpriserna

Elpriserna i Norden ökade under slutet av november. Det innebär att december inleds med mer än dubbelt så höga elpriser per kilowattimme i hela landet jämfört med förra månaden. Ökningen beror främst på kyligt, torrt väder och ökad elanvändning, men även de oplanerade kärnkraftsstoppen påverkar just nu framförallt södra Sverige och Finland.

November månad avslutades med att medelspotpriset på elbörsen blev 82,13 öre/kWh i elområde 3 (Södra Mellansverige). Hälften så dyrt som det rörliga priset samma period förra året (159,72 öre/kWh) och högre än det rörliga priset i oktober (49,66 öre/kWh).

– Elpriserna fortsätter att svänga, men som alltid när det blir kallt, så ökar elkonsumtionen och elpriserna, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Senaste veckan har det varit ett par reaktorstopp inom kärnkraften, vilket påverkat elpriset framförallt i elområde 3 och 4 och i Finland. Vattenmagasinen ligger på normala nivåer. Årets isläggning genomfördes i mitten av november och ledde då till en kortare tids produktionsneddragning med begränsad påverkan på elpriserna som följd. En planerad isläggning görs varje år för att skapa stabila produktionsförutsättningar för resten av vintern. Ogynnsamma väderförhållanden har periodvis lett till isbildning på vindkraftsbladen vilket gett lägre vindkraftsproduktion. 

Elpriserna är högre på kontinenten men terminspriserna för tysk el ligger just nu betydligt lägre än föregående år. Dessutom är Europas gaslager fyllda vilket motverkar höjningar i Norden eftersom elhandelsmarknaden hänger ihop. 

–  De rörliga elpriserna har under hösten varit populärare men med de stigande elpriserna så kan det vara bra att se över sitt elavtal. Många faktorer påverkar elpriset och ett fastprisavtal ger en förutsägbarhet om man vill ha kontroll på sin elkostnad. Men har man möjlighet att styra sin elkonsumtion till timmar då elpriset är lägre, kan det vara värt att se om ett timprisavtal skulle passa hushållet bättre, säger Jonas Stenbeck.  

November 2023 (medelspotpris)   November 2022 (medelspotpris)  
Elområde 1, Norra Sverige      60,90 öre/kWh  122,07 öre/kWh 
Elområde 2, Norra Mellansverige      60,90 öre/kWh  122,07 öre/kWh 
Elområde 3, Södra Mellansverige      82,13 öre/kWh  130,88 öre/kWh 
Elområde 4, Södra Sverige      84,72 öre/kWh  134,84 öre/kWh 

Se dagsaktuella timpriser på elbörsenSpotpriset på Nord Pool Spot omfattar inte kostnad för elcertifikat, påslag, energiskatt, moms och elnätskostnader.  

Mer om elmarknaden: 
Privat: Om elmarknaden just nu 
Företag: Om elmarknaden just nu

För ytterligare information kontakta: 
Heidi Stenström, pressekreterare Vattenfall, 070-611 81 92, heidi.stenstrom@vattenfall.com

Se även

Vattenkraftverket i Boden en vinterdag

Elmarknaden just nu: Omvärldshändelser och väder kan påverka elpriset snabbt

Mindre elproduktion, kallt väder och ökad elkonsumtion präglade de tre första veckorna av januari. Månaden avslutas dock med mildare väder och mer blåst vilket inneburit att elpriset sjunkit...

Läs hela artikeln
Jens Berggren, Vattenfalls klimatcoach. Foto: Peter Knutson

Vattenfalls spartips för årets fattigaste månad

I januari är det ofta tunnare än vanligt i plånboken. Dessutom är det kallt och mörkt, vilket märks på elräkningen. Enligt Vattenfalls undersökning Energitempen vet hälften av svenskarna int...

Läs hela artikeln
Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning. Foto: Peter Knutson

Elmarknaden just nu: Extrem kyla och minskad produktion ger höga elpriser

2024 har inletts med elpriser i nivå med de högsta nivåerna sedan mitten av december 2022. Det som drivit upp elpriserna är ökad elkonsumtion i och med extrem kyla, minskad kärnkraftsprodukt...

Läs hela artikeln