Decentrale energiløsninger

Vi tilbyder en lang række decentrale energiløsninger.

Store fremskridt inden for decentraliserede energiløsninger – it’s happening.

Støtte til den stigende brug af decentraliserede energisystemer

Vattenfall tilbyder produkt- og serviceløsninger til bæredygtig og effektiv energiproduktion og -forbrug. Vi tilbyder en lang række decentrale energiløsninger på de fleste af vores markeder, herunder opladning af elkøretøjer, lokal elproduktion såsom solcellepaneler til taget samt varmeløsninger, herunder varmepumper, og lagringsteknologier. Vattenfall tilbyder også tilpassede decentrale og integrerede energiløsninger til ejendomsejere. 

Solceller på tag

Vi hjælper vores kunder med at udvikle bygninger med lav CO2-udledning.

Vi hjælper vores kunder med at udvikle bygninger, lokalområder og byer med lav CO2-udledning og med at forbedre energiresultaterne ved at levere integrerede energiløsninger til varme og køling, decentral produktion, lagring, opladning af elkøretøjer samt energistyring.

Integrerede og decentrale energiløsninger er et strategisk fokusområde for Vattenfall. Systemer, der integrerer lokal produktion, overskudsvarme/-køling, lagring og forbrug samt centrale produktionsanlæg i stor skala, vil understøtte den stigende anvendelse af decentrale energisystemer i bygninger og lokalområder. Kommuner, virksomheder og forbrugere kræver i stadigt stigende grad samarbejdspartnere, som kan rådgive, udvikle, installere, drive og finansiere integrerede energiløsninger. Varme er et naturligt centralt element i integrerede energiløsninger og vil indtage en afgørende vigtig rolle, også i mindre tætbefolkede områder.

Se også

En medarbejder ved sit skrivebord i Vattenfalls trading-afdeling

Vattenfall er et af Europas førende energiselskaber.

Kraftvarmeværket Idbäcksverket

Vattenfall investerer i en større andel af produktion fra vedvarende energi.

Kvinde på cykel

Vi har et ansvar for vores påvirkning af miljøet og samfundet.