HYBRIT: 200 millioner SEK investeret i pilotanlæg til lagring af fossilfri brint i Luleå

SSAB, LKAB og Vattenfall, som er ejerne bag HYBRIT-initiativet, investerer 150 millioner svenske kroner, og det svenske energiagentur bidrager med næsten 50 millioner svenske kroner til bygning af et lagringsanlæg til brint på HYBRIT's pilotanlæg til fremstilling af fossilfrit stål.

Investeringen i brintlagring er en vigtig byggeklods i at opnå målet om fossilfri fremstilling af jern og stål.

HYBRIT-initiativet blev igangsat i 2016. Når man anvender fossilfri el og brint i stålfremstilling i stedet for koks og kul, vil udledningerne bestå af vand i stedet for CO2. Initiativet har potentiale til at reducere Sveriges samlede CO2-udledninger med 10 %.

Ifølge planerne skal det nye brintgaslagringsanlæg bygges på LKAB's fabriksområde i Svartöberget, mellem 25 og 35 meter under jordens overflade, tæt på det pilotanlæg, der i øjeblikket er ved at blive opført på SSAB's fabriksområde i Luleå. Dette pilotanlæg forventes at skulle være i drift fra 2022 til 2024.

Implementeringsundersøgelsen for HYBRIT-initiativet viste, at brintlagring i stor skala kan spille en vigtig rolle i Sveriges fremtidige energisystem. Udover at det kan fungere som en buffer for at sikre en jævn forsyning til stålproduktionen, vil brintlagring i stor skala også udgøre en bedre mulighed for afbalancering af elnettet med en større andel vejrafhængig elproduktion og vil muliggøre omkostningsmæssigt konkurrencedygtig produktion af fossilfrit stål.

"Det glæder mig meget, at vi som samarbejdspartnere skridt for skridt udvikler vores fælles projekt om fossilfrit stål, og støtten fra det svenske energiagentur er vigtig. Nu investerer vi med støtte fra det svenske samfund i den næste brik i puslespillet for at opnå en værdikæde, hvor brint spiller en afgørende rolle i initiativets succes og udviklingen af konkurrencedygtig fossilfri elproduktion i Sverige," siger Magnus Hall, Vattenfalls administrerende direktør og CEO.

"HYBRIT-initiativet giver os mulighed for at eliminere CO2-udledninger helt og gå i spidsen for arbejdet med at udvikle fossilfrie stålprodukter. Investeringen i lagring af fossilfri brintgas er en vigtig byggeklods i vores bestræbelser på at nå målet: en fossilfri værdikæde fra malm til færdigt stål. Jeg er begejstret over støtten fra det svenske energiagentur," siger Martin Lindqvist, SSAB's administrerende direktør og CEO.

  "Brintlagring er en vigtig udfordring at få løst for at samle de forskellige elementer i HYBRIT, og det glæder os, at vi kan gøre brug af dele af vores tidligere malmhavneanlæg til pilotprojektet," siger Jan Moström, LKAB's administrerende direktør og CEO.

"Der skal gennemføres store, komplekse og dyre teknologiske fremskridt af hensyn til klimaet for at opnå målet om nuludledninger. Brintgaslagring i stor skala vil være en vigtig brik i puslespillet for at skabe en fossilfri værdikæde for stålproduktion, men også i et fremtidigt elnet med en stigende andel af vejrafhængig el," påpeger Robert Andrén, generaldirektør for det svenske energiagentur.

I juni sidste år igangsatte SSAB, LKAB og Vattenfall, som er ejerne bag HYBRIT-initiativet, bygningen af et unikt pilotanlæg i Luleå. Arbejdet er også for nylig påbegyndt på ombygningen af et pilleanlæg i Malmberget for at erstatte fossilt brændsel med bioolie, med det formål at fremstille fossilfri jernpiller.

Pilotanlægget til fossilfri stålproduktion vil blive anvendt fra 2021 til 2024, og samarbejdspartnerne i initiativet undersøger allerede nu mulighederne for en opskalering af produktionen ved at bygge et demonstrationsanlæg i 2025, tre år tidligere end planlagt, for at producere fossilfrit stål af jernmalm til kommercielt brug. Målet er at kunne sælge fossilfrit stål i bredere skala i 2035.

Fakta om brintgaslagringen:

  • Brintgas er miljøvenlig, når gassen produceres ved hjælp af vandelektrolyse, dvs. at man anvender el fra fossilfri kilder til at opsplitte vand i brint og ilt.
  • Opførelsen skal efter planen påbegyndes i 2021. Når lagringsanlægget står færdigt, vil det kun være synligt over jorden som en lille bygning og en rørledning, der forbinder pilotlagringsanlægget med pilotanlægget på SSAB's fabriksområde.
  • Det 100 kubikmeter store pilotbrintlagringsanlæg indeholder en energimængde, der svarer til det årlige elforbrug i 20 svenske husstande (elforbruget i en husstand, eksklusive elvarme).
  • Konstruktionen er et tryksat brintlagringsanlæg i en grotte i grundfjeldet, med en stålforing som forseglingslag.
  • Under design og opførelse udarbejdes der risikoanalyser, og der gennemføres forebyggende tiltag for at overholde alle relevante lovkrav og bestemmelser.

Se også

Elektrisk malmlastbil

Store, fuldt elektriske lastbiler udfordrer det arktiske klima

Kan tunge eldrevne lastbiler fungerer i 44 °C frost i det nordlige Sverige? Kaunis Iron samarbejder nu med Vattenfall, Volvo Trucks, ABB samt Wist Last & Buss i et unikt pilotprojekt med hen...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Moorburg kraftværk

Mitsubishi Heavy Industries, Shell, Vattenfall og Wärme Hamburg underskriver hensigtserklæring om 100 MW brintprojekt i Hamburg

Det tyske projekt kan gøre Vattenfalls kulkraftværk Moorburg til et knudepunkt for produktion af fossilfri brint.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']

Vattenfall og Preem undersøger mulighederne for at producere fossilfri brint i stor skala

Samarbejdet mellem Vattenfall og den svenske virksomhed Preem, der har til formål at producere fossilfri brint til fremstilling af biobrændstof, går ind i den næste fase. Lige nu undersøger ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']