Vores energikilder

Vattenfall investerer i at en større andel af produktionen skal komme fra vedvarende energi. 

Vattenfall producerer el fra mange typer energikilder, blandt andet vand, kernekraft, vind, solenergi, biomasse, affald, kul og naturgas. Vi udfaser aktivt fossilbaseret produktion og investerer i at en større andel af produktionen skal komme fra vedvarende energi.

Vindkraft

Vindkraft er en af de vigtigste vedvarende energikilder, vi kan gøre brug af for at begrænse den globale opvarmning og bidrage til Vattenfalls mål om at gøre det muligt at leve fossilfrit inden for én generation.

Vandkraftværket Tuggen

Vandkraft er økonomisk attraktivt og har et lavt niveau af CO2-udledninger.

Reaktor i kernekraftværk

Kernekraftproduktion spiller en vigtig rolle i forhold til at støtte energiomlægningen.

Kran som løfter biomasse

Biomasse kan anvendes til at producere både varme og el.

Solenergi

Prisen på solcellepaneler er faldet betydeligt, og det er nu en af de billigste former for elproduktion. Antallet af solcellepaneler vil fortsat vokse, både på vores kernemarkeder og globalt.

Affaldsfyret kraftvarmeværk

Affald kan benyttes som brændsel i stedet for at blive deponeret på en losseplads.

Gaskraftværk

Naturgas kan være et overgangsbrændsel i omlægningen til klimaneutralitet.

Det kulfyrede kraftværk Hemweg

Kul

Vattenfall udfaser fossile brændsler, herunder kul, inden for én generation.

Se også

Kvinde i helikopter over havmøllepark

Vattenfall er et af Europas førende energiselskaber.

Vindmølle og solceller

Vattenfall udfaser fossilbaseret produktion og investerer i vedvarende energi.

Kvinde på cykel

Vi har et ansvar for vores påvirkning af miljøet og samfundet.