Blockchain-illustration. Billede: Alfazet Chronicles/Fotolia

Blockchain i energihandel tættere på at blive virkelighed

Med Enerchain er Vattenfall Trading involveret i at udvikle blockchain til fremtidens energihandel.

Fokus for Enerchain er gennemførelsen af bilateral handel med fysisk el og gas inden for Europas grænser. Blockchain-teknologi kan i fremtiden blive brugt til at gennemføre kæden af komplekse transaktioner mere effektivt, fordi processerne kan strømlines, og omkostningerne kan reduceres, fordi der ikke vil være behov for mellemmænd.

Carol Inoue Dick, Business Developer i Vattenfall TradingDen første fase i Enerchain-projektet, Proof of Concept (PoC), er nu gennemført. I det aktuelle stadie er planen at udarbejde de kommercielle og juridiske parametre for projektet og at fortsætte udviklingen af funktionelle og ikke-funktionelle krav for at få et realistisk minimumsprodukt accepteret af de involverede parter – et produkt, som kun indeholder de kernefunktioner, der er nødvendige for at kunne anvende produktet, tilfredsstille tidlige kunder og give tilbagemeldinger til brug i den fremtidige produktudvikling.

"Med PoC på plads kan vi forstå potentialet i og udfordringerne for blockchain i vores branche," konkluderer Carol Inoue Dick, Business Developer i Vattenfall Trading, i en kommentar til de forsøg, der fandt sted i perioden fra sommeren 2017 til marts 2018. I denne fase vurderede projektteamet, om projektet var grundlæggende realistisk. "Vi så på forskellige muligheder for anvendelse af blockchain-konceptet og undersøgte de forudsætninger, der skal være på plads, hvis det skal realiseres inden for engrosenergihandel. Ud fra de resultater besluttede deltagergruppen, at vi gerne ville gøre Enerchain til fælles ejendom, samtidig med at vi opretholdt partnerskabet med Ponton – som er den softwarevirksomhed, der oprindeligt igangsatte projektet."

Fra test- til projektfase

Et vigtigt skridt i mellemfasen er at fastlægge en juridisk struktur for Enerchain-platformen. Selvom det ikke er nødvendigt med mellemmænd på transaktionsniveauet, gør den juridiske enhed, der er ansvarlig for platformen, det muligt for de deltagende virksomheder at repræsentere og fremme projektet og indgå aftaler med andre markedsaktører.

"Ud over standardhandelsprodukter såsom intradags- og dagsmarked samt grundlastleverancer med forskellige leveringsperioder, der i øjeblikket vises på handelsskærmene, kan denne fase inddrage ikke-standardiserede handelsprodukter såsom lastkurver og individuelt tilpassede leveringsperioder i udviklingen," forklarer Carol Inoue Dick. "I sidste ende er planen også at udvide Enerchain til at omfatte efterhandelsprocesser og tredjeparter, der tilbyder yderligere serviceydelser inden for energihandel, eksempelvis dataleverandører."

Blockchain: Hjælper energiomlægningen på vej

Projektet havde oprindeligt 23 deltagere. Det antal er siden vokset til at omfatte store virksomheder fra hele Europa, herunder RWE, Eon, Uniper og EnBW fra Tyskland, Wien Energie fra Østrig og Enel fra Italien. Blockchain-teknologi åbner op for en lang række muligheder i forhold til fremtiden for energihandel.

"Ud over mere effektive og mere omkostningseffektive transaktioner i el- og gashandel kan blockchain-teknologi i fremtiden benyttes som grundlag for integration af decentraliserede produktionsaktiver i forsyningsnettet, med minimalt besvær. Det vil være en betydelig fordel for udbredelsen af vedvarende energiformer. Ydermere vil distribueret, ubrydelig lagring af transaktionsdata gøre det muligt for forskellige parter at levere ægthedsbevis for vedvarende elektricitet," siger Carol Inoue Dick om fremtiden.

Men ud over den igangværende udvikling af de tekniske processer skal der også udarbejdes en bredere ramme. "Den tekniske udvikling af infrastrukturen og den måde den fungerer er helt klart en af kerneaktiviteterne, men dét er ikke det eneste. Vi arbejder på flere andre aspekter, der skal gennemarbejdes, så projektet kan gå i luften. Der er forskellige arbejdsgrupper, der undersøger udfordringer i forbindelse med styring, reguleringer og likviditet, blot for at nævne et par stykker. Vi skal huske på, at vi er konkurrenter, der udvikler noget i fællesskab, hvilket også kræver en anden måde at arbejde på; mere samarbejdsorienteret, men altid under hensyntagen til konkurrencelovgivningen."

Ved siden af Enerchain arbejdes der i øjeblikket på mange andre blockchain-projekter, der hver især fokuserer på specifikke aspekter af energihandel. Vattenfall Trading er også involveret i NEW 4.0, der fokuserer på fleksibilitet og lokale produkter fra det nordlige Tyskland, og i BTL Interbit-platformen, der bruger blockchain til efterhandelsprocesser til gasmarkedet og skal opskaleres til andre handelsvarer også. Enerchain er det blockchain-projekt, man indtil videre er nået længst med.

Til september er Vattenfall vært for det næste fysiske Enerchain-møde med omkring 60 deltagere i Hamborg.

Links

Vi er med helt fremme: praktisk afprøvning af blockchain-teknologi

Enerchain fik en pris af det tyske økonomi- og energiministerium

Ponton GmbH opsummerer de vigtigste resultater af testfasen


Handel ved hjælp af blockchains

Hver eneste handel om salg eller køb af energi medfører transaktionsomkostninger og skal behandles i Vattenfalls handels-, rapporterings- og kontrolsystemer.

Med blockchain kan Vattenfall og andre handelsvirksomheder købe og sælge energi uden at skulle gå igennem et centralt energimarked, og på den måde sparer vi penge.

Ved at sænke transaktionsomkostningerne vil blockchain-teknologien også muliggøre handel inden for decentraliseret produktion og forbrug i lille skala, for eksempel private hjem med solceller. Det betyder, at teknologien har potentialet til at blive den afgørende brik i puslespillet i det nye energilandskab.

Se også

Elektrisk malmlastbil

Store, fuldt elektriske lastbiler udfordrer det arktiske klima

Kan tunge eldrevne lastbiler fungerer i 44 °C frost i det nordlige Sverige? Kaunis Iron samarbejder nu med Vattenfall, Volvo Trucks, ABB samt Wist Last & Buss i et unikt pilotprojekt med hen...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']

Vattenfall og Preem undersøger mulighederne for at producere fossilfri brint i stor skala

Samarbejdet mellem Vattenfall og den svenske virksomhed Preem, der har til formål at producere fossilfri brint til fremstilling af biobrændstof, går ind i den næste fase. Lige nu undersøger ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Vattenfalls termiske kraftværk i Uppsala, Sverige

Vattenfall underskriver aftale om CO2-opsamling

Vattenfall har underskrevet en samarbejdsaftale med norske Aker Carbon Capture om at sætte fart på evalueringen af fremtidige anlæg til CO2-opsamling i Sverige og Nordeuropa.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']