Intelligente algoritmer for bedre fiskevandring

Er det en fisk? Hvilken fisk er det? Hvordan har den det? Snart kan Vattenfall besvare disse spørgsmål via programmering af intelligente selvlærende algoritmer. Målsætningen er, at man med den nye teknologi kan forbedre biodiversiteten i vandløbene.

I løbet af de næste 20 år skal der skabes moderne miljøvilkår for Sveriges omkring 2.000 vandkraftværker. De fleste, ca. 90 procent, er ret små med en installeret effekt på under 10 MW.

I flere af disse vil det være vigtigt, hvilken mulighed vandrende fisk har for at passere opstrøms og nedstrøms anlægget.

“Det skal kunne dokumenteres, at den aktuelle fiskepassage faktisk fungerer effektivt”, forklarer Patrik Andreasson, specialist ved laboratoriet i Älvkarleby. 

Kunstig intelligens (AI; Artificial Intelligence) trænes i at kunne genkende forskellige egenskaber

Derfor har Vattenfalls forsknings- og udviklingsafdeling i Älvkarleby sammen med Vattenfall Vattenkraft startet et projekt med en målsætning om at effektivisere dette ved hjælp af kunstig intelligens.

fisk1b.jpg

“Vi anvender en variant af kunstig intelligens, hvor programmet trænes i et stort billedmateriale. Programmet analyserer umiddelbart billeder af vandrende fisk, der er filmet under vandet, hvilket sker med henblik på at kunne genkende forskellige egenskaber og udarbejde en færdig såkaldt algoritme. I projektets første fase trænes algoritmen i egenskaber såsom fisk eller ej, laks eller ej, opdrættet eller vild laks, svampeangreb eller ej. I anden fase vil algoritmen også blive trænet i at kende forskel på laks og ørred, størrelsesbestemme fisken og eventuelt også inkludere flere arter og identificere tilbagevendende individer”, fortæller Patrik Andreasson.

Stornorrfors kraftværk er udvalgt som pilotprojekt

Vattenfall har omkring 100 vandkraftværker, hvoraf hovedparten ligger i Sverige, og de fleste henhører under kategorien større kraftværker. Stornorrfors kraftværk, der produktionsmæssigt er Sveriges største vandkraftværk, er blevet udvalgt som pilotprojekt for algoritmen.

“I Stornorrfors har vi bygget en af Europas mest moderne fisketrapper til vandring op- og nedstrøms Vindelälven, der er en af Sveriges nationalelve. Projektet er en del af Vattenfalls satsning på biodiversitet. For at flere skal få gavn af den opnåede viden, vil algoritmen være åben, så andre kan anvende og bygge videre på den”, fortæller Patrik Andreasson.

“For yderligere at fremme dette projekt er der indledt et samarbejde om en fortsættelse i form af en større forskningsansøgning sammen med førende forskere inden for kunstig intelligens og fiskebiologi ved Luleås tekniske universitet og Sveriges Lantbruksuniversitet”, siger Patrik Andersson.

Se også

Vattenfalls termiske kraftværk i Uppsala, Sverige

Vattenfall underskriver aftale om CO2-opsamling

Vattenfall har underskrevet en samarbejdsaftale med norske Aker Carbon Capture om at sætte fart på evalueringen af fremtidige anlæg til CO2-opsamling i Sverige og Nordeuropa.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Vattenfall Solar Team Foto: Hans-Peter van Velthoven
Foto: Hans-Peter van Velthoven

Vattenfall Solar Team sætter ny verdensrekord med solcellebil på en tropevarm dag

De regerende mestre overgår endnu en gang sig selv med solcellebilen Nuna Phoenix og kører over 924 km på 12 timer ved hjælp af solenergi.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Omkring 15 personer arbejdede i to dage på at redde en større flok laks tilbage i elven ved kraftværket i Älvkarleby.

Stor indsats redder 1.600 strandede laks ved Älvkarleby-vandkraftværket i Sverige

Ved Vattenfalls vandkraftværk i Älvkarleby blev adskillige hundrede gydeklare laks fanget midt i vandfaldet. Heldigvis resulterede en stor indsats fra de ansatte og frivilliges side i, at la...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']