Vattenfall tar över ansvaret för Husqvarna Sveriges högspänningsanläggningar

Vattenfall och Husqvarna Group har ingått ett långsiktigt samarbetsavtal om att Vattenfall med sin Power-as-a-Service lösning ska äga, driva och förvalta Husqvarnas befintliga infrastruktur för högspänning i Sverige.

Företagen har från den 1 januari 2024 avtalat om att Vattenfall tar över ansvaret för Husqvarnas elinfrastruktur för högspänning vid produktionsanläggningarna i Huskvarna, Ödeshög och Brastad. Det innebär att Vattenfall under avtalsperioden äger, underhåller och säkerställer elinfrastrukturens funktioner.

–  Vi är glada att Husqvarna valt Vattenfall Network Solutions lösning Power-as-a-Service. Det innebär att kunden kan fokusera på sin kärnverksamhet medan vi ansvarar för kundens högspänningsanläggningar i Sverige. Ett långsiktigt samarbete som vi ser fram emot, säger Ingela Hålling, chef för Vattenfall Network Solutions.

I Husqvarnas anläggningar tillverkas komponenter till exempelvis robotgräsklippare, motorsågar och röjsågar och för Husqvarnas produktion är elinfrastrukturen kritisk. Samarbetet säkerställer en hög driftsäkerhet genom att Vattenfall löpande underhåller och investerar i anläggningarna.


För ytterligare information kontakta:
Carina Netterlind, pressekreterare, telefon: 0730 727 930
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Se även

Bandklippning

Mikronät tryggar elförsörjningen på Arholma

I en unik satsning på nyttjande av lokal förnybar elproduktion på ön Arholma i Stockholms skärgård driftsatte och invigde idag Vattenfall Eldistribution ett lokalt småskaligt energisystem, s...

Läs hela artikeln
Påfågelföga som hittats vid fältundersökningar av Vattenfalls kraftledningsgator

Tjugofem mil av biologisk mångfald i ledningsgatorna

Energiomställning, biologisk mångfald och ansvarsfull markanvändning – begrepp som kan verka motstridiga, men som i Vattenfalls kraftledningsgator i hög grad har förenats.

Läs hela artikeln

Vattenfall får än en gång högsta betyg för hållbarhetsarbetet

För fjärde gången får Vattenfalls hållbarhetsprestanda det högsta betyget från EcoVadis; Platinum. Det innebär att Vattenfall rankas bland topp 1 procent av 100 000 utvärderade företag.

Läs hela artikeln