Vattenfall förenklar byte av timprisavtal

Nu blir det möjligt för Vattenfalls kunder att byta från timpris till rörligt elpris med månadspris. – Vi har under den turbulenta situationen på elmarknaden märkt att våra kunder vill kunna testa och byta timprisavtal enklare. Nu har vi tillgodosett den efterfrågan och gjort det möjligt, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning Norden.

De avtalsvillkor och regler som Vattenfall haft de senaste åren har fungerat väl. Men med anledning av den nya marknadssituationen, och kundernas ökade intresse för sin elanvändning, har Vattenfall Försäljning nu sett över delar av avtalsvillkoren.

Nu förändras villkoren kring rörligt elpris där timprisavtal blivit alltmer populärt men det har varit svårt att återgå till rörligt elpris med månadspris om avtalsformen inte passat.

– Vi har lyssnat på kunderna och har byggt om våra IT-system för att kunna möjliggöra detta, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning Norden och fortsätter:

– Nu kan kunden enkelt byta från timpris, som baseras på kundens elanvändning timme för timme till ett rörligt elpris, som baseras på ett månadsmedelpris. Är du kund hos Vattenfall och byter från timpris till rörligt elpris så kan bytet ske redan nästa dag.

Med timpris betalar kunden för den el som används varje timme, till det pris som gäller den timmen. Med andra ord betalar kunden för sitt exakta förbrukningsmönster. Med rörligt elpris med månadspris betalar kunden samma pris för elen hela månaden, oavsett när elen används. Priset baseras på ett genomsnittligt förbrukningsmönster hos alla Vattenfalls elkunder med månadsavräkning inom elområdet.

– Med denna ändring kan kunder som vill prova på timpris testa en period, och passar inte avtalet så är det bara att återgå till ett rörligt elavtal med månadspris. Vi följer löpande utvecklingen på marknaden och ser regelbundet över våra erbjudanden och villkor för att möta de ökande kundbehoven, säger Jonas Stenbeck.

Vattenfalls elkunder kommer att aviseras om förändringen under mars månad. Privatpersoner kan byta fram och tillbaka via Mina sidor. Företag behöver ringa in till företagskundservice. De ändrade villkoren för rörligt elpris gäller från och med den 1 mars 2023.

Mer om Timpriser

För ytterligare information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Kraftledningar i Porjus

God tillgång på el men oförutsägbara elpriser

Efter en kylig majinledning steg temperaturerna i hela landet och en extremt kraftig vårflod fyllde vattenmagasinen. Utöver el från vind- och vattenkraft, har även solel kommit att ha en all...

Läs hela artikeln
Jonas Stenbeck

Elmarknaden just nu: Kyligare maj ger försenad vårflod

Kylan i slutet av april fortsätter in i maj och det väntas mer nederbörd och lägre temperaturer. Detta försenar vårfloden och kan påverka elpriserna uppåt.

Läs hela artikeln
Kantar BrandZ prisutdelningsceremoni

Vattenfall ett av Sveriges starkaste varumärken

I en ny rapport från undersökningsföretaget Kantar rankas Vattenfall som Sveriges tredje starkaste varumärke efter Ikea och Spotify.

Läs hela artikeln