Vattenfall opnår mere sikre og klimaintelligente havbundsinspektioner med ubemandede fartøjer

Vattenfall har for første gang gennemført havbundsundersøgelser i stor skala med ubemandede overfladefartøjer. Resultaterne er meget positive, både hvad angår klima og sikkerhed. Det åbner for en bredere anvendelse af den nye teknologi.

Uncrewed-vessel2.jpg

I sensommeren og det tidlige efterår 2022 gennemførte Vattenfall med stor succes undersøgelser af havbunden med ubemandede overfladefartøjer. Undersøgelserne blev gennemført ved flere af Vattenfalls havmølleparker i Danmark, Sverige og Storbritannien.

Som en del af driften af en havmøllepark er det nødvendigt at foretage undersøgelser af havbunden omkring vindmøllefundamenter og transformerstationers ben. Det sker for at overvåge ændringer i den dybde, som kablerne ligger begravet i, samt hvordan erosion udvikler sig. Denne viden er også vigtig i forbindelse med vedligeholdelsesaktiviteter, der involverer jackup-skibe. Disse fartøjer kræver således en stabil havbund, for at benene kan løfte fartøjet sikkert op af vandet.

Havbundsundersøgelser bliver traditionelt udført med bemandede fartøjer, som udleder betydelige mængder CO2.

"Da vi gennemførte udbuddet om at få udført havbundsundersøgelser på tværs af vore danske vindmølleparker, modtog vi et interessant tilbud med ubemandede fartøjer. Vi så nærmere på leverandørens erfaringer fra mindre opgaver andre steder og blev nysgerrige på at anvende teknologien i større skala. Ubemandede fartøjer forbruger meget mindre brændstof end et traditionelt fartøj, og fordi dronen styres fra land i stedet for at have en besætning om bord, udsættes medarbejderne ikke for de samme udfordringer som ved offshore-arbejde. Det forbedrer sikkerheden og trivslen," siger Rasmus Juncher, Senior Lead Geophysicist hos Vattenfall.

Det ubemandede fartøj er betydeligt mindre (4,5 m i alt) end bemandede fartøjer og typisk også mere moderne, hvilket forklarer den store brændstofbesparelse.

Vattenfall har som mål at udvide brugen af ubemandede fartøjer i fremtidige aktiviteter:

"Dette er det første skridt af mange inden for brugen af ubemandede fartøjer, hvilket støtter målene om en fossilfri fremtid. Vi undersøger flere muligheder for at anvende ubemandede fartøjer, f.eks. til visuel inspektion over og under vandet og andre undersøgelser, som kan understøtte vindmølleparkens design. Rejsen frem mod selvkørende biler og fartøjer er kun lige begyndt, og jeg tror på, at mulighederne er uendelige. Jeg er stolt af, at Vattenfall er en del af den rejse. Det er kun begyndelsen," siger Rasmus Juncher. 

Opgaven blev løst af havdataindhentningsvirksomheden XOCEAN, som har tilbudt ubemandede undersøgelsestjenester siden 2019.

"Vores platform til ubemandede opmålingsfartøjer tilbyder en sikker, pålidelig og CO2-venlig løsning til indsamling af havdata. Vi er glade for at kunne hjælpe Vattenfall ved at levere bæredygtige data, der understøtter databehovet på tværs af udvikling og drift af selskabets havmølleparker," siger James Ives, CEO, XOCEAN.

Fakta

  • Ubemandede fartøjer er droner, der styres af en operatør onshore
  • Ubemandede fartøjer reducerer brændstofforbruget betydeligt sammenlignet med konventionelle bemandede fartøjer, i nogle tilfælde op til 90 %.
  • Når man fjerner besætningen fra et offshore-miljø udsætter man dem for færre sundheds- og sikkerhedsrisici
  • I sommeren og efteråret 2022 blev ubemandede fartøjer brugt til havbundsundersøgelser på tværs af Vattenfalls Horns Rev 1, Horns Rev 3 og Kriegers Flak i Danmark samt Lillgrund i Sverige og Thanet i Storbritannien.

Se også

Pylon til vindmølleparken Hollandse Kust Zuid

Vattenfall og SSAB i nyt samarbejde om fossilfrit stål

Vattenfall og SSAB har underskrevet en hensigtserklæring om levering af fossilfrit stål produceret med HYBRIT-teknologi. SSAB vil, med materiale fra HYBRIT-pilotanlægget i Luleå, levere det ...

Læs hele artiklen
Brintlagring med en velkendt teknologi, den såkaldte LRC (Lined Rock Cavern; isoleret klipperum)

HYBRIT: Lagring af brint reducerer omkostningerne med op til 40 procent

HYBRITs brintlager er nu blevet testet kommercielt på elmarkedet, og de meget positive resultater har stor betydning for industriens omstilling. Fossilfri brint er en forudsætning for at kun...

Læs hele artiklen
Opladning af elektrisk skraldebil. Foto: Karen Rosetzsky

En stille revolution: Københavns skraldebiler bliver elektriske

I København er skraldebilerne ved at blive elektriske. Skiftet skal primært reducere udledningerne, men for beboerne i den danske hovedstad og for renovationsarbejderne giver el-lastbiler et...

Læs hele artiklen