Vattenfalls Solindex 2024 visar: Efter förra årets rekordår för solceller – nu lockar batterier

Förra året ökade antalet solcellsinstallationer kraftigt i Sverige. Vattenfalls Solindex 2024 visar att intresset för att installera solceller fortfarande är mycket högt. Dessutom överväger hälften av villaägarna att investera i tillhörande batteri.

I Sverige finns det idag över en kvarts miljon solcellsanläggningar och under 2023 installerades över 100 000 nya, vilket är mer än dubbelt så många som under 2022. Vattenfalls Solindex, som genomförs för sjunde året i rad via Kantar Sifo, har undersökt svenskarnas inställning till solceller. Resultatet visar att sex av tio (62 procent) vill investera i solpaneler på sitt tak det närmsta året. Dessutom överväger hälften (47 procent) av Sveriges villaägare att investera i ett batteri till sin solcellsanläggning.

– Det är glädjande att så många är intresserade av olika energilösningar. Med ett solcellsbatteri kan man använda mer av den el man producerar själv. Den egenproducerade elen blir billigare än köpt el då man slipper betala skatt, moms och rörlig nätavgift för den. Solcellsbatteriet lagrar överskottsel från solcellerna för användning på natten eller när det är molnigt. Den el du inte använder säljs till ditt elbolag och du får även ersättning för nätnytta från nätbolaget samt skatteavdrag för elen du säljer, säger Jens Berggren, klimatcoach på Vattenfall.

Undersökningen visar också att om alla småhus i Sverige hade solpaneler på sina tak skulle de producera över 11 miljarder kWh fossilfri solel. Det skulle räcka till att köra alla Sveriges drygt
300 000 elbilar över fem varv var runt jorden. 

Så svarar svenskarna om solceller och batterier:

  • Sex av tio (62 procent) vill investera i solceller under det närmsta året, men bara en tiondel (12 procent) känner till att man får 60 öre/kWh i skatteavdrag för den el man säljer. (Gäller upp till 30 MWh och för lika många kWh som man köper)
  • Över hälften (52 procent) tror att solceller skulle sänka deras elräkning och bidra positivt till hushållskassan.
  • Fyra av tio (39 procent) uppger att en solcellsinstallation skulle få dem att känna sig stolta att bidra till en bättre miljö och framtid.

– Det är tydligt att intresset kring solceller fortsätter att stiga bland svenskarna och många ser det som en möjlighet att dryga ut hushållskassan. Solceller bidrar med fossilfri el vilket kan öka värdet på sitt hus samtidigt som man är med och bidrar till energiomställningen. Har man inte förutsättningarna eller möjligheten att själv investera i solceller kan man ändå ta del av solenergin genom ett fossilfritt elavtal från Vattenfall, säger Jens Berggren.
 

Om kartläggningen för Solindex:  
Solindex visar hur mycket solel som skulle produceras årligen i respektive län baserat på solens globalstrålning om alla småhus hade Vattenfalls solpaneler. Globalstrålning är den totala mängd solstrålning som träffar en horisontell yta. Den består av strålning direkt från solen och diffus strålning från himlavalvet, det vill säga solljus som spridits av atmosfärens molekyler och partiklar eller reflekterats av moln. 
 
Om undersökningen:  
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 28 maj – 2 juni 2024. Totalt intervjuades 2 172 personer i åldern 18–79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Sifos webbpanel. 

Om uträkningen: 
Indexformel: ((Antal småhus * 33 kvm) * Globalstrålning) * 0,16 / 10 000 000
Antal småhus för respektive län har hämtats från SCB och takytan (33 kvm) för ett småhus är ett exempel hämtat från Vattenfall. Globalstrålningen har beräknats med data från SMHI. Resultatet har multiplicerats med 0,16 då soltaken har en verkningsgrad på cirka 16 procent för ett småhus med bra solläge. Siffran har sedan dividerats med 10 000 000 för att göra indexet mer överskådligt. Elbilar drar i genomsnitt ca 0,17 kWh/km, jordens omkrets är 40 000 km, solceller på samtliga småhustak skulle producerat 11,4 TWh 2023 och det fanns 312 000 helelbilar i Sverige i maj 2024.
 
Bilagor

Skulle du kunna tänka dig att investera i och installera solceller/solpaneler på ditt tak det närmsta året?

  Totalt Villa/Radhus Hyresrätt  Bostadsrätt 
Ja 20% 27% 11% 15%
Ja, men jag har inte de förutsättningar som krävs 42% 33% 45% 31%
Nej 31% 30% 37% 49%
Tveksam, vet ej 7% 10% 7% 5%

Skulle du kunna tänka dig att installera ett batteri till dina solpaneler det närmsta året?

  Totalt Villa/Radhus Hyresrätt  Bostadsrätt 
Ja 48% 47% 47% 36%
Nej, jag känner inte till vad ett batteri kan bidra med 13% 9% 16% 10%
Nej, det blir en för stor kostnad för hushållet 17% 20% 13% 35%
Tveksam, vet ej 22% 24% 24% 19%

En investering i solceller – med eller utan tillhörande solcellsbatteri – skulle…

  Totalt 
...få mig att känna mig stolt att bidra till en bättre miljö och framtid 39%
...ge mig uppslag för samtalsämnen i sociala situationer 5%
...få mig att komma närmare min önskan att bli självförsörjande på el 29%
...dämpa min klimatångest 11%
...stärka min identitet som en person som bryr sig om miljön 10%
...bidra till att lära mina barn om vikten av hållbarhet 12%
...ge mig möjlighet att sänka min elräkning och tjäna pengar 52%
...stärka min och samhällets möjlighet att hantera en mer osäker omvärld 22%
...få mig att känna att jag bidrar till samhällets elektrifiering 18%
...få mig att känna att jag bidrar till samhället genom att balansera elnätet 18%
Tveksam, vet ej 22%

Denna fråga syftar till att ta reda på vad du anser om solceller och solcellsbatterier. Kryssa i de svar som du tror stämma överens med verkligheten.

  Totalt 
Solpaneler fungerar inte bra i Sverige på grund av liten solinstrålning och mestadels mulet väder. 8%
Solpaneler kräver mycket underhåll. 3%
Solceller är en fossilfri energikälla. 48%
Solpaneler minskar värdet på mitt hus. 1%
Att staten i dagsläget subventionerar investeringar i solanläggningar och batterier genom skatteavdrag för investering i grön teknik. 40%
Det är bra att stänga av solpaneler vid minuspriser för att inte förlora pengar. 3%
Solceller är en mogen teknik och det sker ingen större utveckling längre. 2%
Man kan tjäna pengar på att sälja överskottsel från sina solpaneler. 57%
Jag kan ta del av producerad solenergi genom ett vanligt elavtal. 28%
Ett solcellsbatteri kan öka andelen el från mina solceller som jag använder själv. 42%
Med ett solcellsbatteri kan jag sänka min elkostnad genom att köpa el när den är billig och sälja när den är dyr. 40%
Med ett solcellsbatteri kan jag hjälpa till att hålla balansen i elnätet. 35%
Som solcellsägare har man rätt till skattereduktion om 60 öre per kWh för den el man säljer. 12%
Tveksam, vet ej 20%


Topplista – Länen med bäst förutsättningar för solenergi  

  Indexsiffra 2023  Globalstrålning 
kWh/m2 2023
Indexsiffra 2022  Indexsiffra 2021 
Riket 1141,6 1015,5 1129,4  1091,2 
1. Västra Götaland 191,9 1018 197,7  185,5 
2. Skåne 165,2 1089 161,5  152,8 
3. Stockholm 158,5 1046 158,8  152,5 
4. Östergötland 54,1 1056 55,3  52,9 
5. Halland 50,4 1033 50,6  49,8 
6. Jönköping 47,6 1020 48,6  46,1 
7. Dalarna 41,2 923 39,6  39,0 
8. Kalmar 40,4 1100 42,5  39,8 
9. Uppsala 40,0 1028 39,7  36,8 
10. Gävleborg 39,6 983 39,2  37,9 
11. Värmland 39,4 973 38,0  37,3 
12. Örebro 38,1 1026 36,9  35,7 
13. Södermanland 33,8 1016 33,4  32,4 
14. Västernorrland 30,4 906 29,2  29,9 
15. Kronoberg 30,1 1058 30,0  28,0 
16. Västmanland 29,8 995 29,2  28,1 
17. Västerbotten 28,1 820 27,0  28,2 
18. Blekinge 27,6 1178 28,1  26,1 
19. Norrbotten 27,2 783 25,9  27,2 
20. Jämtland 17,9 864 16,9  17,2 
21. Gotland 10,4 1091 10,6  9,9 

För ytterligare information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Havsbaserad vindkraftspark

Vattenfall och Copenhagen Infrastructure Partners vinner upphandling av stort vindkraftsprojekt i Nederländerna

Vattenfall och Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) har tillsammans vunnit upphandlingen av vindkraftsparken IJmuiden Ver Beta utanför den nederländska kusten.

Läs hela artikeln
Porträttfoton på Matts Wesslén, Vattenfall, och Jonas Bjuhr, Hydro

Vattenfall ska optimera industriföretaget Hydros nya batterier

Hydro Extrusions, med anläggningar i Sverige för tillverkning av aluminiumprodukter, och Hydro Rein, har valt Vattenfall som samarbetspartner i ett batteriprojekt med en total effekt om 4,5 ...

Läs hela artikeln
Anna Borg

Första halvåret 2024: En positiv utveckling under det första halvåret

Vattenfall utvecklas positivt och redovisar ett tillfredsställande resultat för det första halvåret 2024.

Läs hela artikeln