Tuuliturbiinien valmistus

Vattenfall myy 49,5 %:n osuuden Hollandse Kust Zuidin merituulivoimapuistosta BASF:ille

Vattenfall ja BASF ovat sopineet Vattenfallin Hollandse Kust Zuid-merituulivoimapuiston (HKZ) 49,5 prosentin osuuden myynnistä Alankomaissa. Kun tuulivoimapuisto on otettu käyttöön, se tulee olemaan sekä maailman suurin merituulivoimapuisto että ensimmäinen, joka rakennetaan ilman tuotetulle sähkölle maksettavaa valtionapua.

Vattenfall käyttää Hollandse Kust Zuidia fossiilivapaan sähkön toimittamiseen asiakkailleen Alankomaissa. BASF käyttää osuuttaan sähköstä tukeakseen kemikaalituotantoa eri puolilla Eurooppaa.

BASF ja Vattenfall ovat allekirjoittaneet sopimuksen Vattenfallin Hollands Kust Zuid -merituulivoimapuiston 49,5 prosentin osuuden myymisestä BASF:ille. Kauppahinta on 0,3 miljardia euroa ja huomioi projektissa saavutetun tilan. Mukaan lukien BASF:in panos tuulivoimapuiston rakentamisen rahoittamiseen, BASF:in kokonaissitoumus nousee noin 1,6 miljardiin euroon. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2021 viimeisellä vuosineljänneksellä viranomaisten hyväksyttyä sen.

Merituulivoimapuiston rakentaminen merelle alkaa heinäkuussa 2021. Kun se on käyttövalmis, tuulivoimapuistosta tulee maailman suurin merituulivoimapuisto 140 tuuliturbiinilla ja 1,5 gigawatin asennetulla kokonaiskapasiteetilla. Hollandse Kust Zuid -tuulivoimapuistosta tulee myös maailman ensimmäinen täysin kaupallinen merituulivoimapuisto, joka ei saa valtion hintatukia tuottamalleen sähkölle. Projektin odotetaan oleva täydessä toiminnassa vuonna 2023. Merkittävä osa HKZ:n sähköntuotannosta on varattu Vattenfallin hollantilaisille asiakkaille.

BASF ostaa tuulivoimapuistosta sähköä omistusosuudellaan pitkäaikaisella sähkönostosopimuksella. Se auttaa BASF:ia ottamaan käyttöön innovatiivisia, vähäpäästöisiä teknologioita useissa tuotantolaitoksissaan Euroopassa. BASF:in Antwerp Verbund -toimipiste hyötyy merkittävästi uusiutuvasta energiasta. BASF:in Antwerpenin tehdas on Belgian suurin kemikaalituotantolaitos ja BASF-konsernin toiseksi suurin toimipaikka.

Toimitusjärjestelmä muille BASF:in toimipaikoille Euroopassa riippuu uusiutuvaa energiaa koskevan lainsäädännön kehityksestä. Tuulivoimapuisto auttaa myös Alankomaita saavuttamaan tavoiteosuutensa uusiutuvan energian tuotannosta sekä tavoitteensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. BASF:illa on Alankomaissa yli 1 500 työntekijää, jotka kehittävät, valmistavat ja myyvät tuotteita monille eri aloille useissa paikoissa.

"Tämä tuulivoimapuisto tulee olemaan tärkeä rakennuspalikka uusiutuvan sähkön toimittamisessa Antwerp Verbundille sekä muille eurooppalaisille toimipisteille. Se on BASF:in ensimmäinen suuri sijoitus uusiutuvan energian tuotantolaitoksiin. Tällä sijoituksella varmistamme BASF:Ille merkittäviä määriä uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa sähköä, mikä on keskeinen osa muutostamme kohti ilmastoneutraaliutta," totesi Dr. Martin Brudermüller, BASF SE:n hallituksen puheenjohtaja.

"Vattenfallilla ja BASF:illa on yhteinen tavoite kasvihuonekaasupäästöjen poistamiseksi toiminnastamme. Tällä yhteistyöllä Vattenfall osoittaa jälleen kerran, että teollisuudenalojen kumppanuudet ovat avainasemassa Euroopan energiasiirtymän kiihdyttämiseksi eri sektoreilla. Olen erityisen ylpeä siitä, että pystymme tähän samalla kun varmistamme fossiilivapaan sähkön toimittamisen hollantilaisille asiakkaillemme," sanoo Anna Borg, Vattenfallin toimitusjohtaja.

Vattenfallin missiona on mahdollistaa fossiilivapaa elämä yhden sukupolven aikana. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yhtiö investoi voimakkaasti uusiutuvaan energiaan. Merituulivoima on tärkeässä osassa tavoitteiden saavuttamisessa. Vattenfallin kasvustrategian kulmakivi on etsiä kumppaneita, jotka tasapainottavat yhtiön tulevaisuuden merkittäviä investointikustannuksia. Vahvat sijoittajat tukevat Vattenfallia energiaympäristön muutoksen kiihdyttämisessä ja edistämisessä, koska se avaa taloudellista tilaa uusille investoinneille uusiutuviin energiamuotoihin sekä hiilipäästöjen vähentämiseen.

BASF pyrkii vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 25 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja saavuttamaan nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä. Yksi tärkeä keino vähentää päästöjä on korvata fossiilipohjainen sähkö fossiilivapaalla sähköllä. BASF aikoo varmistaa tarvittavan määrän uusiutuvaa energiaa "tee ja osta" -periaatteella. Tähän kuuluu rahoitusalan yhteissijoittajien hankkeeseen mukaan tuominen, mikä mahdollistaa pääoman tehokkaan käytön.

BASF tekee töitä laajentaakseen vähäpäästöisiä teknologioita teollisiin mittoihin. Vuoden 2030 jälkeen BASF odottaa ottavansa käyttöön teknologioita kuten hiilidioksidittomia menetelmiä vedyn tuotantoon ja sähköisesti kuumennettuun höyrykrakkaukseen, joka kasvattaa merkittävästi BASF:in uusiutuvan energian kysyntää. Höyrykrakkauksella on keskeinen rooli peruskemikaalien tuotannossa ja se vaatii huomattavan määrän energiaa hajottaakseen hiilivetyjä korkeissa lämpötiloissa ja paineessa olefiineiksi sekä aromaattisiksi aineiksi. Merellä sijaitsevilla tuulivoimapuistoilla voi olla avainrooli tarvittavien uusiutuvan energian määrien toimittamisessa.

"Vattenfall ja BASF ovat pitkäaikaisia kumppaneita. Tällä aidosti eurooppalaisella projektilla vahvistamme kumppanuuttamme entisestään. Yhdessä vaikutamme positiivisesti ilmastoon sekä liiketoimintaamme, ja etsimme jatkuvasti tulevia yhteistyömahdollisuuksia", Borg ja Brudermüller sanovat.

Tietoja BASF:ista
Me BASF:illa luomme kemiaa kestävää tulevaisuutta varten. Yhdistämme taloudellisen menestyksen ympäristönsuojeluun ja yhteiskuntavastuuseen. BASF-konsernin yli 110 000 työntekijää antavat panostuksensa asiakkaidemme menestykseen lähes kaikilla sektoreilla ja lähes kaikissa maailman maissa. Tuotevalikoimamme jakautuu kuuteen segmenttiin: kemikaalit, materiaalit, teollisuusratkaisut, pintateknologiat, ravinto ja hoiva sekä maatalousratkaisut. BASF:in liikevaihto vuonna 2020 oli 59 miljardia euroa. BASF:in osakkeilla käydään kauppaa Frankfurtin (BAS) pörssissä ja ADR-osakkeina (BASFY) Yhdysvalloissa. Lisätietoja osoitteessa www.basf.com.

Vattenfall
Vattenfall on johtava eurooppalainen energiayhtiö, joka on yli 100 vuoden ajan sähköistänyt teollisuutta, toimittanut energiaa koteihin ja uudistanut elämäntapaamme innovaatioiden ja yhteistyön avulla. Haluamme nyt mahdollistaa fossiilivapaan elämän yhden sukupolven aikana. Siksi ajamme siirtymää kohti kestävää energiajärjestelmää uusiutuvan tuotannon aloitteiden sekä asiakkaillemme tarjoamiemme ilmastoälykkäiden energiaratkaisujen avulla. Työllistämme noin 20 000 työntekijää ja toimimme pääasiassa Ruotsissa, Saksassa, Alankomaissa, Tanskassa sekä Isossa-Britanniassa. Vattenfall on Ruotsin valtion omistama.
Lisätietoja: group.vattenfall.com

Median yhteystiedot:
Vattenfallin mediasuhteet
Robert Portier
Puhelin: +316 1515 9628
mediarelaties@vattenfall.com

Katso myös

Anna Borg, Vattenfallin toimitusjohtaja

Vuoden 2022 ensimmäiset yhdeksän kuukautta: Vakaa tulos ja vahva taloudellinen tilanne vaikeina aikoina

Markkinat olivat myrskyiset kolmannella vuosineljänneksellä, ja talvella vastassa on monia epävarmuustekijöitä. Vattenfallin taloudellinen tilanne on kuitenkin vahva, ja kauden varsinainen t...

Lue koko artikkeli

Ruotsin hallitus myöntää luvan Kriegers Flakin tuulivoimalalle

Vattenfall on tyytyväinen Ruotsin hallituksen päätökseen myöntää rakennuslupa ruotsalaisen Kriegers Flakin merituulipuistolle.

Lue koko artikkeli
Merituulipuisto Aberdeenissä

Maailman ensimmäinen vetykaasua tuottava merituulivoimala saa 9,3 miljoonaa puntaa innovaatiotukea

Vattenfall on saanut 9,3 miljoonaa puntaa innovaatiotukea Ison-Britannian hallituksen Net Zero Innovation Portfolio Low Carbon Hydrogen Supply 2 -rahastolta.

Lue koko artikkeli