Nyt batterilager i Sverige

Nyt batterilager i Sverige øger netkapaciteten

Vattenfall, Boliden og Landskrona Energi gennemfører med støtte fra den svenske Energimyndigheten et toårigt forskningsprojekt og satser på et nyt batterilager i Landskrona.

De nye rammer i forbindelse med projektet er at udvikle et batterilager, som kan forene reducerede eludgifter for kunden med fleksible elnettjenester såsom netstabilitet (frekvensregulering), eller støtte, hvis det lokale elnet ikke er tilstrækkeligt. Det intelligente lager vælger den tjeneste, der lige nu er den mest rentable. Uanset hvilken tjeneste er det en fordel for kunden, når den er involveret og skaber fleksibilitet.

Det er første gang et så stort batterilager installeres hos en industrikunde, Bolidens genvindingsanlæg Bergsöe i Landskrona i det sydlige Sverige. Lageret tages i drift til sommer og har en kapacitet på 1 MWh, hvilket svarer til 24 elbilbatterier af samme type, som der er installeret i elbilen BMW i3.

Boliden Bergsöe er et smelteværk, som nedsmelter bly fra udtjente bilbatterier til genvinding. Projektets pris ligger på 7,4 mio. svenske kroner og delfinansieres af Energimyndigheten med 1,9 mio. svenske kroner.

Batterilager-2-1920.jpg

Batterilagerets effekt er 500 kW og har en kapacitet på 1 MWh.

"Vi arbejder med løsninger til dagens og fremtidens behov for fleksibilitet. Det unikke ved projektet er, at det kan støtte fire niveauer i elsystemet: højspændingsnet, regionale net, lokale net og elforbrugerne. Projektet er en vigtig del af Vattenfalls rejse fremad med nye tjenester for vores industrikunder, der er tilpasset til fremtidens energisystemer og elektrificeringen af industrien", siger Magnus Berg, ansvarlig for projektet hos Vattenfall.

"Batterier bliver en vigtig del i vores arbejde hen imod elektrificering og energieffektivisering af vores aktiviteter. Dette projekt vil tage os et stykke af vejen, samtidig med at vi også skaber højere energisikkerhed for andre elkunder", siger Mats Gustavsson, energiansvarlig hos Boliden.

"Effekt- og kapacitetsspørgsmålene bliver stadigt vigtigere i vores region, samtidig med at vi ønsker at fremme yderligere etableringer i Landskrona. Derfor ser vi frem til at vurdere, hvilke muligheder kunderne har for at bidrage til en mere effektiv anvendelse af nettet og samtidig påvirke deres omkostninger", siger Angelo Tizzano, Head of Distribution hos Landskrona Energi.

"Lokale og regionale løsninger til, hvordan man kan lagre og anvende el, bliver stadigt vigtigere, eftersom vores behov for el i samfundet stiger. Projektet er et eksempel på, at der kan findes løsninger her og nu", siger Susanne Karlsson, chef for Energimyndighetens enhed for bæredygtig el.

Fakta

  • Vattenfall: Flere af Vattenfalls Business Units deltager i projektet. Vattenfall Network Solutions har ansvaret for ejerskabet, forvaltningen samt drift og vedligeholdelse af batterilageret i projektperioden. Konceptet er en del af Power-as-a-service, og formelt sker leveringen fra Vattenfall Elanläggningar AB. Vattenfall AB varetager selv projektledelsen i forbindelse med forskningsprojektet og videreudvikler styringsalgoritmerne for batteriet samt leverer tjenesten frekvensregulering til Svenska Kraftnät.
  • Boliden: Boliden Mineral AB driver anlægget i Bergsöe, hvor batterilageret etableres. Batteriet skaber kundefleksibilitet gennem lagring af fossilfri el, når prisen er lavere, hvilket mindsker eludgifterne, samtidig med at batteriet også støtter ved forbrugstoppe.
  • Landskrona Energi AB: Ejer og driver det lokale elnet i Landskrona. Ved begrænsninger i nettet på grund af midlertidigt højt forbrug, såkaldt maksimal kapacitet, kan batteriet støtte det regionale og lokale elnet.

Se også

Elektrisk malmlastbil

Store, fuldt elektriske lastbiler udfordrer det arktiske klima

Kan tunge eldrevne lastbiler fungerer i 44 °C frost i det nordlige Sverige? Kaunis Iron samarbejder nu med Vattenfall, Volvo Trucks, ABB samt Wist Last & Buss i et unikt pilotprojekt med hen...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']

Vattenfall og Preem undersøger mulighederne for at producere fossilfri brint i stor skala

Samarbejdet mellem Vattenfall og den svenske virksomhed Preem, der har til formål at producere fossilfri brint til fremstilling af biobrændstof, går ind i den næste fase. Lige nu undersøger ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Vattenfalls termiske kraftværk i Uppsala, Sverige

Vattenfall underskriver aftale om CO2-opsamling

Vattenfall har underskrevet en samarbejdsaftale med norske Aker Carbon Capture om at sætte fart på evalueringen af fremtidige anlæg til CO2-opsamling i Sverige og Nordeuropa.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']