Vattenfall ska optimera industriföretaget Hydros nya batterier

Hydro Extrusions, med anläggningar i Sverige för tillverkning av aluminiumprodukter, och Hydro Rein, har valt Vattenfall som samarbetspartner i ett batteriprojekt med en total effekt om 4,5 MW.

Vattenfall, Hydro Rein och Hydro Extrusions inledde samarbetet för batterilageroptimering, styrning och balansansvar för Hydros svenska anläggningar i maj 2023. De tre batterierna kommer att placeras i anslutning till anläggningarna i Sjunnen och Vetlanda. Dessa ska driftsätts under hösten. Med hjälp av Vattenfall får Hydro även tillgång till FCR-marknaden som innebär att elkunder säljer sin flexibla elkonsumtion för att frekvensbalansera kraftnätet.

– Batterierna kommer att snabbt kunna användas vid en obalans i kraftsystemet och samtidigt bidra till att minska elkostnaderna för Hydro. Lösningen är perfekt för alla batteriägare, oavsett var i landet man befinner sig. Hydro har höga hållbarhetsambitioner och vårt arbete för fossilfrihet matchar deras krav perfekt, säger Matts Wesslén, chef Vattenfall Företagsförsäljning.

Genom avancerade styralgoritmer, AI och en kundanpassad optimering kan flera systemtjänster användas i kombination med styrning av batterierna för bästa möjliga ekonomiska värdeskapande. Kompensationen för systemtjänster till batteriägare är baserad på den kapacitet som erbjuds och på aktuella marknadspriser. 

– Valet av Vattenfall som leverantör ger oss en attraktiv lösning för styrning och optimering av batterier. Ett bra helhetsåtagande som passar oss. Tack vare optimering av batterierna och Vattenfall kan vi bidra till en viktig samhällsåtgärd, säger Jonas Bjuhr, VD på Hydro Extrusions i Sverige.

Batteriprojektet är en del av Hydro Reins initiativ ”Greener Sweden”, som även inkluderar sju solcellstak och en 2 MW markmonterad solpark.

Mer information: Vattenfall och FCR

Hydro Extrusions är en del av den Norgebaserade Hydro-gruppen och är en världsledande aktör inom strängpressning av aluminiumprofiler. Affärsområdet har cirka 100 produktionsanläggningar i 40 länder och sysselsätter 21 000 personer.

Hydro Rein är en ledande leverantör av förnybara energilösningar för en mer hållbar industri, helägt av Hydro. Hydro Rein har för närvarande en portfölj med 26 projekt inom förnybar energi under utveckling på kärnmarknaderna i Norden och Brasilien. Förutom att bygga sol- och vindkraft arbetar Hydro Rein med energieffektivisering, energioptimering och batterilösningar. Dessutom tittar bolaget på möjligheterna att utveckla mer lokal energiproduktion inom Hydros och andra industriaktörers fabriksområden.

För ytterligare information kontakta:
Heidi Stenström, pressekreterare, Vattenfall, +46 70-611 81 92, heidi.stenstrom@vattenfall.com
Maria Melfald Tveten, kommunikationschef, Hydro Energy, +47 90 78 38 02, maria.tveten@hydro.com

Se även

Havsbaserad vindkraftspark

Vattenfall och Copenhagen Infrastructure Partners vinner upphandling av stort vindkraftsprojekt i Nederländerna

Vattenfall och Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) har tillsammans vunnit upphandlingen av vindkraftsparken IJmuiden Ver Beta utanför den nederländska kusten.

Läs hela artikeln
Solcellsparken Tützpatz i nordöstra Tyskland ska kombineras med  hållbart jordbruk i form av ekologisk äggproduktion med frigående höns och kan komma att se ut som på denna AI-genererade bild.

En plats i solen: Tützpatz kombinerar solenergi och jordbruk

I Tysklands nordöstra hörn har Vattenfall påbörjat bygget av landets hittills största agrivoltaiska projekt: Tützpatz. Utformningen av den 79 MW stora anläggningen gör det möjligt att kombin...

Läs hela artikeln
Kärnkraftverket i Forsmark

Forsmark och Ringhals siktar på 80 års drifttid av befintliga kärnkraftreaktorer

Ägarna av kärnkraftverken Forsmark och Ringhals har fattat inriktningsbeslut för förlängning av drifttiden för anläggningarnas reaktorer från 60 till 80 år. Detta skulle möjliggöra ytterliga...

Läs hela artikeln