Korsnäsin merituulivoimapuisto

Korsnäsin merituulivoimapuisto on Suomen ensimmäinen teollisen mittakaavan merituulivoimahanke.

Se on tärkeä askel kohti fossiilivapautta, joka on Vattenfallin tavoite. Tämän tuulivoimapuiston odotetaan tuottavan jopa 7 TWh fossiilivapaata sähköä vuodessa, mikä vastaa yli kahden miljoonan kerrostaloasunnon vuosittaista sähkönkulutusta.

Hanketta on kehittänyt vuodesta 2020 lähtien Metsähallitus, ja joulukuussa 2022 Vattenfallista tuli hankkeen yhteistyökumppani. Vattenfallilla on laaja kokemus tuulivoimapuistojen kehittämisestä ja käytöstä sekä merellä että maalla Euroopassa. 

Merituulivoimapuiston suunniteltu teho on 1,3–2,5 GW ja vuosituotanto arviolta noin 7 TWh. Yhteensä Korsnäsin, hankealueelle voidaan sijoittaa max. 150 merituulivoimalaa. Korsnäsin merituulivoimapuiston odotetaan olevan toiminnassa 2030-luvulla.

Lue tiedot ruotsiksi (läs informationen på svenska)

Missä Korsnäs merituulivoimahanke sijaitsee?

Korsnäsin infotilaisuudessa riitti kävijöitä

22. marraskuuta 2023 kutsuimme Vind Café:hen Korsnäsin kunnankirjastolle. Tämän kerran teemana oli hankkeen eteneminen, paikalliset liikemahdollisuudet sekä alan tarjoamat urapolut. Sekä Metsähallituksen että Vattenfallin edustajia oli paikan päällä tarjoamassa tietoa ja keskusteluja.

Ympäristövaikutusten arviointi Korsnäsissä

ELY-keskus järjesti yhdessä Korsnäsin merituulivoimapuiston hankevastaavien Vattenfallin ja Metsähallituksen sekä suunnittelu- ja konsultointiyhtiö AFRY ja Korsnäsin kunnan kanssa avoimen yleisötilaisuuden Korsnäsin merituulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi ohjelmista ja kaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) Korsnäsissa 25.4.2024. Kaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kunnan johtama prosessi mikä on meneillään samanaikaisesti, kun YVA-menetelmä. Tilaisuudessa oli läsnä 78 henkilöä, lisäksi 35 henkilöä seurasi tilaisuutta Teams-välitteisesti etänä tai Teuvalla järjestetyssä rinnakkaistilaisuudessa. Merituulivoimapuiston ja merikaapelireittien sekä merituulivoimapuiston mantereen sähkönsiirron YVA-ohjelmien kuuleminen on parasta aikaa meneillään 24.5.2024 saakka. YVA-ohjelmiin ja OAS:iin voi tutustua osoitteissa:

Kehityskumppanimme

Metsähallitus on valtion liikelaitos, joka hallinnoi kolmannesta Suomen maa- ja vesialueista. Metsähallitus vaalii luonnon ja yhteisen vaurauden arvoa vastuullisella tavalla yli sukupolvien. Metsähallituksen 1 200 työntekijää ympäri Suomea vastaavat maa- ja vesialueiden kestävästä käytöstä, hallinnasta ja suojelusta.

Ota yhteyttä

Klaus Nissen
Projektin johtaja