Vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid

Innovation och biologisk mångfald i fokus när Vattenfall, BASF och Allianz invigde havsvindsparken Hollandse Kust Zuid

Den holländska kungen Willem-Alexander invigde idag vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid. För att markera tillfället firade kungen färdigställandet av Vattenfalls hittills största havsbaserade vindkraftspark tillsammans med chefer för Vattenfall, BASF och Allianz på stranden i Ijmuiden, framför en mänsklig vindturbin i naturlig storlek. Den fossilfria elen som genereras från Hollandse Kust Zuid förväntas motsvara förbrukningen hos 1,5 miljoner hushåll.  

Hollandse Kust Zuid är beläget 18–36 kilometer utanför den holländska Nordsjökusten mellan städerna Scheveningen och Zandvoort. Vindkraftsparken består av 139 turbiner med en total kapacitet på 1,5 GW och väntas varje år leverera fossilfri el motsvarande förbrukningen hos 1,5 miljoner hushåll. Hollandse Kust Zuid ägs av Vattenfall, BASF och Allianz.

– Vattenfall strävar efter att vara ledande inom energiomställningen och havsbaserad vindkraft är avgörande för energiförsörjningen och för att uppnå nettonollutsläpp. Förverkligandet av ett projekt av den här omfattningen gör mig riktigt stolt och idag ett bra exempel på vad vi kan uppnå när vi samarbetar med industrin. Hollandse Kust Zuid kommer inte bara att bidra till att minska BASF:s koldioxidutsläpp utan kommer också att bidra till att möta lokala företags och hushålls efterfrågan på fossilfri el, säger Helene Biström, chef för affärsområde Wind på Vattenfall.

– Ungefär hälften av elen från Hollandse Kust Zuid kommer att användas för att minska koldioxidavtrycket för våra produkter på BASF:s anläggningar i Europa. Det är den första stora investeringen av BASF i anläggningar för förnybar energi. Att få vara med och genomföra det här  gör mig också personligen väldigt stolt och glad. Detta markerar ytterligare en milstolpe på vår väg mot klimatneutral produktion av kemikalier, säger dr Martin Brudermüller, vd för BASF SE.

BASF har som mål att minska sina utsläpp av växthusgaser med 25 procent till år 2030 och uppnå nettonollutsläpp till 2050. Att ersätta fossilbaserad el med fossilfri el är en viktig hävstång för att ytterligare få ner utsläppen.

– Allianz investerar i förnybar energi för miljontals försäkringstagares räkning och äger mer än 100 vind- och solkraftsparker. Det gläder mig att vi idag öppnar vår första direktinvestering i en vindkraftspark till havs, tillsammans med BASF och Vattenfall. Detta understryker partnerskapens förmåga att katalysera åtgärder och föra klimatlösningar till liv, säger Oliver Bate, vd för Allianz.

Allianz har åtagit sig att uppnå nettonollutsläpp till 2050 i sina egna investerings- och fastighets- och skadeförsäkringsportföljer och redan 2030 inom sin egen verksamhet.

Biologisk mångfald i grunden

Flera innovativa tekniker användes under byggandet av Hollandse Kust, som en dubbel bubbelskärm för att dämpa undervattensljud under pålning för att begränsa påverkan för tumlare. Förstorade vattenpåfyllningshål i fundamenten erbjuder skydd för det marina livet inuti turbinerna, första gången själva strukturen av en turbin ingår i en naturinkluderande vindparksdesign. Vid byggandet av skurskyddet användes stenblock och stenar av varierande storlek. Vid flera skurskyddsplatser lades konstgjorda stenrev till för att göra dem mer attraktiva för ett större antal fiskar, krabbor och kräftdjur.

Cirkularitet - återvinningsbara rotorblad

Tre vindturbiner är utrustade med nyligen utvecklade återvinningsbara rotorblad. Det harts som används för att "limma" ihop bladen blir lättare att lösa upp efter turbinernas livslängd, vilket gör det lättare att sönderdela rotorbladen och återanvända de olika elementen.

Hollandse Kust Zuid är ett nyckelprojekt i de ambitiösa mål som den holländska regeringen har satt upp för att bekämpa klimatförändringarna och förse Nederländerna med förnybar energi för nästa generation. År 2018 fick Hollandse Kust Zuid pris som den första subventionsfria vindkraftsparken i världen. Vindkraftsparken förväntas vara i full drift 2024 och kommer att underhållas från hamnen i IJmuiden.

Nätanslutning

Två havsbaserade transformatorstationer ansluter Hollandse Kust Zuid till det holländska nätet. Dessa nätanslutningar har utvecklats av och kommer att drivas av den holländska kraftnätsbolaget TenneT. Som en del av den holländska havsbaserade vindkraftspolitiken är nätanslutningar offentligt finansierade, vilket säkerställer standardisering och efterföljande kostnadsbesparingar. Det ger vindkraftsutvecklare en visshet om att de inte kommer att behöva justera sin design senare.

Fakta om Hollandse Kust Zuid:

  • Varje turbin har en kapacitet på 11 MW. Spetshöjden är 251 meter över havet.
  • Rotordiametern är 200 meter och varje rotorblad är 97 meter långt.
  • Fundamentvikt:735-955 ton.
  • Längd på fundament:62-75 meter.
  • Diameter på fundament: 7-8 meter.
  • Fundamenten står på 7-28 meters djup.
  • 315 kilometer kabel har använts för anslutning till nätet.
  • Vindkraftsparken väntas vara i full drift 2024.
  • Hollandse Kust Zuid täcker en yta på 225 kvadratkilometer.

För ytterligare information kontakta:
Johan Sennerö, pressekreterare, Vattenfall, 073 046 40 45, johan.senneroe@vattenfall.com

Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Robert Mattsson, projektledare för koldioxidavskiljningsanläggningen i Jordbro.

Vattenfall tar stort steg mot negativa utsläpp i Jordbro

Nu tas ett viktigt steg mot Vattenfalls första fullskaliga anläggning för skapandet av negativa utsläpp i och med att en ansökan om miljötillstånd lämnas in. Målet är att år 2028 ha en anläg...

Läs hela artikeln
3D-visualisering av CSS vid Sleipner, Norge. Copyright: Equinor
Equinor

I Sleipnerfältet i Norge har koldioxid pumpats ner i berget sedan 1996

Samtidigt som debatten om avskiljning och lagring av koldioxid (carbon capture and storage, CCS) går varm på andra håll, har koldioxid lagrats djupt under Nordsjön utanför Norges kust sedan ...

Läs hela artikeln
Lätta moln som speglas i en sjö

Vattenfall ser över HySkies-projektet

Vattenfall och Shell ser över omfattningen av elektrobränsleprojektet HySkies med ambitionen att hitta nya partners till Vattenfall.

Läs hela artikeln