Vattenfall: 80-årig jubilar siktar framåt

Vattenfalls kraftstation Midskog i Indalsälven har i juli 2024 producerat fossilfri vattenkraftsel i 80 år. Trots det har jubilaren inga planer på pensionering.

Midskogs vattenkraftstation är Vattenfalls nordligaste kraftverk i Indalsälven och mätt i installerad effekt den fjärde största kraftstationen i älven. Midskog ligger cirka 40 kilometer öster om Östersund och är ett resultat av det stora utbyggnadsprogram för vattenkraft som påbörjades redan under 1940-talet. 

Projektet byggdes klart på rekordtid, trots att det i Sverige under krigsåren var mycket svårt att få fram byggmaterial, maskiner och inte minst bränsle.

– Från beslut till infasning på elnätet tog det bara tre år. Genom att lära av tidigare projekt bland annat från bygget av Hojums kraftstation i Göta älv kunde ledtiderna kortas ned för konstruktion och tillverkning, berättar Tord Eriksson, produktionschef för Vattenfalls nordiska vattenkraftverksamhet.

– Framåt kommer stora investeringar att göras i till exempel rotorbyte på generator G1, förnyelse av ventilationen och förebyggande dammsäkerhetshöjande åtgärder. Midskog visar på hur långsiktig vattenkraftproduktionen är och vilken betydande roll vattenkraften har för den fossilfria elproduktionen, för de kommande 80 åren eller mer, tillägger Tord Eriksson.  

När Midskog byggdes låg byggarbetsplatsen långt ifrån dåtidens bebodda trakter och arbetsstyrkan som uppgick till cirka 1200 personer fick bo i ett provisoriskt anläggarsamhälle. 

Fakta:

  • Taget i drift: 1944
  • Installerad effekt: 154 MW
  • Fallhöjd: 27 meter
  • Vattenföring: 640 m3/s
  • Turbintyp: Tre Kaplanturbiner

Läs mer: Midskog och om historiska nybyggarsamhällen.

För ytterligare information kontakta:

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Se även

Dansande skumstavar leder fisk till säkerhet

Det har länge varit en utmaning att få fiskar att passera vattenkraftverk på ett bra sätt. Nu testar Vattenfall tillsammans med Cellufy en lösning där dansande stavar av vattenbeständigt cel...

Läs hela artikeln
Dammbygget i Lilla Edet

Höga flöden påverkar dammbygget i Lilla Edet

Högt vattenflöde i Göta älv innebär att Vattenfall nu måste anpassa fångdammen vid dammbygget i Lilla Edet för att vid behov kunna släppa igenom större volymer vatten. Det innebär en paus av...

Läs hela artikeln
Anna Borg

Första halvåret 2024: En positiv utveckling under det första halvåret

Vattenfall utvecklas positivt och redovisar ett tillfredsställande resultat för det första halvåret 2024.

Läs hela artikeln