Vattenfallin kansainvälinen energiabarometri: Raha tärkein syy energiansäästöön Euroopassa

5 000 henkilöä viidestä maasta vastasi Vattenfallin kansainvälisen energiabarometrin kyselyyn, jossa selvitettiin ihmisten energiansäästöön liittyvää käyttäytymistä ja toimenpiteitä. Jokaisessa kyselyssä mukana olleessa maassa noin 90 % vastasi, että heitä motivoi rahan säästäminen. Suomessa ja Ruotsissa ihmiset ovat vähiten halukkaita laskemaan kotinsa lämpötilaa tai lämmittämään vain osaa huoneista.

Tulokset osoittavat, että yli puolet kuluttajista Suomessa ja Ruotsissa eivät olleet kovinkaan halukkaita laskemaan lämpötilaa kotonaan sähkön korkeammasta hinnasta huolimatta.

– Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että talvet ovat meillä pidempiä ja kylmempiä kuin Keski-Euroopassa, sanoo Vattenfall Oy:n energia-asiantuntija Malkus Lindroos.

Tutkimusyhtiö Statista keräsi Vattenfallin toimeksiannosta tietoja yhteensä 5 000 valikoidulta ja väestöä edustavalta henkilöltä Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Ranskassa ja Alankomaissa 13.–23. tammikuuta 2023.

Noin yhdeksän kymmenestä kuluttajasta on tulosten perusteella huolissaan tai hyvin huolissaan korkeasta energian hinnasta. Ranskalaiset kuluttajat ovat huolestuneimpia ja pelkäävät tilanteen vaikeutuvan entisestään. Alankomaissa ja Suomessa ollaan optimistisempia, ja 54 % suomalaisista uskoo, että hinnat pysyvät tulevaisuudessa nykytasolla tai laskevat. Ruotsissa ollaan pessimistisempiä: 63 % uskoo sähkön hinnan nousevan vuoden kuluessa.

Parhaita sähkönsäästäjiä ovat 50–65-vuotiaat suomalaiset. 92 % kaikkien ikäryhmien edustajista vastasi Suomessa, että heitä motivoi rahan säästäminen, ja 81 % vastasi, että heitä motivoi me-henki: sähköä säästetään kaikkien parhaaksi.

Kaikissa maissa noin kolme neljästä kertoi säästävänsä energiaa ilmastosyistä, kun taas useampi kuin kaksi kolmesta tekee sen, jotta riippuvuus muista maista saatavasta energiasta vähenisi. Ranskalaiset näyttävät näiden viiden maan kansalaisista olevan motivoituneimpia säästämään energiaa ympäristö- ja ilmastosyistä.

18–35-vuotiaiden ikäryhmä on kaikissa maissa ollut tähän asti haluttomin muuttamaan arkista käyttäytymistään energian käyttöä vähentääkseen. Tämä ikäryhmä suhtautuu kuitenkin kaikkein myönteisimmin tulevaisuuteen, ja suomalaisnuorten mielestä heidän tekemänsä toimenpiteet voivat itse asiassa säästää sähköä jopa 75 %.

– Vanhemmat sukupolvet ovat todennäköisesti tottuneempia kriiseihin ja tekevät monia asioita jo rutiininomaisesti. Siksi he suhtautuvatkin epäilevämmin siihen, että he voisivat vähentää sähkönkulutusta vielä entisestään, sanoo Malkus Lindroos.

Vattenfallin tutkimus osoittaa muun muassa, että suomalaiset tekevät jo monia toimenpiteitä, kuten sammuttavat valoja (80 %), laittavat kannen kattilan päälle (68 %), peseytyvät kylmemmällä vedellä (41 %) ja  saunovat harvemmin (68 %). 5 % vastasi saunovansa nyt useammin.

– Kun tietoa tulee lisää, keinoja löytyy monia. Lyhyemmät suihkukäynnit ja sisälämpötilan laskeminen ovat edelleen tehokkaimpia toimenpiteitä. Muuttunut käyttäytyminen on todella hieno juttu, ja suomalaiset kiinnittävät eniten huomiota energiansäästöön näiden viiden maan joukossa, Malkus Lindroos toteaa.

Energiansäästövinkkejä löydät täältä: https://www.vattenfall.fi/energianeuvonta/

Lisätietoja antaa: Vattenfallin mediavastaava, +46 8 739 50 10, press@vattenfall.com

Katso myös

EcoVadis

Vattenfall saa jälleen kerran platinaa kestävyystyöstään

Vattenfallin kestävyysarviointi on saanut Platinum-arvosanan, korkeimman arvosanan EcoVadikselta, joka on yksi suurimmista ja tunnustetuimmista kestävän kehityksen arvioijista.

Lue koko artikkeli
Sustainable Brand Index-logotyyppi

Kuluttajat valitsivat Vattenfallin jälleen kerran Suomen vastuullisimmaksi sähköyhtiöksi

Suomalaiset kuluttajat mieltävät Vattenfallin Suomen vastuullisimmaksi sähköyhtiöksi vuoden 2024 Sustainable Brand Index -kyselyssä kuudetta kertaa peräkkäin.

Lue koko artikkeli
Vattenfall Logo

Energiavirasto ei aseta Vattenfallille sanktioita

Energiamarkkinoiden sääntelyviranomainen Energiavirasto on tutkinut kolmea Suomen sähkömarkkinoilla vuonna 2022 tapahtunutta tarjoustapausta, jotka Vattenfall julkisti pohjoismaisen Nord Poo...

Lue koko artikkeli