Vattenfall och Borealis tecknar långsiktigt energiköpsavtal i Sverige

Vattenfall och Borealis, en av världens ledande leverantörer av avancerade polyetenplast- och baskemikalielösningar, har tecknat sitt första långsiktiga energiköpsavtal (Power Purchase Agreement, PPA). Från januari 2024 förser Vattenfall Borealis verksamhet i Stenungsund med 175 GWh fossilfri el per år, producerad vid Vattenfalls vattenkraftverk i Lule älv.

I december 2023 tecknade Vattenfall och Borealis sitt första långsiktiga energiköpsavtal för vattenkraft som sträcker sig över en period på tio år.

– Vi vill hjälpa våra kunder att nå fossilfrihet. Vi är glada över samarbetet med Borealis och att kunna erbjuda energilösningar som uppfyller Borealis ambitiösa hållbarhetsmål. Avtalet gör det möjligt för Borealis att ha ett långsiktigt kraftavtal baserat på fossilfri produktion. Samarbetet understryker också vår ambition att bli en ledande leverantör av energiköpsavtal för företag, säger Branislav Slavic, chef för Customers & Solutions Nordics på Vattenfall.

Denna utveckling representerar ett märkbart steg mot minskade koldioxidutsläpp. Den fossilfria elen som produceras förväntas resultera i att Borealis minskar sina Scope 2-utsläpp med cirka 6 800 ton per år* vid deras anläggning i Stenungsund 1. Under de tio år som avtalet löper innebär det att totalt 68 250 ton i Scope 2-utsläpp undviks.

– Genom energiköpsavtalet med Vattenfall tar vi ett stort steg mot att nå koncernens ambitiösa energi- och klimatmål, och det bidrar också till vårt fortsätta arbete med att hitta lösningar för ett hållbart liv. Det här långsiktiga samarbetet gör att vi tar oss långt förbi en kritisk milstolpe och i god tid säkerställer att över 40 procent av elen som vi förbrukar i våra polyolefin- och baskemikalieverksamheter kommer från förnybara källor, säger Wolfram Krenn, Executive Vice President för Base Chemicals & Operations.

Borealiskoncernen har som mål att förse sina polyolefin- och baskemikalieverksamheter med 100 procent förnybar el till 2030.

* Scope 2-utsläpp: Växthusgasutsläpp som sker på plats genom köpt eller på annat sätt erhållen el, såväl som utsläpp från ång-, värme- och kylprocesser.

[1] Beräknat enligt Greenhouse Gas Protocol -– marknadsbaserad metod med restutsläppsfaktor från 2022 av AIB (Association of Issuing Bodies).

För ytterligare information kontakta:
Heidi Stenström, presskontakt på Vattenfall Nordics +46 70 611 81 92, press@vattenfall.com
Maria Bildtmark, presskontakt på Borealis, +46 708 93 22 17, maria.bildtmark@borealisgroup.com

Om Borealis
Borealis är en av världens ledande leverantörer av avancerade och hållbara polyolefinlösningar. I Europa är Borealis även en föregångare inom återvinning av polyolefiner och en betydande tillverkare av baskemikalier. Vi utnyttjar vår polymerexpertis och årtionden av erfarenhet för att erbjuda värdeskapande, innovativa och cirkulära materiallösningar för viktiga industrier inom konsumentprodukter, energi, sjukvård, infrastruktur och mobilitet.  

Borealis, med huvudkontor i Wien, Österrike, har över 6 000 anställda och verksamhet i över 120 länder. Borealis nettovinst år 2022 var 2,1 miljarder euro. OMV, det internationella energi-, drivmedel & råvaru- samt kemi & materialföretaget, äger 75 % av aktierna. Återstående 25% ägs av Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), baserat i Förenade Arabemiraten (UAE).  www.borealisgroup.com | www.borealiseverminds.com 

Borealis i Stenungsund, Sverige
Borealis, Sveriges enda polyetenproducenten (PE), ligger i Stenungsund. Med 950 anställda är företaget den största arbetsgivaren i industriklustret i området. I Stenungsund är produktionen inriktad på wire & cable-tillverkning och företaget levererar specialplast till några av världens största energi-, olje- och vattenledningsprojekt. www.borealisgroup.com/sverige

Se även

En anställd på Vattenfalls trading-avdelning vid sitt skrivbord med flera skärmar

Elmarknaden just nu: Lägre elpriser när värmen kommer

Maj inleds med varmare temperaturer men april blev betydligt kallare än normalt, vilket påverkade elpriset.

Läs hela artikeln
Dammbygget i Lilla Edet

Höga flöden påverkar dammbygget i Lilla Edet

Högt vattenflöde i Göta älv innebär att Vattenfall nu måste anpassa fångdammen vid dammbygget i Lilla Edet för att vid behov kunna släppa igenom större volymer vatten. Det innebär en paus av...

Läs hela artikeln
Kraftledningar i Laxede

Elmarknaden just nu: Påsklovet bjuder på aprilväder

Efter påskhelgen sjönk temperaturerna på nytt i hela landet. Det i kombination med mindre vindkraft gör att elpriserna stigit något. Som alltid är vädret ombytligt under april, våren kan gör...

Läs hela artikeln