Vattenfall banar väg för vätgasflyg tillsammans med Airbus och partners

Airbus, Avinor, SAS, Swedavia och Vattenfall har undertecknat ett samförståndsavtal (MoU) för att undersöka förutsättningarna för vätgasinfrastruktur på flygplatser i Sverige och Norge.

Detta samarbete kommer att ge bättre förståelse för vätgasflyget som koncept, drift, försörjning, infrastruktur och tankningsbehov på flygplatser i syfte att underlätta utvecklingen av ett sådant system i båda länderna. Studien kommer också att identifiera metoder för att välja vilka flygplatser som ska anpassas för vätgasdrivna flygplan i båda länderna samt det tillkommande regelverket.

Detta är ett första steg i en ettårig förstudie som inbegriper två länder och fler än 50 flygplatser. Projektet återspeglar alla partners gemensamma ambition att tillämpa sin expertis för att minska flygindustrins koldioxidutsläpp och nå netto noll utsläpp till 2050.

– Vätgas sticker ut som en viktig möjliggörare i pionjärarbetet för en hållbar framtid i flygindustrin, säger Guillaume Faury, koncernchef för Airbus. – Norge och Sverige hör till de regionerna med högst efterfrågan på flygtransporter och har stor potential för vätgasproduktion med förnybara energislag. Jag är mycket glad över att kunna inleda detta samarbete med partners som engagerar sig helhjärtat för att ta konkreta steg mot en framtida fossilfri flygindustri. Det passar perfekt med vår strategi att bygga ut ett ekosystem med vätgas för flygindustrin i de delar av världen där det passar som bäst.

– Vi vill möjliggöra omställningen till en fossilfri industri. Flygindustrin är idag svår att ställa om och det är en stor utmaning att bryta sig loss från fossila bränslen. Detta gränsöverskridande samarbete visar dock på viljan att åstadkomma en förändring. Vi ser fram emot att bidra med vår expertis inom elmarknadens utveckling, elinfrastruktur och vätgasproduktion i Sverige, säger Anna Borg, vd och koncernchef för Vattenfall.

Användningen av vätgas som bränsle i framtidens flygplan förväntas inte bara minska utsläppen från flygplanen avsevärt, utan kan också bidra till att minska koldioxidutsläppen från flygverksamhet på marken.

År 2020 presenterade Airbus det första ZEROe-konceptet med ambitionen att lansera världens första vätgasdrivna kommersiella flygplan till 2035. Airbus lanserade också programmet ”Hydrogen Hub at Airports” för att initiera forskning om behov av infrastruktur och fossilfri drift av flygplatser, i hela värdekedjan.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:
Magnus Kryssare, pressekreterare, Vattenfall, 076 769 56 07, magnus.kryssare@vattenfall.com
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Lätta moln som speglas i en sjö

Vattenfall ser över HySkies-projektet

Vattenfall och Shell ser över omfattningen av elektrobränsleprojektet HySkies med ambitionen att hitta nya partners till Vattenfall.

Läs hela artikeln
Tunnel i vätgaslagret i Luleå

HYBRIT: Vätgaslager sänker kostnaden med upp till 40 procent

HYBRIT:s vätgaslager har nu testats kommersiellt på elmarknaden och de mycket positiva resultaten är viktiga för industrins omställning.

Läs hela artikeln
Robert Mattsson, projektledare för koldioxidavskiljningsanläggningen i Jordbro.

Vattenfall tar stort steg mot negativa utsläpp i Jordbro

Nu tas ett viktigt steg mot Vattenfalls första fullskaliga anläggning för skapandet av negativa utsläpp i och med att en ansökan om miljötillstånd lämnas in. Målet är att år 2028 ha en anläg...

Läs hela artikeln