Elmarknaden just nu: Mild marsinledning men kyla väntar

Mycket blåst, milt väder, minskad elkonsumtion och fyllda gaslager i Europa bidrog till sjunkande elpriser i februari. Efter en mildare inledning i mars ser det dock ut att bli kallare igen nästa vecka samt att Oskarshamn 3 kopplas bort från elnätet vilket kommer att påverka elpriset uppåt.

Elpriserna på Nord Pool (utan påslag och ex moms) landade på cirka 52-103 öre/kWh i alla elområden.

– Marknaden ser mer positivt på energisituationen i Europa, vilket ger en välbehövlig paus från höga elpriser i Norden. Att vi är bra på att hålla nere vår elförbrukning i Sverige har också bidragit till lägre elpriser, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning Norden och fortsätter:

– Både rörliga och fasta elavtal påverkas positivt av elkonsumenternas hushållning av elen. Men de fasta elprisavtalen är fortfarande relativt höga och man ska vara medveten om att det rörliga elpriset kan svänga kraftigt, eftersom priset är väldigt beroende av vädret och omvärldshändelser. Att se över sitt elavtal lite oftare är en bra vana som allt fler anammat. Då har man bättre koll och kan agera när elpriserna sjunker.

Bränslepriserna är fortsatt stabila och gaslagren är fyllda i Europa. Den nordiska vattenkraften ger fortsatt hög effekt och den hydrologiska balansen, måttet för att uppskatta hur mycket energi som finns lagrat i form av snö, vattenmagasin och grundvatten, har kraftigt förstärkts sedan årsskiftet. Elproduktionen vid kärnkraftverket Ringhals 4 återstartas den 19 mars och kärnkraften minskar ytterligare under åtta dagar fr.o.m. fredag med anledning av att kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 3 kopplas bort från elnätet.

– Många faktorer påverkar elpriset och mycket kan vi göra själva. Så nu återstår bara någon månad innan det blir mer våraktigt, så det är bra att fortsätta spara el för att hålla nere elräkningen. Vill du ha hjälp är Energispararen ett bra online verktyg, säger Jonas Stenbeck.

Februari 2023 (medelspotpris) Februari 2022 (medelspotpris)
Elområde 1, Norra Sverige    52,03 öre/kWh    25,79 öre/kWh   
Elområde 2, Norra Mellansverige    52,03 öre/kWh    25,79 öre/kWh   
Elområde 3, Södra Mellansverige    82,54 öre/kWh    77,48  öre/kWh   
Elområde 4, Södra Sverige    102,79 öre/kWh    83,86 öre/kWh   

Se dagsaktuella timpriser på elbörsen 
Spotpriset på Nord Pool Spot omfattar inte kostnad för elcertifikat, påslag, energiskatt, moms och elnätskostnader.  

Mer om elmarknaden:
Privat: Om elmarknaden just nu
Företag: Om elmarknaden just nu

För ytterligare information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Kraftledningar i Porjus

God tillgång på el men oförutsägbara elpriser

Efter en kylig majinledning steg temperaturerna i hela landet och en extremt kraftig vårflod fyllde vattenmagasinen. Utöver el från vind- och vattenkraft, har även solel kommit att ha en all...

Läs hela artikeln
Jonas Stenbeck

Elmarknaden just nu: Kyligare maj ger försenad vårflod

Kylan i slutet av april fortsätter in i maj och det väntas mer nederbörd och lägre temperaturer. Detta försenar vårfloden och kan påverka elpriserna uppåt.

Läs hela artikeln
Lina Thomsgård, programledare för Vattenfalls nya webbserie ”Energistudion"

Energistudion – ny webbserie från Vattenfall

Den 24 april har Vattenfalls nya webbserie ”Energistudion” premiär. Syftet är att på ett rättframt och pedagogiskt sätt diskutera elpriser, självförsörjning och framtidens energikällor.

Läs hela artikeln