Korsnäsin merituulivoimapuisto

Korsnäsin merituulivoimapuisto on Suomen ensimmäinen teollisen mittakaavan merituulivoimahanke.

Se on tärkeä askel kohti fossiilivapautta, joka on Vattenfallin tavoite. Tämän tuulivoimapuiston odotetaan tuottavan jopa 5 TWh fossiilivapaata sähköä vuodessa, mikä vastaa yli kahden miljoonan kerrostaloasunnon vuosittaista sähkönkulutusta.

Hanketta on kehittänyt vuodesta 2020 lähtien Metsähallitus, ja joulukuussa 2022 Vattenfallista tuli hankkeen yhteistyökumppani. Vattenfallilla on laaja kokemus tuulivoimapuistojen kehittämisestä ja käytöstä sekä merellä että maalla kaikkialla Euroopassa. 

Merituulivoimapuiston suunniteltu teho on 1,3 GW ja vuosituotanto arviolta noin 5 TWh. Yhteensä Korsnäsin, hankealueelle voidaan sijoittaa 70-100 merituulivoimalaa. Korsnäsin merituulivoimapuiston odotetaan olevan toiminnassa 2030-luvulla.

Lue tiedot ruotsiksi (läs informationen på svenska)

Missä Korsnäs merituulivoimahanke sijaitsee?

Katso elokuva Korsnäs-projektista

Korsnäsin hanketta kehittää Metsähallitus ja Vattenfall yhteistyönä. Kokemuksen ja asiantuntemuksen yhdistäminen ainutlaatuisen kumppanuuden luomiseen. Tässä on yleiskatsaus.

Korsnäsin infotilaisuudessa riitti kävijöitä

22. marraskuuta kutsuimme Vind Café:hen Korsnäsin kunnankirjastolle. Tämän kerran teemana oli hankkeen eteneminen, paikalliset liikemahdollisuudet sekä alan tarjoamat urapolut. Sekä Metsähallituksen että Vattenfallin edustajia oli paikan päällä tarjoamassa tietoa ja keskusteluja.

Kehityskumppanimme

Metsähallitus on valtion liikelaitos, joka hallinnoi kolmannesta Suomen maa- ja vesialueista. Metsähallitus vaalii luonnon ja yhteisen vaurauden arvoa vastuullisella tavalla yli sukupolvien. Metsähallituksen 1 200 työntekijää ympäri Suomea vastaavat maa- ja vesialueiden kestävästä käytöstä, hallinnasta ja suojelusta.

Ottaa yhteyttä

Klaus Nissen
Projektin johtaja