Elmarknaden just nu: Extrem kyla och minskad produktion ger höga elpriser

2024 har inletts med elpriser i nivå med de högsta nivåerna sedan mitten av december 2022. Det som drivit upp elpriserna är ökad elkonsumtion i och med extrem kyla, minskad kärnkraftsproduktion och mindre vindkraft. Den kyliga starten verkar dock mildras något vilket påverkar elpriset nedåt på nytt.

Januaris första vecka inleds med ett rörligt elpris kring 99 öre/kWh i elområde 3 (Södra Mellansverige), dvs. något dyrare än december 2023 som hade ett månadsmedelpris på cirka 79 öre/kWh. Vissa timmar i januari har dock varit i nivå med elpristopparna i december 2022 då medelspotpriset på Nord Pool, den europeiska elbörsen, blev 269 öre/kWh.

– Elpriserna fortsätter att svänga, men som alltid när det blir kallt ökar elkonsumtionen och då även elpriserna. Men svenskarna har blivit bra på att hushålla med elen och priserna hade kunnat bli högre, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Produktionsbortfallet från Forsmark 2, i och med ett fel i generatorn, har minskat andelen kärnkraft men vinden ser ut att öka den kommande veckan. Detta i kombination med något mildare temperaturer kommer att stabilisera elpriset för tillfället.

Europas gaslager är fortsatt välfyllda vilket motverkar höjningar i Norden eftersom elhandelsmarknaden hänger ihop. Men även de tyska elpriserna påverkas av kylan och reagerar på kallare och torrare prognoser.

– De rörliga elpriserna var under hösten 2023 populära och har man ett timprisavtal, det vill säga att man betalar för elen till det pris som gäller de timmar elen används, så är det en fortsatt god idé att använda elen då den är som billigast, säger Jonas Stenbeck och fortsätter:

– Vi kommer fortsätta se prisfluktuationer så min rekommendation är se över sitt elavtal och hitta ett avtal som passar hushållet. Många faktorer påverkar elpriset och ett fastprisavtal ger en förutsägbarhet om man vill ha kontroll på sin elkostnad. Väljer man ett rörligt elpris är det viktigt att inför varje månad försöka ha en elkostnadsbuffert så man kan följa elprissvängningarna, säger Jonas Stenbeck.  

December 2023 (medelspotpris)   December 2022 (medelspotpris)  
Elområde 1, Norra Sverige      72,60 öre/kWh  205,95 öre/kWh 
Elområde 2, Norra Mellansverige      72,60 öre/kWh  206,03 öre/kWh 
Elområde 3, Södra Mellansverige      79,18 öre/kWh  269,02 öre/kWh 
Elområde 4, Södra Sverige      80,24 öre/kWh  271,45 öre/kWh 

Se dagsaktuella timpriser på elbörsen Spotpriset på Nord Pool Spot omfattar inte kostnad för elcertifikat, påslag, energiskatt, moms och elnätskostnader.  

Mer om elmarknaden: 
Se dagsaktuella timpriser på elbörsen 
Privat: Om elmarknaden just nu 
Företag: Om elmarknaden just nu

För ytterligare information kontakta: Heidi Stenström, pressekreterare Vattenfall, 070-611 81 92, heidi.stenstrom@vattenfall.com

Se även

Kraftledningar i Laxede

Elmarknaden just nu: Påsklovet bjuder på aprilväder

Efter påskhelgen sjönk temperaturerna på nytt i hela landet. Det i kombination med mindre vindkraft gör att elpriserna stigit något. Som alltid är vädret ombytligt under april, våren kan gör...

Läs hela artikeln
Laxede vattenkraftverk

Vattenfall och Borealis tecknar långsiktigt energiköpsavtal i Sverige

Vattenfall och Borealis, en av världens ledande leverantörer av avancerade polyetenplast- och baskemikalielösningar, har tecknat sitt första långsiktiga energiköpsavtal (Power Purchase Agree...

Läs hela artikeln
Vindkraftverk i Vattenfalls park Stor-Rotliden

Elmarknaden just nu: Våren inleds med lägre elpriser

Mycket blåst, milt väder och minskad elkonsumtion bidrog till en halvering av elpriset i februari jämfört med i januari. Mars inleds med god tillgång på energi i hela landet.

Läs hela artikeln