Decentrale energiløsninger

Vi tilbyder en lang række decentrale energiløsninger.

Vattenfall tilbyder sine kunder produkt- og serviceløsninger til bæredygtig og effektiv energiproduktion og -forbrug. Vi tilbyder en lang række decentrale energiløsninger på de fleste af vores markeder, herunder opladning af elkøretøjer, lokal elproduktion såsom solpaneler til taget, samt varmeløsninger, herunder varmepumper og lagringsteknologier. Vattenfall tilbyder også tilpassede decentrale og integrerede energiløsninger til ejendomsejere.

Vi hjælper vores kunder med at udvikle bygninger med lav CO2-udledning.

Vi hjælper vores kunder med at udvikle bygninger, lokalområder og byer med lav CO2-udledning og med at forbedre energiudnyttelsen ved at levere integrerede energiløsninger til varme og køling, decentral produktion, lagring, opladning af elkøretøjer samt energistyring.

Integrerede og decentrale energiløsninger er et strategisk fokusområde for Vattenfall. Systemer, der integrerer lokal produktion, overskudsvarme/-køling, lagring og forbrug samt centrale produktionsanlæg i stor skala, vil understøtte den stigende anvendelse af decentrale energisystemer i bygninger og lokalområder. Kommuner, virksomheder og forbrugere kræver i stadigt stigende grad samarbejdspartnere, som kan rådgive, udvikle, installere, drive og finansiere integrerede energiløsninger. Varme er et naturligt centralt element i integrerede energiløsninger og vil indtage en afgørende vigtig rolle, også i mindre tætbefolkede områder.

Systemer til batterilagring

Energilagring og stabilitet i elnettet er nogle af de vigtigste problemstillinger i den nye energivirkelighed. Vattenfall er drivkraft bag omlægningen til et nyt energilandskab og understøtter større inddragelse af vedvarende energi. Batterilagringssystemer spiller en afgørende rolle, og Vattenfall har allerede igangsat adskillige batteriprojekter. Batterier i stor skala, der benyttes i forbindelse med vindmølleparker, bidrager til at reducere omkostningerne for både vindmølleparken og batterianlægget ved at dele samme infrastruktur og samtidig tilbyde fleksibilitet til elnetoperatøren. Derudover leverer batterier fossilfrie lagringsløsninger på kundens lokationer og stabil strømforsyning til datacentre ved at erstatte dieselgeneratorer.

Batterier gør det også muligt for kunderne at gøre deres forbrug mere fleksibelt ved hjælp af såkaldt spidsbelastningsudjævning. Spidsbelastningsudjævning er en teknik til at reducere elforbruget i perioder med maksimal efterspørgsel og dermed reducere omkostningerne.

Se også

Kvinde i helikopter over havmøllepark

Vattenfall er et af Europas førende energiselskaber.

Vattenfall investerer i en større andel af produktion fra vedvarende energi.

Kvinde på cykel

Vi har et ansvar for vores påvirkning af miljøet og samfundet.