Batteri

Pilotprojekt anvender salt til energilagring

Et projekt, som gennemføres på Vattenfalls kraftvarmeværk i Berlin, vil i sidste ende give svar på, hvordan overskydende elektricitet kan lagres som varme i tørret salt.

Markus Witt
Markus Witt, projektsponsor for Vattenfalls del af SaltX-projekt.

Vind- og solenergi er i stigende grad billige energikilder, men de er ikke konstante. Hvis der produceres mere energi, end der er brug for i forsyningsnettet, går energien simpelthen tabt. Ved lagring i salt vil det være muligt at få fuld fordel af vedvarende energi med et billigt system, der vil kunne placeres næsten overalt.

"Den energi, der lagres i salt, kan opbevares i uger eller måneder, indtil der er behov for den", siger Markus Witt, projektsponsor for Vattenfalls del af det såkaldte SaltX-projekt.

Kemisk reaktion

SaltX Technology er en svensk innovationsvirksomhed, der har udviklet og taget patent på en banebrydende teknologi, som gør salt anvendeligt til lagring af energi. Teknologien er baseret på en kemisk reaktion.

"Ved at tilsætte vand til det tørre salt (calciumoxid) omdannes saltet til calciumhydroxid. Vandet starter en kemisk proces, som producerer varme, og temperaturen vil stige til omkring 120 grader celsius. Hvis du tilsætter varm damp til saltet i stedet for vand, vil damptemperaturen stige op til 500 grader celsius", siger Markus Witt.

"Den varme damp kan enten tilføres Berlins fjernvarmenet eller ledes gennem en turbine for at producere elektricitet".

Det fugtige salt kan tørres med overskudelektricitet, og den kemiske reaktion kan så gentages.

SaltX Technology og Vattenfall har underskrevet en hensigtserklæring om at gennemføre et pilotprojekt baseret på SaltX-energilagringsteknologien i stor skala – EnerStore. Indtil videre er teknologien afprøvet i laboratorietest. Næste skridt vil være at bygge en stor reaktor, hvor teknikken kan studeres under mere realistiske former for at finde ud af, hvordan laboratorietest vil fungere i en større skala.

Pilotanlæg i Reuter, Berlin

Pilotanlægget placeres i kraftvarmeværket i Reuter i den nordvestlige del af Berlin og skal producere energi til fjernvarmenettet.

"I øjeblikket er vi i gang med at planlægge, bygge og teste prototypereaktoren til næste år. Næste fase er pilotanlægget i Reuter, som vi forventer står færdigt i slutningen af 2018 og klar til test i 2019", siger projektleder Hendrik Röglin.

Pilotreaktoranlægget vil kun indeholde 1.000 til 3.000 liter salt. Det skal vurderes på baggrund af testen, hvordan en version i fuld skala med ca. 5.000 kubikmeter vil kunne se ud.

Lang vej til fuld skala

Markus Witt understreger, at der er flere spørgsmål, som skal besvares, inden et projekt i fuld skala kan blive en realitet.

"Et spørgsmål, der skal løses, er, hvordan man på en effektiv måde kan tørre den store mængde salt i så stor en beholder". Pilotprojektet gennemføres af Vattenfall, forsknings- og vidensvirksomheden Energiforsk, den tekniske konsulentvirksomhed Sweco og universitetet i Stockholm.

Projektet i Berlin har en indledende fase på ca. 18 måneder.

Saltvand koges

Saltet gentages

Billeder: SaltX Technology.

Sådan fungerer det

Salt X-projektet benytter teknikken til at lagre energi i salt. Energien lagres kemisk ved at adskille saltet fra vandet, hvorefter energien udløses ved at kombinere dem igen.

Problemet med almindelig salt er, at processen med at kombinere og adskille saltet kun kan gentages nogle få gange. Efter gentagne gange med kemisk reaktion begynder saltkrystallerne at vokse sig større og hænge sammen, hvilket hindrer en effektiv kemisk reaktion.

Det centrale element i SaltX-teknologien er, at saltet kan lades og genoplades tusindvis af gange uden at miste sine egenskaber. 

En nem måde at beskrive teknikken på

Saltvand koges, hvilket gør, at saltet adskilles fra vandet. Tør salt er det, der forbliver tilbage i beholderen.

Det kogende vand kondenserer og ender op i en anden og særskilt beholder. En ventil lukker og holder de to adskilt fra hinanden.

Når ventilen åbnes, genforenes vandet med saltet. Der sker en kemisk reaktion, hvorved varmeenergi frigøres. Varmen kan anvendes enten i fjernvarmesystemet eller til at drive dampturbiner til produktion af el. Saltets ladnings- og genopladningsproces eller med andre ord saltets tørringsproces finder sted i et lukket vakuumsystem. Derfor kan det gentages et næsten ubegrænset antal gange. Saltvandet kan tørres til salt med en hvilken som helst energi, fra vedvarende energi til spildvarme fra en motor eller en gasbrænder.

Læs mere:
SaltX Technology (på engelsk)

Se også

Elektrisk malmlastbil

Store, fuldt elektriske lastbiler udfordrer det arktiske klima

Kan tunge eldrevne lastbiler fungerer i 44 °C frost i det nordlige Sverige? Kaunis Iron samarbejder nu med Vattenfall, Volvo Trucks, ABB samt Wist Last & Buss i et unikt pilotprojekt med hen...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']

Vattenfall og Preem undersøger mulighederne for at producere fossilfri brint i stor skala

Samarbejdet mellem Vattenfall og den svenske virksomhed Preem, der har til formål at producere fossilfri brint til fremstilling af biobrændstof, går ind i den næste fase. Lige nu undersøger ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Vattenfalls termiske kraftværk i Uppsala, Sverige

Vattenfall underskriver aftale om CO2-opsamling

Vattenfall har underskrevet en samarbejdsaftale med norske Aker Carbon Capture om at sætte fart på evalueringen af fremtidige anlæg til CO2-opsamling i Sverige og Nordeuropa.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']