Utsikt över Berlin

Vattenfall slutför försäljningen av värmeverksamheten i Tyskland till delstaten Berlin

Vattenfall har idag överlåtit samtliga aktier i Vattenfall Wärme Berlin AG, inklusive kraftverk, elnät, dotterbolag, anställda och aktieinnehav, till delstaten Berlin. 

Köpeavtalet tecknades i december 2023 och godkändes av Berlins parlament i mars 2024. Tidigt i april godkände Federala myndigheter försäljningen. Köpeskillingen uppgår till cirka 1,4 miljarder euro. För att 40 procent av fjärrvärmen som planerat ska komma från förnybara energikällor senast 2030 och för att uppnå klimatneutralitet från 2040, kommer ytterligare miljarder euro att behöva investeras.  

I och med försäljningen kommer cirka 1 800 personer inte längre att arbeta för Vattenfall, utan för den nya ägaren, delstaten Berlin. Under de kommande månaderna kommer ytterligare medarbetare från Vattenfalls centrala funktioner, som HR och ekonomi, att flyttas över.

Den sålda värmeverksamheten förser cirka 1,4 miljoner bostäder med varmvatten och värme och driver 10 stora värme- och kraftvärmeverk samt 105 mindre kraftvärmeverk och olika andra anläggningar i Berlin. Värmenätet har en total längd på cirka 2 000 kilometer.         

Försäljningen avser hela värmeverksamheten i Berlin, inklusive dotterbolagen till Vattenfall Wärme Berlin AG. Försäljningen avser därmed samtliga aktier (100 procent) i Vattenfall Wärme Berlin AG, inklusive innehaven i bland annat i Fernheizwerk Neukölln AG, Berlin (80,8 procent) samt i Vattenfall Energy Solutions GmbH och Energy Crops GmbH (100 procent vardera).  

När försäljningskontrakten undertecknades i december 2023 avtalades en köpeskilling baserad på ett företagsvärde om knappt 2 miljarder euro. Efter upprättande av årsbokslutet för 2023 och avdrag för nettoskulder, bland annat för pensionsförpliktelser, uppgår köpeskillingen till cirka 1,4 miljarder euro.  

Försäljningen innebär att Vattenfalls fjärrvärmeverksamhet i Tyskland upphör. Vattenfall kommer dock att fortsätta att vara en viktig aktör i den tyska energiomställningen, med över fem miljoner kunder, fossilfri elproduktion från vattenkraft, kontinentaleuropeisk grossistverksamhet och stora investeringar i sol-, land- och havsbaserad vindkraft samt laddningsstationer för elfordon.


För ytterligare information kontakta:
Vattenfall Media Relations, +46 8 739 50 10, press@vattenfall.com

Vattenfall Media Relations Germany, Christian Jekat, +49 151 57 25 53 47, Christian.jekat@vattenfall.com

Se även

Berlin

Vattenfall säljer sin värmeverksamhet i Berlin till förbundslandet Berlin och erbjuder dem option att köpa GASAG-aktier

Vattenfall har slutfört den strategiska översynen av sin värmeverksamhet i Berlin och har beslutat att sälja hela fjärrvärmeverksamheten till delstaten Berlin.

Läs hela artikeln
Vattenfalls logotyp på fasaden till huvudkontoret i Solna

Pressinbjudan: Vattenfall presenterar delårsrapport för januari-juni 2024 den 19 juli

Vattenfalls delårsrapport för januari-juni 2024 publiceras fredagen den 19 juli klockan 08.00.

Läs hela artikeln
Anna Borg

Första kvartalet 2024: En bra resultatutveckling trots lägre elpriser

Vattenfall har haft en bra start på 2024 med en god resultatutveckling trots lägre elpriser. Under kvartalet slutförde vi försäljningen av tre vindkraftsprojekt utanför Norfolks kust i Storb...

Läs hela artikeln