Grønt lys til fossilfrit stålpilotanlæg i Sverige

Vattenfall og de svenske virksomheder SSAB og LKAB vil bygge et pilotanlæg, der er enestående i verden, til produktion af stål med klimaintelligent brint.

Illustration af fossilfri stålproduktion. Illustration: SSAB

Illustration: SSAB.

En projektforundersøgelse foretaget af SSAB, LKAB og Vattenfall giver grønt lys til det svenske fossilfrie stålinitiativ, der er blevet døbt HYBRIT. For første gang i stålproduktionens historie er der nu mulighed for et teknologisk skifte. Planen er, at første spadestik til et pilotanlæg skal tages allerede inden denne sommer i Luleå i Nordsverige.

"Det er med stor fornøjelse, vi i dag kan fortælle, at vi har givet grønt lys til initiativet, så planlægningen og udviklingen af et pilotanlæg kan igangsættes. I løbet af foråret begynder vi også at undersøge mulighederne for at udvide projektet, så det kommer til at omfatte Finland", siger Mårten Görnerup, HYBRIT's CEO.

Stor udledningsreduktion

Den første etape forventes at koste omkring to millioner euro, der delvist finansieres af det svenske energiagentur. Initiativet vil kunne reducere Sveriges samlede CO2-udledninger med ti procent og Finlands med syv procent. Den svenske reduktion er blevet beskrevet som værende afgørende for, at Sverige kan nå målene i Parisaftalen.

"Det er meget positivt, at vi kan tage det næste skridt med det her unikke pilotanlæg, både for projektet og for arbejdet med klimaudfordringen. Elektrificering af industrien og klimaintelligent brint vil være afgørende faktorer i forhold til lavere udledninger og et fossilfrit samfund", siger Magnus Hall, Vattenfalls administrerende direktør og CEO.

Økonomisk realistisk

Målet er at have en fuldstændigt fossilfri proces for stålproduktion inden 2035. Projektforundersøgelsen viser, at fossilfrit stål i fremtiden vil kunne konkurrere på markedet med traditionelt stål, da prisen på el fra fossilfrie kilder forventes at falde, hvorimod omkostningerne forbundet med CO2-udledninger vil stige.

Stål er et vigtigt element i det moderne samfund, og den globale efterspørgsel på stål forventes at stige. Hvis der ikke kan findes en ny proces for malmbaseret stålproduktion, vil CO2-udledningerne fra stålindustrien stige med op til 25 procent frem mod 2050.

"HYBRIT er en vigtig del af SSAB's mål om at blive fossilfri inden 2045, og rapporten fra projektforundersøgelsen viser, at ikke nok med, at det er muligt at gennemføre dette initiativ, det kan også skabe spændende fremtidige muligheder for os som virksomhed. Vi vil være en del af løsningen på klimaforandringerne", siger Martin Lindqvist, administrerende direktør og CEO for stålproducenten SSAB.

Magnus Hall; Vattenfall, Martin Lindqvist; SSAB, Jan Moström, LKAB

Magnus Hall, Vattenfalls administrerende direktør og CEO, Martin Lindqvist, administrerende direktør og CEO for stålproducenten SSAB, og Jan Moström, administrerende direktør og CEO for jernmineselskabet LKAB.

Processen udleder vand, ikke CO2

I øjeblikket bruges der kul og koks til at omdanne jernmalm til jern. Idéen bag HYBRIT er at bruge brint, der produceres ved hjælp af el fra fossilfrie kilder. Udledningerne vil derfor bestå af vand, i stedet for CO2.

"Fossilfri stålproduktion begynder i minen, og vi arbejder i øjeblikket intensivt på, hvordan den næste generation af pilleanlæg skal udformes og hvordan en fremtidig elektrificeret og mere automatiseret mine bør udformes. HYBRIT er en vigtig drivkraft for LKAB", siger Jan Moström, administrerende direktør og CEO for jernmineselskabet LKAB.

Nødvendigt med nationale bidrag

Men for at projektet kan føres ud i livet, er det stadig nødvendigt med betydelige nationale bidrag fra staten, forskningsinstitutioner og universiteter. Det kræver god adgang til fossilfri el, en bedre infrastruktur og hurtig udvidelse af højspændingsnet, forskningsinitiativer, hurtigere godkendelsesprocesser og aktiv støtte fra regeringen til pilot- og demoanlæg samt langsigtet støtte på EU-niveau.

Læs mere
Læs mere om HYBRIT (på engelsk)
Pressemeddelelse (på engelsk)

Se også

Vattenfalls termiske kraftværk i Uppsala, Sverige

Vattenfall underskriver aftale om CO2-opsamling

Vattenfall har underskrevet en samarbejdsaftale med norske Aker Carbon Capture om at sætte fart på evalueringen af fremtidige anlæg til CO2-opsamling i Sverige og Nordeuropa.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Tranefamilie flyver igennem Klim Vindmøllepark. Foto: Henrik Haaning Nielsen
Foto: Henrik Haaning Nielsen

Fugle er gode til at undgå vindmøllevinger

Ny undersøgelse af fugle ved Klim Vindmøllepark i Nordjylland viser, at fugle er langt bedre til at undgå møllevinger end hidtil antaget. Det positive resultat bekræfter større mulighed for ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Distribution linjer i Randijaur

Vattenfall støtter EU-kommissionens forslag om skærpede mål for udledninger

Vattenfall støtter EU-kommissionens forslag om øget reduktion af drivhusgasudledningerne fra 40 til 55 % frem mod 2030.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']