Vattenfall muuttuu – ja se näkyy myös ulospäin

Vattenfall muuttaa brändiään ja osoittaa päättäväisyyttä, jota tarvitaan mahdollistamaan fossiiliton elämä yhden sukupolven kuluessa

Vattenfallin logo

Vattenfall on tänä päivänä monin tavoin eri yritys kuin se oli vielä pari vuotta sitten. Vattenfall haluaa olla johtamassa muutosta kohti fossiilitonta yhteiskuntaa ja työskentelee sen puolesta määrätietoisesti yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa.

Vuosi sitten Vattenfall aloitti sisäisen muutoksen määrittelemällä ensin oman roolinsa ja arvon, jonka se yhteiskunnalle tuottaa. Siitä muotoutui yrityksen tarkoitus – Power Climate Smarter Living. Ulkoisen visuaalisen muutoksen taustalla ovat liiketoiminnalliset perusteet, ja se heijastaa uudistunutta Vattenfallia uusine arvoineen.

- Energia-alan suunnannäyttäjänä meidän on oltava moderneja ja selkeitä ja rakennettava omien vahvuuksiemme varaan. Sitä asiakkaamme ja ympäristömme meiltä odottavat, sanoo Vattenfallin viestintäjohtaja Karin Lepasoon.

Tutkimukset ovat osoittaneet, miten Vattenfall voi tehostaa markkinointiaan tuotemerkkiä vahvistamalla.

- Selkeydellä uskomme saavuttavamme paremman vaikuttavuuden ja siten paremman hyödyn jokaisesta markkinointipanostuksesta tulevaisuudessa. Toinen osa tehostamista on, että pienennämme tuotemerkkien lukumäärää tämänhetkisestä 25:stä ja sisällytämme ne sen sijaan uudistettuun Vattenfalliin, Karin Lepasoon sanoo.

Vattenfallilla on ollut sama logo vuodesta 1992. Tänä aikana yritys on muuttunut perusteellisesti. Ruotsalaisesta sähkö- ja energia-alan yrityksestä se on kehittynyt yhdeksi Euroopan suurimmista energiakonserneista, jonka selkeänä tavoitteena on ilmastoystävällisyys ja tarkemmin fossiilittomuus yhden sukupolven kuluessa.

Markkinatutkimukset, joihin osallistui yli 3 000 vastaajaa Ruotsissa, Saksassa, Suomessa ja Alankomaissa, ovat osoittaneet, että Vattenfallin visuaalinen tuotemerkki – eli muun muassa logo, kuvat, värit – ei erota yritystä riittävän hyvin muista energiayhtiöistä.

- Totesimme, että kilpailijamme ja energiamarkkinat kokonaisuutena ilmaisivat suurin piirtein samoja asioita ja näyttivät samanlaisilta. Uusi ulkoasumme henkii sitä, mikä erottaa meidät muista ja mitä me todella olemme: osaava energia-alan toimija, joka laajemmasta näkökulmasta vaikuttaa muutokseen paljon suuremmassa mittakaavassa. Näitä asioita ihmiset myös arvostavat Vattenfallissa, Karin Lepasoon sanoo.

Uusi tuotemerkki ei koostu ainoastaan uudesta logosta, vaan siihen kuuluvat myös värit, kuvien, äänen ja musiikin valinta videoihin ja moni muu asia. Uusi logo on uudistunut sekä kirjasinlajin että värien osalta.

- Olemme vakuuttuneita siitä, että olemme saaneet aikaan jotain, jolla on asiakkaillemme merkitystä ja joka erottaa meidät kilpailijoista. Pitkällä aikavälillä se tarkoittaa, että tuotemerkki tekee mitä sen pitääkin – eli edistää liiketoimintaamme ja muodostaa osaltaan selkeää ja positiivista kuvaa Vattenfallista, Karin Lepasoon sanoo.

Tietoja muutoksesta

Visuaalisen identiteetin muutos tapahtuu vähitellen alkaen maaliskuun lopusta, jolloin muun muassa Vattenfallin verkkosivut ja useimpien keskeisten toimipaikkojen nimikyltit muuttuvat. Muuhun menee enemmän aikaa.

Kustannusten ja vaikutusten tasapainottamiseksi osa identiteettiämme osoittavista asioista muuttuu vasta, kun ne ovat tulleet elinkaarensa loppuun. Tämä koskee muun muassa ajoneuvoja, tuulivoimalaitoksia, suojavaatteita ja logoja vähemmän näkyvissä paikoissa.

Katso myös

Vuori ja järvi.

Vattenfallille jälleen tunnustusta johtavan aseman ottamisesta ilmastonmuutoksen suhteen

Vattenfall on jo toisena peräkkäisenä vuonna saanut parhaan arvosanan ”A” Carbon Disclosure Project (CDP) -nimiseltä, ympäristöasioiden avoimuuteen ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']
Tuulipuisto Storrotliden

Vattenfallilta fossiilitonta energiaa Microsoftin datakeskuksiin Ruotsissa 24/7

Vattenfall aloittaa fossiilittoman energian toimittamisen Microsoftin kolmeen datakeskukseen Ruotsissa vuoden 2021 aikana.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']
Datakeskus

Vattenfallin vesivoima pyörittää supertietokonetta

Osana yleiseurooppalaista hanketta yksi kolmesta supertietokoneesta, LUMI, sijoitetaan CSC:n datakeskukseen Kajaaniin. LUMI on yksi maailman nopeimmista supertietokoneista, ja se toimii 100-...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']