Installationen af møllefundamenter i Vesterhav Syd havmøllepark

Vattenfall klar med præciseringer af vilkår for medejerskab af Vesterhav-parkerne

Interessen for at blive medejer af Danmarks næste havmølleparker, Vesterhav Syd og Nord, er stor.

For Vesterhav Syd er der afgivet købsønsker på i alt cirka 32.000 aktier ud af godt 156.000 udbudte. Købsønskerne er fordelt på 1.600 personer.  Tallet for Vesterhav Nord er cirka 20.000 aktier ud af små 157.000 udbudte aktier. Det tal er fordelt på omtrent 500 personer, her godt en uge inde i salget.

”Salget er kommet godt i gang, og folk har generelt sat sig godt ind i tingene. Der er blevet rejst et par gode spørgsmål, som vi nu er glade for at kunne besvare. Det handler om skat samt afkastberegninger”, siger Arne Rahbek, ansvarlig for lokalt samarbejde ved Vattenfall.

Svar fra Skat giver skattefradrag for afkastet

Vattenfall har i april bedt Skat om et bindende svar på, om medejere af de to havmølleparker er omfattet af den skematiske skatteordning. Det har Skat nu svaret ja til.

Skematisk skatteordning betyder kort fortalt, at man kun betaler skat, hvis afkastet for den enkelte medejer overstiger et vist beløb, som aktuelt er sat til 7.000 kr. Efter de 7.000 kr. er der et fradrag på 40 procent, hvorefter skattegrundlaget bliver 60 procent.

”Vattenfall vil gerne understrege, at vi ikke rådgiver den enkelte om skat. Men med svaret fra Skat er der nu fuld transparens omkring skatteregler for medejerskabet, og muligheden for skematisk skat er ifølge vores juridiske rådgiver hensigtsmæssigt for langt de fleste medejere”, siger Arne Rahbek.

Præcisering af beregnet afkast

Vattenfall har i forlængelse af gode spørgsmål fra interesserede købere set nærmere på afkastberegningerne. I den forbindelse særligt, om der udover det årlige gennemsnitlige afkast vil ske tilbagebetaling af selve investeringen – altså det beløb, som man har betalt for aktierne. Her er det korte svar fortsat nej, forklarer Arne Rahbek:

”Når parkens levetid er gået, så skal man forvente, at den enkelte aktie har værdien nul. Det er en konsekvens af, hvad man investerer i. Det man får til gengæld, er et årligt afkast, hvor en del er skattefrit, viser det svar fra Skat, vi netop har modtaget.”

Ses der på det anslåede gennemsnitlige afkast på 6,8 procent årligt over levetiden på 25 år for Vesterhav Syd, så vil den oprindelige investering således ikke blive tilbagebetalt udover de beløb, der modtages gennem det angivne afkast i løbet af fremskrivningsperioden. Det beregnede gennemsnitlige afkast i fremskrivningsperioden på 6,8 procent udgøres således af både renter og afdrag på investeringen.

Den videre proces for salget

En sidste detalje er, at Vattenfall nu har aflagt årsrapport for Vesterhav Syd-selskabet. De reviderede tal svarer til de tidligere oplyste tal, som var ikke-reviderede. Årsrapporten er lagt op på Vattenfalls hjemmeside vhs.vattenfall.dk. Den tilsvarende årsrapport for Vesterhav Nord var klar, da salget begyndte, og ligger allerede på hjemmesiden.

Vattenfall har udarbejdet et tillæg til prospekterne, som kan ses på hjemmesiderne for syd og nord. Tillæggene præciserer skatteforholdene samt afkastberegningerne.

Muligheden for at bestille aktier for Vindmølleparken Vesterhav Syd slutter den 6. juli kl. 12.00, mens deadline i nord er den 3. august.

Hvis man efter at have læst prospekttillægget er blevet i tvivl om den bestilling, man har lavet på aktier i Vesterhav Syd, kan man fortryde frem til fredag den 23. juni. Den tilsvarende deadline i nord er den 3. august.

Mere information:

  • Vesterhav Syd: vhs.vattenfall.dk
  • Vesterhav Nord: vhn.vattenfall.dk
  • Informationsmøde i Syd er afholdt. Offentlige informationsmøder om medejerskab for Vesterhav Nord:
    HarboøreCenteret den 24. juni
    Thisted Gymnasium den 28. juni.
  • Kontaktperson i Vattenfall: Arne Rahbek, ansvarlig for lokalt samarbejde, mobil: 2788 0406, arne.rahbek@vattenfall.com

Se også

Vesterhav Syd havvindmøllepark

Vattenfall leverer nu første strøm fra Vesterhav Nord havvindmøllepark

Danmarks nyeste havvindmøllepark Vesterhav Nord har sendt den første fossilfrie strøm i land.

Læs hele artiklen
Kommende parkeringshus i Lund. Illustration: Lloyds Arkitektkontor
Illustration: Lloyds Arkitektkontor

Vindmøllevinger fra Nordjylland får nyt liv i topmoderne svensk parkeringshus

19 gamle vindmøller fra Vattenfalls vindmøllepark Nørre Økse Sø skulle ikke ende på lossepladsen. Nu indgår dele af vingerne i stedet i et kommende parkeringshus i Lund. Nedtagning af vindmø...

Læs hele artiklen

WIN@sea høster den første tang fra Kriegers Flak i år

2024 bliver et år fyldt med milepæle i projektet WIN@sea, hvor danske forskere er i gang med at producere fødevarer under havets overflade i Skandinaviens største havmøllepark.

Læs hele artiklen